Werken met merken

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Werken met merken

In Tekla Structures is een merk een structuur die uit een of meerdere onderdelen of items bestaat en mogelijk ook uit andere objecten, zoals bouten, lassen en wapening. Als een onderdeel of een item is gemodelleerd, maakt Tekla Structures hier automatisch een merk voor. Dit betekent dat ook een los onderdeel of een item een merk heeft. Wanneer u meer onderdelen in Tekla Structures modelleert, kan het zijn dat u meerdere onderdelen tot één merk moet samenvoegen of meerdere merken met elkaar moet verbinden.

Merken samenstellen

Er zijn verschillende methoden voor het samenstellen van merken in het model en het bereiken van de gewenste merkstructuur. De structuur kan plat zijn wat betekent dat de merken zich op één niveau bevinden of er kunnen submerken op meerdere merkniveaus in de merkstructuur bestaan.

Probeer de verschillende manieren voor het samenstellen van merkstructuren uit om erachter te komen welke aan uw wensen voldoen. De verschillende methoden van de merken kunnen van invloed zijn op uw tekeningen en lijsten. We raden u aan de verschillende uitvoeren vroegtijdig in de modelleerfase te testen om er zeker van te zijn dat alle relevante merkgegevens in de benodigde producten, zoals productietekeningen, worden opgenomen.

Indien nodig kunt u later onderdelen en merken aan bestaande merken toevoegen of anderszins de merkstructuur wijzigen om het gewenste resultaat te produceren.

Houd ook rekening met de richting waarin u het merk vormt: Het kan handig zijn om het merk van onder naar boven te bouwen, zodat u eerst submerken maakt en vervolgens een merk van een hoger niveau met de submerken maakt.

Opmerking:

Betonelementen zijn technisch gezien merken en ze hebben vergelijkbare commando's als stalen merken. In sommige gevallen moeten de merkopdrachten ook voor betonelementen worden gebruikt.

Hiërarchische merken

Een submerk is een merk dat aan een ander merk wordt toegevoegd om een hiërarchisch submerk te vormen. Een hiërarchisch merk bestaat uit het hoogste niveau (hoofdmerk) en een of meer niveaus van submerken daaronder. Hiërarchische merken ondersteunen het fabricageproces van grote merken door het samenvoegen van grotere merken uit kleinere submerken.

De merkenhiërarchie is van invloed op de tekening- en lijstuitvoeren. De lijst- en tekeningtemplates moeten met dezelfde hiërarchie als de merkhiërarchie in het model worden gemaakt om de gegevens van de juiste merkniveaus te kunnen uitvoeren.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende