Maak een nieuw model

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Maak een nieuw model

Maak een apart model voor elk Tekla Structures-project. Elk model wordt standaard opgeslagen in een eigen submap in de map TeklaStructuresModels.

 1. Klik in het menu Bestand op Nieuw.
 2. Voer in het vak Naam een naam voor het nieuwe model in.

  De maximumlengte van de naam is 40 tekens.

  Gebruik geen speciale tekens (/ \ ; : |). We raden u aan dat u op dit punt probeert een permanente naam te bepalen. De naam van het model kan achteraf worden gewijzigd, maar dat impliceert het wijzigen van meerdere bestandsnamen.

 3. Definieer waar het model moet worden opgeslagen.

  Het model wordt standaard opgeslagen in de map TeklaStructuresModels die tijdens de installatie is gemaakt. U kunt de standaardmap wijzigen door op Bladeren te klikken. U kunt ook een onlangs gebruikte map in de lijst Plaatsen in selecteren.

 4. Selecteer of Tekla Structures in de single-user of multi-user modus moet worden uitgevoerd.
  • Single-user: het model wordt door één persoon tegelijk gebruikt.
  • Multi-user: het model wordt op een server opgeslagen en kan door meerdere personen tegelijkertijd worden gebruikt. Voer de naam van de server in het vak Server in.
 5. Als u een modeltemplate wilt gebruiken, selecteert u er een.

  U kunt de belangrijke modeltemplates als favorieten markeren of de templates verbergen die u niet nodig hebt.

  1. Selecteer een modeltemplate in de lijst.
  2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Favoriet of Verborgen.

   Als u een template als Favoriet hebt gemarkeerd, wordt deze bovenaan de templatelijst geplaatst. Of gebruik het sterpictogram op de template om deze als Favoriet te markeren of de markering te verwijderen.

   Als u een template als Verborgen markeert, wordt deze uit de lijst verwijderd. Schakel het selectievakje Verborgen items weergeven in om de template opnieuw weer te geven.

 6. Als u het model aan een Trimble Connect-project wilt koppelen, schakelt u het selectievakje Trimble Connect project genereren in.

  Het model aan een Trimble Connect-project koppelen, gebeurt nadat het model is gemaakt. Voor verdere instructies raadpleegt u Een Tekla Structures-model aan een Connect Trimble-project koppelen.

 7. Klik op Maken.

  Tekla Structures maakt het model en opent het standaard modelvenster. De inhoud van het modelvenster kan verschillen op basis van de modeltemplate die u in stap 5 kiest.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende