Profielen importeren en exporteren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Profielen importeren en exporteren

Gebruik importeren en exporteren voor het samenvoegen van profielen over profielendatabases heen. Profieldatabases worden als .lis-bestanden geïmporteerd en geëxporteerd, geschetste profielen als .uel-bestanden en door de gebruiker gedefinieerde parametrische profielen als .clb-bestanden.

Als u een hele profielendatabase exporteert, maakt Tekla Structures drie aparte bestanden: profiles.clb, profiles.lis en rules.lis. Het .clb-bestand bevat parametrische profieldefinities als deze in de profielen in de database worden gebruikt, anders is dit leeg. Het bestand profiles.lis bevat de werkelijke profieldefinities en het bestand rules.lis de vertakkingsvoorwaarden. Als u een vertakking van een profieldatabase exporteert, wordt de vertakkingsnaam als prefix aan de bestandsnamen toegevoegd.

Het importeren en exporteren is handig als u:

  • upgrade naar een nieuwere versie van Tekla Structures en een aangepaste profielendatabase van een vorige versie wilt gebruiken

  • profielendatabases, die op verschillende locatie zijn opgeslagen, wilt combineren

  • profielendatabase-informatie met andere gebruikers wilt delen

  • profielendatabases over verschillende omgevingen heen combineren.

Beperkingen

  • U kunt geen vooraf gecodeerde profielen zoals PROFILE_ZZ, PROFILE_CC en PROFILE_CW importeren of exporteren.

  • U kunt geen profielen importeren die geen gedefinieerde doorsnede hebben.

  • Als u een geschetst profiel of een door de gebruiker gedefinieerd parametrisch profiel als de doorsnede voor een bibliotheekprofiel hebt gebruikt, moet u ook het geschetste profiel of het door de gebruiker gedefinieerd parametrisch profiel naar het nieuwe model importeren.

Tip:

U kunt profielen ook downloaden of delen met Tekla Warehouse.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende