Een voorwaarde in de profielendatabase wijzigen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Een voorwaarde in de profielendatabase wijzigen

  1. Klik in het menu Bestand op Databases > Profielendatabase om het dialoogvenster Profielendatabase bewerken te openen.
  2. Klik met de rechtermuisknop op een bestaande voorwaarde en selecteer Voorwaarde bewerken.

    Het dialoogvenster Profiel manager regels wordt weergegeven.

  3. Wijzig de voorwaarde-eigenschappen.
  4. Klik op OK om het dialoogvenster Profiel manager regels te sluiten.
  5. Klik op OK om het dialoogvenster Profielendatabase bewerken te sluiten.
  6. Klik op OK in het dialoogvenster Opslaan bevestigen om de wijzigingen op te slaan.

Profielen in de profielstructuur worden in alfabetische volgorde weergegeven en voorwaarden worden weergegeven in de volgorde die u opgeeft. Als u de volgorde waarin de voorwaarden worden weergegeven wilt wijzigen, gebruikt u de commando's Verplaats omhoog en Verplaats omlaag.

Tip:

Als u een voorwaarde wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op een bestaande voorwaarde en selecteert u Voorwaarde verwijderen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende