Een profiel uit de profieldatabase verwijderen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Een profiel uit de profieldatabase verwijderen

  1. Klik in het menu Bestand op Databases > Profielendatabase om het dialoogvenster Profielendatabase bewerken te openen.
  2. Selecteer het profiel dat u wilt verwijderen.
  3. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Profiel verwijderen.
  4. Klik op OK om het dialoogvenster Profielendatabase bewerken te sluiten.
  5. Klik op OK in het dialoogvenster Opslaan bevestigen om de wijzigingen op te slaan.

Tekla Structures blijft onderdelen in modelvensters met de verwijderde profielen weergeven totdat u de onderdelen wijzigt of het model opnieuw opent. Daarna worden de onderdelen met profielen die niet in de profielendatabase beschikbaar zijn, als staven zonder een profiel weergegeven.

Als het verwijderde profiel een aangepaste aangepaste doorsnede definitie gebruikt, verwijdert u het afzonderlijk om ook de doorsnede uit uw model te verwijderen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende