Door gebruiker gedefinieerde materiaaldefinities maken

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Door gebruiker gedefinieerde materiaaldefinities maken

U kunt de bestaande materiaaldefinities vervangen door uw eigen definities en deze bijvoorbeeld in labels van onderdeeltekeningen gebruiken. Materiaaldefinities kunnen tekst, nummers en symbolen bevatten.

 1. Sla het symboolbestand user_material_symbols.sym op in de symbolenmap (meestal de map ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols\).
 2. Maak een tekstbestand dat uw materiaaldefinities bevat.

  Maak het bestand met een teksteditor, bijvoorbeeld Microsoft Kladblok.

  Elke regel in het bestand definieert een materiaal. Gebruik de volgende syntaxis: material_name symbol_file_name@n, waarbij

  • material_name de naam is van het materiaal dat in de materialendatabase wordt gebruikt.

  • symbol_file_name de naam is van het symboolbestand dat moet worden gebruikt.

  • n is het nummer van het symbool.

  Bijvoorbeeld:

  Attentie:

  De volgorde van materiaalnamen in het definitiebestand is van belang voor de conversie. Materialen met meer specifieke namen moeten voor degene met gelijksoortige, maar eenvoudiger namen worden weergegeven, S235JRG1 moet bijvoorbeeld voor S235JR worden weergegeven. Anders krijgen ze hetzelfde symbool.

 3. Sla het bestand met bijvoorbeeld de naam user_material_definitions.txt op.

  Alle benoemde materialen in de materialendatabase worden vervangen door degene die in dit bestand zijn gedefinieerd.

 4. Stel de naam van het bestand als waarde voor de variabele XS_MATERIAL_SYMBOL_REPRESENTATION_FILE in het menu Bestand > Instellingen > Geavanceerde opties > Tekeningeigenschappen als volgt in:

  set XS_MATERIAL_SYMBOL_REPRESENTATION_FILE=user_material_definitions.txt

  U kunt ook een volledig pad naar het bestand met de materiaaldefinitie invoeren. Zonder het pad zoekt Tekla Structures in de model-, bedrijfs-, project- en systeemmappen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende