Gebruikersattributen aan profielen toevoegen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Gebruikersattributen aan profielen toevoegen

U kunt uw eigen attributen aan profielen toevoegen. U kunt bijvoorbeeld de dikte van de verflaag opgeven, de maximale korrelgrootte van beton definiëren, verschillende profieltypen op materiaal rangschikken of profielaliassen maken voor het converteren van profielen in inches naar metrische profielen en andersom.

 1. Klik in het menu Bestand op Databases > Profielendatabase om het dialoogvenster Profielendatabase bewerken te openen.
 2. Klik op het tabblad Gebruikersattributen op Definities.

  Het dialoogvenster Wijzig profieleigenschappen wordt weergegeven.

 3. Klik op Toevoegen om een nieuwe regel toe te voegen.
 4. Als u een gebruikersattribuut wilt definiëren, klikt u op elk item op een regel.
  1. Selecteer in de lijst Profiel type een profieltype waarop het gebruikersattribuut wordt toegepast.
  2. Selecteer in de lijst Informatie type het type informatie dat het gebruikersattribuut bevat, bijvoorbeeld gewicht, oppervlakte, ratio of tekenreeks.
  3. In de lijst Volgorde wordt de volgorde gedefinieerd waarin de gebruikersattributen in het dialoogvenster worden weergegeven. Grotere waarden worden eerst weergegeven.
  4. Definieer in de lijst Eigenschapsnaam een naam voor de eigenschap.

   De naam wordt in de database opgeslagen en kan in lijsten en templates worden gebruikt. Als Eigenschapnaam in een template wordt gebruikt, geeft PROFILE.PROPERTY_NAME aan waar de eigenschapnaam wordt weergegeven. Bijvoorbeeld: PAINT_LAYER_THICKNESS.

  5. Definieer in de kolom Symbool een afkorting die voor de eigenschap kan worden gebruikt, zoals Ix of ct.
  6. Definieer in de kolom Label een label voor het attribuut.
 5. Klik op Bijwerken.
 6. Klik op OK om het dialoogvenster Wijzig profieleigenschappen te sluiten.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende