Een voorwaarde aan de profielendatabase toevoegen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Een voorwaarde aan de profielendatabase toevoegen

 1. Klik in het menu Bestand op Databases > Profielendatabase om het dialoogvenster Profielendatabase bewerken te openen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op een bestaande voorwaarde en selecteer Voorwaarde toevoegen.

  Het dialoogvenster Profiel manager regels wordt weergegeven.

 3. Definieer de voorwaarde-eigenschappen.
  1. Voer in het veld Voorwaarde naam een voorwaardenaam in.
  2. Selecteer het Profiel type waarop de regel wordt toegepast.
  3. Voer de Filternaam in waarmee de nieuwe voorwaarde wordt gedefinieerd.

   Standaard wordt het jokerteken (*) ingevoerd, dat 'alle items' betekent.

   Als u bijvoorbeeld alle database-items wilt groeperen waarvan de naam met een A begint, voert u A* in het vak Filternaam in, of als u alle database-items wilt groeperen waarvan de naam 100 bevat, voert u *100* in. Tekla Structures groepeert de database-items, die aan uw criteria voldoen, onder de nieuwe voorwaarde.

 4. Klik op OK om het dialoogvenster Profiel manager regels te sluiten.
 5. Klik op OK om het dialoogvenster Profielendatabase bewerken te sluiten.
 6. Klik op OK in het dialoogvenster Opslaan bevestigen om de wijzigingen op te slaan.
  Tip:

  U kunt een voorwaarde van een niveau dieper toevoegen, die een subgroep onder een bestaande voorwaarde maakt. Gebruik het commando Voorwaarde toevoegen niveau dieper om de voorwaarde van een niveau dieper toe te voegen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende