Controlenummers aan onderdelen toewijzen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Controlenummers aan onderdelen toewijzen

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Instellingen nummering > Controlenummers toewijzen om het dialoogvenster Maak controlenummers te openen.
 2. Geef aan aan welke onderdelen controlenummers moeten worden toegewezen.
  • Als voor alle onderdelen in het model een controle nummer moet worden gemaakt, selecteert u geen onderdelen.

  • Selecteer specifieke onderdelen om controlenummers voor die onderdelen te maken

 3. Als u alleen controlenummers aan onderdelen in specifieke nummerreeksen wilt toewijzen:
  1. In de lijst Nummeren selecteert u Door nummering serie.
  2. Voer de Prefix en het Startnummer in de bijbehorende vakken in.
 4. Definieer de controlenummers die moeten worden gebruikt.
  1. Voer in het vak Startnummer van controlenummers het eerste te gebruiken controle nummer in.
  2. Definieer in het vak Waarde stap het interval van het controlenummer.

   Als u bijvoorbeeld de controlenummers 2, 5, 8, 11, enzovoort wilt toewijzen, voert u 2 in het vak Startnummer van controlenummers en 3 in het vak Waarde stap in.

 5. Gebruik de lijst Hernummer om op te geven hoe onderdelen die al controlenummers hebben, moeten worden behandeld.
  • Selecteer Nee om de bestaande controlenummers te behouden.

  • Selecteer Ja om de bestaande controlenummers door nieuwe te vervangen.

 6. Gebruik de lijsten Eerste richting, Tweede richting en Derde richting om de volgorde van controlenummers te definiëren.
 7. Selecteer in de lijst Schrijf UDA naar waar de controlenummers moeten worden opgeslagen. Het controlenummer verschijnt op het tabblad Parameters in het dialoogvenster met gebruikersattributen voor één van de volgende attributen:
  • Merk
  • Hoofdonderdeel
 8. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.
 9. Klik op Maken om de onderdelen te nummeren.
Was this helpful?
Vorige
Volgende