De nummeringsinstellingen aanpassen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

De nummeringsinstellingen aanpassen

Als de standaardnummeringsinstellingen niet aan uw wensen voldoet, kunt u de instellingen aanpassen. Dit moet al vroeg in het project worden gedaan, voordat u een tekening of lijst maakt. Wijzig uw nummeringsinstellingen niet tijdens een project.

  1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Instellingen nummering > Instellingen nummering om het dialoogvenster Nummering instelling te openen.
  2. Wijzig indien nodig de instellingen.

    U kunt bijvoorbeeld definiëren welke onderdeeleigenschappen van invloed zijn op de nummering in uw model. Het gebruik van de standaardinstellingen is in de meeste gevallen effectief.

  3. Klik op Toepassen of OK.
    Opmerking:

    Controleer en repareer de nummering altijd nadat u de nummeringsinstellingen hebt gewijzigd.

Was this helpful?
Vorige
Volgende