Bouten en lassen gebruiken om merken en submerken te maken en te verbinden

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Bouten en lassen gebruiken om merken en submerken te maken en te verbinden

U kunt de bout- en laseigenschappen in het eigenschappenvenster gebruiken om merken te maken of om submerken te verbinden met een bestaand merk.

Bouten gebruiken om merken te maken en te verbinden

Merken en de bijbehorende hoofdonderdelen worden automatisch gedefinieerd wanneer u werkplaatsbouten maakt. Ook kunt u meer onderdelen met bouten aan merken vastzetten of geneste merken maken door submerken met een bestaand merk te verbinden.

Voor het controleren van hoe Tekla Structures het merk maakt, gebruikt u de lijsten Verbinden als en Bouttype in de eigenschappen van het eigenschappenvenster Bout

De volgorde waarin u onderdelen bij het maken van de bout selecteert, bepaalt wat het hoofdonderdeel wordt en wat de aansluitende onderdelen van het merk of de merkenhiërarchie worden.

Merktype Verbinden als Bouttype Resultaat

Basismerk

Als aansluitend onderdeel

Werkplaats

Basismerk met het onderdeel dat u als aansluitend onderdeel met bouten bevestigt.

Het eerste onderdeel dat u selecteert, wordt meestal het hoofdonderdeel in het merk.

Submerk

Als submerk

Werkplaats of Montage

Submerk met het merk dat u als een submerk met bouten bevestigt.

Het eerste onderdeel dat u selecteert, bepaalt het merk waaraan u met bouten bevestigt.

Als aansluitend onderdeel

Montage

Geen merkt gemaakt.

Aansluitende onderdelen met bouten aan een merk vastzetten

 1. Open de eigenschappen Bout in het eigenschappenvenster.
 2. In de lijst Verbinden als selecteert u Als aansluitend onderdeel.
 3. Selecteer het hoofdonderdeel waaraan de aansluitende onderdelen worden gebout.
 4. Selecteer de aansluitende onderdelen.
 5. Klik met de middelste muisknop om het selecteren van onderdelen te beëindigen.
 6. Wijs een punt aan om de oorsprong van de boutgroep aan te geven.
 7. Kies een tweede punt om de X-richting van de boutgroep aan te geven.

Submerken met bouten aan een merk bevestigen

 1. Open de eigenschappen Bout in het eigenschappenvenster.
 2. In de lijst Verbinden als selecteert u Als submerk.
 3. Selecteer een onderdeel in een merk waaraan u met bouten wilt bevestigen.
 4. Selecteer een onderdeel in het submerk dat met bouten moet worden bevestigd.
 5. Klik met de middelste muisknop om het selecteren van onderdelen te beëindigen.
 6. Wijs een punt aan om de oorsprong van de boutgroep aan te geven.
 7. Kies een tweede punt om de X-richting van de boutgroep aan te geven.

Lassen gebruiken om merken te maken en te verbinden

Merken en de bijbehorende hoofdonderdelen worden automatisch gedefinieerd wanneer u werkplaatslassen maakt. Ook kunt u meer onderdelen met lassen aan merken vastzetten of geneste merken maken door submerken met een bestaand merk te verbinden.

Voor het controleren van hoe Tekla Structures het merk maakt, gebruikt u de lijsten Verbinden als en Werkplaats/Montage in de eigenschappen van het eigenschappenvenster Las

De volgorde waarin u onderdelen bij het maken van de las selecteert, bepaalt wat het hoofdonderdeel wordt en wat de aansluitende onderdelen van het merk of de merkenhiërarchie worden. Het eerste onderdeel dat u selecteert, wordt het hoofdonderdeel van het merk. Tekla Structures bemaat aansluitende onderdelen ten opzichte van het hoofdonderdeel in merktekeningen.

Merktype Verbinden als Bouttype Resultaat

Basismerk

Als aansluitend onderdeel

Werkplaats:

Basismerk met het onderdeel dat u als aansluitend onderdeel last.

Het eerste onderdeel dat u selecteert, wordt meestal het hoofdonderdeel in het merk.

Submerk

Als submerk

Werkplaats: of Montage:

Submerk met het merk dat u als een submerk last.

Het eerste onderdeel dat u selecteert, bepaalt het merk waaraan u last.

Als aansluitend onderdeel

Montage:

Geen merkt gemaakt.

Aansluitende onderdelen aan een merk lassen

 1. Open de eigenschappen Las in het eigenschappenvenster.
 2. In de lijst Verbinden als selecteert u Als aansluitend onderdeel.
 3. Selecteer het onderdeel waaraan u wilt lassen.
 4. Selecteer de te lassen onderdelen.

Submerken aan een merk lassen

 1. Open de eigenschappen Las in het eigenschappenvenster.
 2. In de lijst Verbinden als selecteert u Als submerk.
 3. Selecteer een onderdeel in het merk waaraan u wilt lassen.
 4. Selecteer een onderdeel in het submerk dat moet worden gelast.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende