Tekla Opties en instellingen voor de Tekla Structures License Borrow Tool

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tekla Opties en instellingen voor de Tekla Structures License Borrow Tool

Tekla License Borrow Tool geeft informatie weer over licenties die beschikbaar zijn om te worden geleend en de licenties die zijn geleend. U kunt ook licenties lenen en teruggeven

Het gebied Producten geeft informatie over licenties waarmee u de vervaldatum voor het lenen van de licentie kunt instellen:

Optie/instelling

Beschrijving

Lenen tot

Selecteer een vervaldatum voor een geleende licentie. Eén maand is het maximum.

Configuratie

De naam van de configuratie die u leent.

Versie

Het versienummer van de configuratie.

Activatie ID in gebruik

Geeft aan of de activerings-ID voor het lenen wordt gebruikt. Het vak wordt alleen geselecteerd als u een aangepast en geëxporteerd product-ID-bestand gebruikt.

Start Datum

De datum waarop de licentie van kracht werd.

Verloop Datum

De datum waarop de licentie vervalt.

Het gebied Geleende Licenties geeft informatie over geleende licenties weer waarmee u geleende licenties kunt teruggeven.

Optie/instelling

Beschrijving

Return

Wordt gebruikt voor het teruggeven van licenties.

Trust Status

De Trust Status (vertrouwensstatus) van Host (H), Time (T) en Restore (R). Een groen symbool geeft aan dat informatie betrouwbaar is. Een rood symbool geeft aan dat informatie onbetrouwbaar is. Als informatie onbetrouwbaar is, kan de licentie niet worden gebruikt.

  • Met Host wordt aangegeven of de server van de ene naar de andere computer is verplaatst of dat de computerhardware ingrijpend is veranderd.

  • Met Tijd wordt aangegeven of er met de systeemklok is geknoeid.

  • Met Restore wordt aangegeven of de licentie afkomstig is van een reservekopie.

Ingeschakeld

Geeft aan of de licentie actief of uitgeschakeld is. Een licentie kan bijvoorbeeld worden uitgeschakeld als de verbinding tijdens het lenen wordt verbroken. Een uitgeschakelde licentie kan niet worden gebruikt.

Configuratie

De naam van de configuratie.

Versie

Het versienummer van de configuratie.

Lenen tot

De datum waarop het lenen vervalt.

Geleend van

De licentieserver van waar de licentie is geleend.

Was this helpful?
Vorige
Volgende