Problemen bij Tekla-licentieverlening: Foutcodes en hun beschrijvingen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Problemen bij Tekla-licentieverlening: Foutcodes en hun beschrijvingen

Fout 6

Probleem: License library initialization failed with error: Initialisatiefout van de activeringsdatabase #6. Neem contact op met de leverancier van de software om het probleem op te lossen.

Reden: Tekla De installatiemap van de licentieserver bevat .dll-bestanden die van de vorige Tekla-licentieserverversie zijn.

Oplossing: Om het probleem op te lossen, gaat u als volgt te werk:

 1. Sluit de Tekla License Administration Tool en stop de Tekla-licentieserver in LMTOOLS door op Stop Server op het tabblad Start/Stop/Reread te klikken.
 2. Alle bestaande Tekla-licentieserverinstallaties verwijderen.
 3. Als de installatiemap van de Tekla-licentieserver .dll-bestanden bevat, verwijdert u de bestanden handmatig.
 4. U kunt nu de Tekla-licentieserver in dezelfde map installeren waar de verwijderde versie zich bevond.

Voor meer informatie over de licentieserverinstallatie, raadpleegt u Een Tekla-kantoorlicentieserver installeren.

Opmerking:

Deactivering is in dit geval niet nodig. De licenties worden in een specifieke Flexexera Software-locatie buiten de installatiemap van de Tekla-licentieserver bewaard.

Fout 20

Probleem: Fout 20: The licensing service is not installed.

Reden: De fout treedt op wanneer u Tekla License Administration Tool start, of wanneer u probeert de opdrachtregeltool serveractutil.exe uit te voeren.

Oplossing: Als u de optie Handmatig voor de installatie van de Tekla Licensing Service hebt geselecteerd, moet u de FLEXnet-licentieservice handmatig installeren:

 1. Als een andere FlexNet-licentieservice op uw server wordt uitgevoerd, dient u deze af te sluiten voordat u de commando´s invoert.
 2. Ga naar het menu Start of het Startscherm (afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem) en open de Opdrachtprompt als een beheerder.
 3. Voer de volgende opdrachten in de opdrachtprompt in:

  cd /D full_path_to_installation_directory

  Als u bijvoorbeeld de Tekla-licentieserver in de standaardmap installeert, moet u cd /D C:\Tekla\License\Server invoeren.

  installanchorservice.exe

Fout 109

Probleem: Er zijn geen geactiveerde licenties die teruggegeven kunnen worden. Een ander programma heeft de geactiveerde licentierechten mogelijk gelijktijdig gewijzigd. (109) Kan niet teruggeven omdat Trusted Storage (vertrouwde opslag) geen licenties bevat.

Reden: De vertrouwde opslag is gewijzigd, waarschijnlijk door een ander programma.

De rode vertrouwensstatus Restore (R) van uw licentie is niet-vertrouwd. De licentie is beschadigd waardoor deze niet kan worden teruggegeven.

Oplossing: Als de leenperiode eindigt, komt de licentie automatisch beschikbaar op de servermachine.

Fout 123 of fout 50030

Probleem: Melding 1: Rij n: Er is een fout opgetreden, maar FLEXnet Licensing heeft geen foutnummer gemeld. (123)

Melding 2: Het laden van vertrouwde opslag of gespecificeerde ASR is mislukt. (50030)

Reden: Deze foutmeldingen geeft aan dat de vertrouwde opslag niet kan worden geladen en uw vertrouwde opslag is beschadigd.

Oplossing: Uw licenties moeten worden vervangen. Neem contact op met uw lokale Tekla-vertegenwoordiger voor een vervanging samen met enkele instructies.

Fout 1316

Probleem: Het installeren van de licentieserver is mislukt.

Het volgende bericht wordt weergegeven: 'A network error occurred while attempting to read from the file C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Application Data\Downloaded Installations\...\Tekla Structures License Server v1.01.msi'.

Reden: U hebt een oudere versie van de licentieserver op uw computer geïnstalleerd.

Oplossing: Verwijder de oude versie en installeer vervolgens de nieuwe versie van de licentieserver.

Voor meer informatie over het verwijderen van de server, raadpleegt u Tekla Structures verwijderen.

Fout 7109

Probleem: De activering van de licentie is mislukt.

Reden 1: De noodlicenties zijn verouderd.

Oplossing: Gebruik een geldige noodlicentie.

Reden 2: U hebt geprobeerd het recht voor het online abonnement te activeren in Tekla License Administration Tool.

Oplossing: Activeer het online abonnement in Tekla Online Admin Tool.

Voor meer informatie, raadpleegt u Tekla Structures-online licenties beheren.

Fout 7174

Het activeren van een licentie is mislukt en de volgende melding wordt weergegeven: "Unspecified FLEXnet Error with code 7174 Only deployed entitlement line item can be fulfilled."

Reden: U probeert om een verouderde licentie te activeren.

Oplossing: U moet nu een nieuw licentiecertificaat van uw lokale Tekla-vertegenwoordiger hebben ontvangen. Probeer de activering opnieuw uit te voeren met het nieuwe licentiecertificaat en verplaats het oude en verlopen certificaat naar een archiefmap.

Raadpleeg voor meer informatie Kantoorlicenties activeren.

Fout 7284

Probleem: Unspecified FLEXnet Error with code 7284. Cannot perform support actions on inactive fulfillment record FID_xxxxxxxx_xxxxxxxxxxx__xxxx.

Reden: De Trusted Storage (vertrouwde opslag) werd op basis van een oude back-up hersteld. De licentie met fulfillment-ID FID_ xxxxxxxx_xxxxxxxxxxx__xxxx is al gedeactiveerd.

Oplossing: U moet vertrouwde opslagbestanden van de meest recente back-up herstellen en indien nodig de licenties vervolgens repareren

Voor meer informatie over het repareren van licenties, raadpleegt u Een lokale licentie repareren.

Fout 7288 en fout 111

Melding 1: De activering van de fulfillment is door het activeringsbeleid geweigerd, omdat het fullfill count het beschikbare aantal licenties heeft overschreden.

Melding 2: De activering van de fulfillment is door het activeringsbeleid geweigerd, omdat het aantal resterende licenties nul is.

Reden 1: U kunt proberen enkele licenties te activeren die eerder op een andere server/computer zijn geactiveerd.

Oplossing: Deactiveer de licenties van de andere computer en activeer vervolgens de licenties op de nieuwe server/computer.

Reden 2: Mogelijk probeert u een vernieuwde tijdelijke licentie of permanente licenties te activeren zonder dat u de eerder gekoppelde licenties hebt gedeactiveerd.

Oplossing: Deactiveer eerst de bestaande tijdelijke licenties en activeer vervolgens de daaropvolgende gekoppelde licenties.

Raadpleeg Kantoorlicenties deactiveren voor meer informatie over het deactiveren van licenties.

Fout 7343

Probleem: Niet-gespecificeerde FLEXnet-fout met code 7343 De rechten zijn verlopen op <date> <time>.

Reden: De licentie is verlopen. Het is niet mogelijk verlopen licenties te activeren of te repareren.

Fout 7466

Probleem: Het deactiveren van een licentie is mislukt en de volgende melding wordt weergegeven: "Het teruggeven van de fulfillment is door het retourbeleid geweigerd omdat het maximale aantal is overschreden".

Reden: U hebt binnen een periode van 30 dagen, de licentie te vaak gedeactiveerd.

Oplossing: U kunt de licentie opnieuw deactiveren nadat er 30 dagen zijn verstreken sinds de eerste keer dat u de licentie in de afgelopen 30 dagen hebt gedeactiveerd. Het aantal keer dat een licentie binnen een bepaalde periode kan worden gedeactiveerd, is omwille van technische en veiligheidsredenen beperkt.

Fout 7581

Probleem: Niet gespecificeerd FLEXnet-fout met code 7581. Het online Return/Repair-verzoek voor de activerings-ID XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XX is niet voortgekomen uit de oorspronkelijke clientmachine. XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XX niet is voortgekomen uit de oorspronkelijke clientmachine.

Reden en oplossing: De computer is niet dezelfde als die waar de licenties oorspronkelijk zijn geactiveerd en u moet licenties vanaf de oorspronkelijke computer teruggeven/repareren. Een andere reden kan zijn dat de computer zo veel is gewijzigd dat de activeringsserver van Trimble Solutions deze niet meer als dezelfde ziet, zodat u uw licenties moet vervangen.

Voor meer informatie over het teruggeven en repareren van licenties, raadpleegt u Een geleende lokale licentie teruggeven en Een lokale licentie repareren.

Fout 9999

Probleem 1: Kan geen verbinding maken met de licentieserver van Trimble Solutions

Reden 1: De licentieserver van Trimble Solutions is uitgevallen.

Oplossing: Wacht even en probeer het opnieuw.

Probleem 2: Problemen bij het activeren van de licentie

Reden 2: Het probleem is gerelateerd aan lange ketens van activerings-ID's die lang geleden voor de eerste keer voor oude licenties zijn besteld. De licentie is meestal voor een aantal jaren vernieuwd, zonder de noodzaak van een vervanging van de licentie. Activerings-ID's kunnen voor een lange periode zijn gekoppeld, wat een time-out kan veroorzaken bij het activeren van de nieuwste versie van de licentie.

Oplossing: Uw licenties moeten worden vervangen. Neem contact op met uw lokale Tekla-vertegenwoordiger voor een vervanging samen met enkele instructies.

Fout 50005

Probleem: Fout (5005) Licentieactivering is mislukt - Initialisering van de API is mislukt.

De geactiveerde licenties zijn niet zichtbaar en het is niet mogelijk om nieuwe licenties te activeren.

Reden: Het installatiepakket kan niet worden geïnitialiseerd of enkele van de softwarecomponenten kunnen niet worden geregistreerd.

Oplossing: Ga vervolgens als volgt te werk:

 1. Login met beheerdersrechten.

 2. Sluit de Tekla License Administration Tool.

 3. Stop de Tekla-licentieserver en andere licentieservers op dezelfde computer via het tabblad LMTOOLS > Start/Stop/Reread.

 4. Ga naar de map ..\Tekla\License\Server.

 5. Dubbelklik op installanchorservice.exe.

 6. Start de Tekla-licentieserver en andere licentieservers op dezelfde computer via het tabblad LMTOOLS > Start/Stop/Reread.

 7. Open de Tekla License Administration Tool. Het bericht zou nu niet meer moeten worden weergegeven.

Fout 50018

Probleem: Het lenen van een licentie is mislukt.

Reden: Het verkeerde product-ID-bestand wordt gebruikt.

Oplossing: Voer een van de volgende stappen uit:

 • Exporteer een product-ID-bestand in de Tekla License Administration Tool en gebruik het bestand voor het lenen.

Fout 50033

Probleem: Het lenen van een licentie is mislukt.

Reden 1: Uw licentieserver heeft mogelijk geen bijgewerkte licentiegegevens.

Oplossing: In LMTOOLS stopt u de server en start u de server opnieuw op.

Reden 2: Het sleutelwoord INCLUDE in het optiebestand voorkomt dat de configuratie kan worden geleend.

Oplossing: U moet een dummy-gebruiker "ACTIVATED LICENSE(S)" aan de groep met opgenomen gebruikers toevoegen om het lenen mogelijk te maken. U doet dat als volgt:

 1. Open tekla.opt met een teksteditor.

 2. Voeg "ACTIVATED LICENSE(S)" aan de groep met opgenomen gebruikers toe, bijvoorbeeld:

  GROUP steel "ACTIVATED LICENSE(S)" user1 user2 user3 user4

  INCLUDE STD-C GROUP steel

 3. Sla de wijzigingen op die u hebt gemaakt in tekla.opt.

 4. LMTOOLS leest u het licentiebestand opnieuw in of stopt u de server en start u deze vervolgens opnieuw.

Fout 50035

Probleem: Het lenen van een licentie is mislukt.

Reden: De gebruiker heeft geprobeerd een licentie te lenen die niet op de licentieserver is geactiveerd. De gebruiker heeft bijvoorbeeld geprobeerd een licentie van versie 20 te lenen, terwijl alleen licenties van versie 21 op de server zijn geactiveerd.

Oplossing: Ga vervolgens als volgt te werk:

 • Controleer of het product-ID-bestand up-to-date is. Als dat niet zo is, exporteert u een nieuw product-ID-bestand in de Tekla License Administration Tool (Bestand > Exporteren) en stuurt u dit bestand naar de gebruiker voor het lenen. Vraag de gebruiker vervolgens om het nieuwe product-ID-bestand op te slaan, open de Tekla License Borrow Tool, klik op Openen, blader naar het nieuwe .tpi-bestand en proberen opnieuw te lenen.

 • Controleer in LMTOOLS of uw licentiegegevens zijn bijgewerkt. Indien niet, lees dan het licentiebestand opnieuw in.

Fout 50036

Probleem: Het lenen van een licentie is mislukt.

Reden: U hebt geen toestemming voor het lenen van de licentie.

Oplossing: Voer een van de volgende stappen uit:

Fout 50037

Probleem: Het teruggeven van een licentie is mislukt.

Reden: U hebt geprobeerd de licentie terug te geven aan een andere licentieserver dan de server waarvan de licentie werd geleend.

Oplossing: U moet de licentie teruggeven aan dezelfde licentieserver waarvan de licentie werd geleend. U doet dat als volgt:

 1. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla License Borrow > Tekla License Borrow Tool via het menu Start of het Startscherm.

 2. Klik op Instellingen, voer de naam van de licentieserver in waarvan u de licentie oorspronkelijk hebt geleend en klik op OK.

 3. Vink het selectievakje Return in het gebied Geleende Licenties aan om de licentie te selecteren die u wilt teruggeven.

 4. Klik op de knop Return om de licentie terug te geven.

  Nadat de licenties zijn teruggegeven, wordt het gebied Geleende Licenties bijgewerkt.

Fout 50040 of fout 50041

Fout 50040 of fout 50041, probleem 1: Licentieactivering, -deactivering of repareren is mislukt

Reden: Uw licentie kan geen correcte verbinding maken met de activeringsserver van Trimble Solutions. Meestal is dit een tijdelijk probleem in online activering.

Oplossing: Ga vervolgens als volgt te werk:

 • Controleer of uw internetverbinding werkt. Tijdens licentieactivering en -deactivering is een internetverbinding noodzakelijk. Een langzame verbindingssnelheid kan ook fouten veroorzaken.

 • Sluit de Tekla License Administration Tool en probeer de licentie later te activeren.

 • Probeer een andere licentie te activeren.

 • Mogelijk blokkeert uw firewall de communicatie tijdens de activering. Controleer de instellingen van uw firewall. Raadpleeg voor meer informatie Toestaan dat de Tekla-kantoorlicentieserver via Windows Firewall werkt.

 • Controleer of u de nieuwste Tekla-licentieserverversie hebt.

 • Deze fout kan worden veroorzaakt door niet-voltooide Windows-updates op de servercomputer. Start de server opnieuw op en probeer het nogmaals.

 • Uw Windows-gebruikersnaam voor aanmelding mag speciale tekens bevatten. Probeer met een andere gebruikersnaam aan te melden, bijvoorbeeld: beheerder.

 • Controleer of uw internetverbinding werkt.

 • Neem contact op met uw lokale Tekla Structures helpdesk en vraag om een handmatige activering.

Fout 50040 of fout 50041, probleem 2: Het lenen van een licentie is mislukt.

Reden: U hebt geen verbinding met de licentieserver.

Oplossing: Ga vervolgens als volgt te werk:

 • Controleer of uw netwerkverbinding werkt.

 • Start de Tekla License Borrow Tool en controleer of u de juiste gegevens van de licentieserver hebt ingevoerd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende