Lokale licentietoegangsrechten (tekla.opt) wijzigen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Lokale licentietoegangsrechten (tekla.opt) wijzigen

De Tekla Structures-lokale licentieserverbeheerder kan aan verschillende gebruikers en gebruikersgroepen verschillende rechten toekennen om licenties te gebruiken door het optiebestand tekla.opt te wijzigen. Dit kan situaties voorkomen waar er geen licenties beschikbaar zijn voor gebruikers die deze nodig hebben omdat iemand anders een licentie heeft gereserveerd of geleend die hij/zij niet echt nodig heeft.

De informatie op deze pagina is niet geldig voor online abonnementen.

Het licentieverleningsbestand tekla.opt bevindt zich in de map ..\Tekla\License\Server.

De meest gangbare configuratieopties bevatten het volgende:

 • U kunt de toegangsrechten voor specifieke gebruikersnamen of hostnamen/IP-adressen afzonderlijk definiëren of met groepen die u definieert. U kunt dezelfde gebruikersnaam of hostnaam in meerdere groepen gebruiken.

 • U kunt een aantal licenties voor een specifieke configuratie (bijvoorbeeld Steel Detailing) voor exclusief gebruik door een bepaalde gebruiker of gebruikersgroep reserveren. De gebruikers in de groep kunnen indien nodig meer licenties reserveren dan het gereserveerde quotum. Andere gebruikers kunnen slechts één van de resterende vrije licenties buiten het gereserveerde quotum gebruiken.

 • U kunt een maximumaantal (max) licenties definiëren dat een gebruiker of groep tegelijkertijd kan gebruiken. De gebruikers die niet in deze beperkingen zijn opgenomen kunnen elke vrije licentie gebruiken.

 • U kunt een gebruiker of groep voor een bepaalde configuratie in het exclusieve gebruik van alle licenties opnemen (toestaan). Andere gebruikers kunnen de configuratie niet gebruiken.

 • U kunt bepaalde gebruikers van het gebruik van een licenties voor een specifieke configuratie uitsluiten (niet toestaan). Alle andere gebruikers mogen de configuratie gebruiken.

 • U kunt gebruikers voor het lenen van licenties opnemen en uitsluiten.

U wijzigt de toegangsrechten in het bestand tekla.opt als volgt:

 1. Ga naar de map ..\Tekla\License\Server.
 2. Open het bestand tekla.opt met een teksteditor.
 3. Voer uw definities voor licentietoegangsrechten en -beperkingen in.

  De definitietekenreeks bestaat uit de volgende onderdelen: [keyword] [Tekla Structures feature] [user type] [name]

  Als u de definitie schrijft, volgt u onderstaande regels.

  • Het optiebestand is hoofdlettergevoelig.

  • Als u gebruikersgroepen en hostgroepen moet definiëren, doet u dat eerst.

   Gebruik bij het definiëren van gebruikersgroepen Windows-gebruikersnamen en hostnamen of IP-adressen wanneer hostgroepen worden gedefinieerd.

  • Voer één definitie per rij in. Een definitie bestaat uit de volgende zaken:

   • Een sleutelwoord voor opties dat de acties definieert.

   • Een functie zoals een configuratie die door het sleutelwoord wordt beïnvloed.

   • Het type dat door het sleutelwoord wordt beïnvloed.

    De opties zijn: USER, GROUP, HOST en HOST_GROUP.

   • De naam van de gebruiker, gebruikersgroep, host of hostgroep die door het sleutelwoord wordt beïnvloed.

    U kunt de hostnamen of IP-adressen van de computers met de sleutelwoorden HOST en HOST_GROUP gebruiken.

  • Voer # aan het begin van een regel in om de regel in het optiebestand uit te schakelen.

  Voorbeelden van definities:

  INCLUDE PCD-C USER scarlett (Alleen gebruiker Scarlett heeft toestemming om de configuratie Precast Concrete Detailing te gebruiken.)

  RESERVE 1 RCD-C USER vera (Eén licentie van de configuratie Rebar Detailing is gereserveerd voor gebruiker Vera.)

  Raadpleeg voor details over de toegestane sleutelwoorden en de configuratiecodes samen met meer voorbeelden Configuratiecodes en sleutelwoorden die in toegangsrechtdefinities worden gebruikt.

 4. Sla de wijzigingen op en sluit de teksteditor.
 5. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Licensing > LMTOOLS via het menu Start of het Startscherm.
 6. Ga in LMTOOLS naar het tabblad Start/Stop/Reread en klik op de knop ReRead License File om de wijzigingen in het licentiebestand en in de optiebestanden bij te werken.

Handige links

Raadpleeg voor meer informatie over het beperken van bepaalde Tekla Structures-versies voor bepaalde gebruikers het volgende ondersteuningsartikel in Tekla User Assistance: Hoe bepaalde een Tekla Structures-versie tot bepaalde gebruikers moeten worden beperkt

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende