LMTOOLS-opties en -instellingen die bij de Tekla-licentieverlening worden gebruikt

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

LMTOOLS-opties en -instellingen die bij de Tekla-licentieverlening worden gebruikt

LMTOOLS is een grafisch gebruikersinterface waarmee u de licentieserver kunt beheren. Dit hulpprogramma wordt geleverd door Flexera Software.

Opmerking:

Als u FlexNet Manager van Flexera Software gebruikt voor het beheren van licenties, mag u LMTOOLS niet gebruiken.

Naast Tekla-licenties kunt u ook licenties beheren van andere software die FlexNet of FLEXlm gebruiken. U kunt LMTOOLS ook op de clientcomputers uitvoeren om de status van de licenties op de licentieserver te controleren.

Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Licensing > LMTOOLS via het menu Start of het Startscherm.

Tabblad Service/License File

Optie/instelling Beschrijving
Configuration using License File Niet in gebruik.
Configuration using Services Bij het beheren van Tekla-licenties moet Configuration using Services en Tekla Licensing Service op het tabblad Service/License File altijd zijn ingeschakeld. Deze opties worden tijdens de installatie van de Tekla-licentieserver standaard geselecteerd. Raadpleeg De Tekla-licentieserver handmatig configureren als u de licentieserver handmatig wilt configureren.
LMTOOLS negeert de omgevingsvariabelen uit het licentiepad Niet in gebruik.

Tabblad System Settings

Op het tabblad System Settings ziet u algemene informatie over de apparaten en het besturingssysteem van de computer waarop LMTOOLS wordt gebruikt. Alle relevante informatie over licentieverlening is beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld de hostnaam van de servercomputer controleren.

Optie/instelling Beschrijving
Hostid Settings

Computer/Hostname

Username

CPU ID

IP Address

Ethernet Address

Disk Volume Serial Number

FLEXID

Time Settings

System Time Zone

GMT Time

Difference from UTC

MSDOS Time

Local Time

Windows Directory

Save HOSTID info to a file

Sla de host-ID-informatie in een tekstbestand op.

Tabblad Utilities

U kunt de informatie in de statuslijst op het tabblad Server Status beïnvloeden door waarden te definiëren op het tabblad Utilities. Standaard bevat de statuslijst informatie over alle licentieservers waarmee u verbinding hebt.

Optie/instelling Beschrijving
File Name

Browse

Find Version

Find out the version of FlexNet Licensing linked with a file. Useful for diagnosing errors. Blader naar het bestand en klik op Find Version.

Vendor Name

Path

Add Vendor Path

Override Path

List All Vendor Paths

Een voorbeeld van de vendor-naam en het vendor-pad:

Vendor Name: tekla

Pad: 27007@myserver (poort en licentieservercomputernaam/hostnaam)

De Vendor Name die voor de Tekla-licentieserver wordt gebruikt, is tekla (allemaal kleine letters).

Voeg een licentieservice toe die aan de statuslijst op het tabblad Server Status moet worden weergegeven, voer de leveranciersgegevens in de vakken Vendor Name en Path in en klik op Add Vendor Path.

Als u in de statuslijst alleen informatie over bepaalde licentieservers wilt weergeven, voert u de leveranciersgegevens in de vakken Vendor Name en Path in en klikt u op Override Path om de bestaande licentieservers die in de statuslijst worden weergegeven te vervangen.

Als u op de knop List All Vendor Paths klikt, ziet u meer details van de licentieservices in de statuslijst op het tabblad Server Status.

Tabblad Start/Stop/Reread

Op het tabblad Start/Stop/Reread, kunt u de licentieserver stoppen en starten, en enkele instellingen aanpassen die met het stoppen van de server te maken hebben.

Opmerking:

Wanneer u acties met betrekking tot de Tekla-licentieserver uitvoert, moet Tekla Licensing Service in de lijst FlexNet license services installed on this computer zijn ingeschakeld. U kunt Tekla Licensing Service in de lijst met services op het tabblad Service/License File selecteren.

Optie/instelling Beschrijving
FlexNet license services installed on this computer

Hiermee worden alle op de licentieservercomputer beschikbare FlexNet-licentieservices weergegeven.

Zorg er altijd voor dat Tekla Licensing Service in de lijst FlexNet license services installed on this computer is ingeschakeld wanneer u acties met betrekking tot de Tekla-licentieserver uitvoert.

 • Activeer Tekla Licensing Service door deze in de lijst met services op het tabblad Service/License File te selecteren.

Start Server

Hiermee start u de licentieserver die in de lijst FlexNet license services installed on this computer is ingeschakeld.

Stop Server

Hiermee stopt u de licentieserver die in de lijst FlexNet license services installed on this computer is ingeschakeld. Wanneer u op deze knop klikt, wordt op de statusbalk het bericht Stopping the Server weergegeven. Het duurt enkele seconden voordat de licentieserver stopt. Het bericht wijzigt niet wanneer de server is gestopt.

Als Stop Server de server niet stopt, schakelt u het selectievakje Force Server Shutdown in en klikt u opnieuw op Stop Server.

ReRead License File

Hiermee wordt de licentieserver bijgewerkt zonder deze te stoppen en te starten. U moet deze knop gebruiken wanneer u handmatig de licentieserver over licentiewijzigingen informeert.

Raadpleeg voor meer informatie Kantoorlicenties activeren.

Geavanceerde instellingen

Restrict lmdown to work only from node where lmgrd is running.

Wanneer deze optie is geselecteerd, kunt u de server alleen op de servercomputer stoppen. Niemand kan de licentieserver op een clientcomputer per ongeluk stoppen.

We raden u aan deze optie te gebruiken.

Disable lmdown utility, use task manager.

Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de server niet stoppen in LMTOOLS. De server kan alleen in Windows Taakbeheer worden gestopt

Disable ’lmremove’ of license file.

Niet in gebruik bij Tekla-licentieverlening.

Tabblad Server Status

Op het tabblad Server Status ziet u de status van de licentieserver en de licenties. Hier kunt u controleren hoeveel licenties in gebruik of geleend zijn, wie momenteel licenties op de server gebruikt en op welke computers licenties zijn geleend.

Als u alleen de status van de Tekla-licentieserver en licenties wilt controleren, voert u tekla in het vak Individual Daemon in en klikt u op Perform Status Enquiry.

Hieronder ziet u een voorbeeld van licentieservergegevens:

 1. De port@hostname van de licentieserver
 2. De licentieserver is ingeschakeld en wordt uitgevoerd
 3. De licentieserver met Tekla-identiteit is ingeschakeld en wordt uitgevoerd
 4. Er wordt bij elke statuscontrole een standaardwaarde voor TeklaServer weergegeven

Hieronder ziet u een voorbeeld van licentiegegevens:

 1. Geeft de configuratie aan waarvoor de licentiegegevens worden weergegeven. In dit geval Full Detailing.
 2. Het aantal geactiveerde licenties op de licentieserver
 3. Het aantal in gebruik zijnde licenties, van de licentieserver verkregen of geleend
 4. Een geleende licentie
 5. Op welke computer de licentie is geleend
 6. Tekla-licentieversie
 7. Het tijdstip waarop de licentie is geleend
 8. Licenties die van de licentieserver zijn verkregen
 9. Op welke computer en scherm de gebruiker de licentie heeft verkregen. In dit geval is de gebruiker user4, de computer en schermnaam zijn computer7.
 10. De hostnaam/poort van de licentieserver waar de licentie is verkregen
 11. Het tijdstip waarop de Tekla Structures-sessie is gestart
 12. Het gebruik van licenties van andere configuraties. In dit geval Precast Concrete Detailing.

Tabblad Server Diags

Het tabblad Server Diags geeft meer informatie over de licentieservers en de licenties, en levert diagnostische gegevens. Raadpleeg voor meer informatie over de licenties en hun status Opties en instellingen voor de Tekla License Administration Tool.

Opmerking:

Als u problemen met de licentieserver hebt, stuurt u een kopie van de bestanden tekla.lic, tekla.opt en tekla_debug.log naar uw lokale Tekla Structures-helpdesk. De informatie op het tabblad Server Diags is niet gedetailleerd genoeg om sommige problemen op te lossen.

 • Klik op Perform Diagnostics om de diagnostische gegevens weer te geven.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de licentieserver en -diagnostiek van LMTOOLS:

 1. De port@hostname van de licentieserver
 2. Algemene informatie voor alle installaties van Tekla-licentieservers
 3. Op welke configuratie de gegevens worden weergegeven. In dit geval is het Viewer.
 4. Tekla-licentieversie
 5. De hostnaam van de licentieserver
 6. De vervaldatum van de licentie. In dit geval is de licentie permanent.

Tabblad Config Services

De waarden op het tabblad Config Services worden tijdens de installatie van de Tekla-licentieserver automatisch ingevuld. Als u echter tijdens de installatie problemen ondervindt en de licentieserver niet automatisch wordt gestart, moet u de instellingen handmatig op het tabblad Config Services configureren.

Raadpleeg voor meer informatie over de gegevens die u op dit tabblad moet toevoegen/selecteren De Tekla-licentieserver handmatig configureren.

Opmerking:

Wanneer u in LMTOOLS wijzigingen aanbrengt of acties uitvoert met betrekking tot de Tekla-licentieserver, moet u Tekla Licensing Service in de lijst Service Name hebben ingeschakeld.

Het tabblad Borrowing

Attentie:

Gebruik Tekla License Borrow Tool voor het lenen van Tekla-licenties. Gebruik niet het tabblad Borrowing van LMTOOLS bij Tekla-licenties.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende