Opties en instellingen voor de Tekla License Administration Tool

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Opties en instellingen voor de Tekla License Administration Tool

De Tekla License Administration Tool geeft informatie over toegekende licenties, geactiveerde licenties en licentiegebruik weer. U kunt in de tool ook licenties activeren, deactiveren en repareren.

Toegekende licenties

Het gebied Entitled licenses op het tabblad Licenties geeft informatie weer over de licenties die aan u zijn toegekend. Hier kunt u ook licenties activeren.

Kolom

Beschrijving

Activeer

Wordt gebruikt voor het activeren van licenties. Geeft het aantal te activeren licenties weer.

Aantal

Het totaal aantal licenties van de configuratie.

Order ID

De volgorde-ID van de licentie.

De volgorde ID kan u helpen om erachter te komen welke licenties aan elkaar zijn gekoppeld en welke licenties gedeactiveerd moeten worden voordat een nieuwe licentie geactiveerd kan worden.

Activation ID

De activerings-ID van de licentie.

Beschrijving

De afkorting van de configuratie.

Configuratie

De naam van de configuratie.

Versie

Het versienummer van de configuratie.

Type

Hiermee wordt aangegeven of de licentie voor thuisgebruik of bedrijfsmatig gebruik is.

Start Datum

De datum waarop de licentie van kracht werd.

Verloop Datum

De datum waarop de licentie vervalt. Als de licentie permanent is, wordt het woord Permanent weergegeven in plaats van de vervaldatum.

Geactiveerde Licenties

Het gebied Geactiveerde licenties op het tabblad Licenties geeft informatie over geactiveerde licenties weer. Hier kunt u ook licenties deactiveren.

Kolom

Beschrijving

Klik op de knop om de volgende informatie weer te geven:

  • Leverings-ID: Een unieke transactie-ID die wordt gebruikt voor het gezamenlijk toewijzen van licentieactiveringen en -deactiveringen.

  • Leeninformatie: Geeft aan op welke computer de licentie is geleend en wanneer de leenperiode afloopt.

  • Start Datum: Geeft aan wanneer de licentie ingaat.

  • Geleend: Het aantal geleende licenties.

Deactiveer

Deactiveer licenties.

Trust Status

De Trust Status (vertrouwensstatus) van Host (H), Time (T) en Restore (R). Een groen symbool geeft aan dat de informatie betrouwbaar is. Een rood symbool geeft aan dat de informatie onbetrouwbaar is. Als informatie onbetrouwbaar is, kan de licentie niet worden gebruikt.

Met Host wordt aangegeven of de server van de ene naar de andere computer is verplaatst of dat de computerhardware ingrijpend is veranderd.

Met Tijd wordt aangegeven of er met de systeemklok is geknoeid.

Met Restore wordt aangegeven of de licentie afkomstig is van een reservekopie.

Ingeschakeld

Geeft aan of de licentie actief of uitgeschakeld is. Een licentie kan bijvoorbeeld worden uitgeschakeld als de verbinding tijdens het activeren of deactiveren wordt verbroken. Een uitgeschakelde licentie kan niet worden gebruikt.

Aantal

Het aantal geactiveerde licenties van de configuratie.

Lenen

Het aantal geleende licenties.

Configuratie

De naam van de configuratie.

Versie

Het versienummer van de configuratie.

Verloop Datum

De datum waarop de licentie vervalt. Als de licentie permanent is, wordt het woord Permanent weergegeven in plaats van de vervaldatum.

Type

Hiermee wordt aangegeven of de licentie voor thuisgebruik of bedrijfsmatig gebruik is.

Activation ID

De activerings-ID van de licentie.

Order ID

De volgorde-ID van de licentie.

De volgorde ID kan u helpen om erachter te komen welke licenties aan elkaar zijn gekoppeld en welke licenties gedeactiveerd moeten worden voordat een nieuwe licentie geactiveerd kan worden.

Licentieserverstatistieken

Het gebied Licentieserver statistieken op het tabblad Statistisch geeft informatie over het licentiegebruik.

Kolom

Beschrijving

Configuratie

De naam van de configuratie.

Beschrijving

De afkorting van de configuratie.

Totaal

Het aantal geactiveerde licenties.

In gebruik

Het aantal licenties dat in gebruik is.

Lenen

Het aantal geleende licenties.

Vrij

Het aantal beschikbare licenties.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende