referentiemodelhiërarchie bekijken

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

referentiemodelhiërarchie bekijken

U kunt de referentiemodelhiërarchie weergeven en het hiërarchieniveau van verschillende objecten controleren. U kunt ook gebruikersattributen aan de referentiemodelobjecten toevoegen. De toegevoegde attributen kunnen bijvoorbeeld voor het filteren worden gebruikt. Daarnaast kunt u de oorspronkelijke referentieobjectattributen en -eigenschappen weergeven.

  1. Zorg dat de selectieknop Selecteer merk (voor merken) of de selectieknop Selecteer object in merk (voor onderdelen) is ingeschakeld.
  2. Wijs het referentiemodel aan, houdt Shift ingedrukt en scroll met de middelste muisknop naar het hiërarchische niveau waar het referentieobject zich bevindt. Als de cursor te dichtbij een stramien komt, kunt u de hiërarchie niet scrollen.
  3. U kunt het volgende doen:
    • Als u de oorspronkelijke referentieobjecteigenschappen en de attributen wilt opvragen, klikt u met de rechtermuisknop op het object en selecteert u Informatie .
    • Als u de gebruikersattributen van een referentieobject wilt weergeven of wijzigen, dubbelklikt u op het object om de objectdetails van het referentiemodel te openen.
Tip: Er zijn nog veel meer commando's voor de geselecteerde referentiemodelobjecten beschikbaar. Controleer de rest van de commando's in het contextmenu.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een referentiemodel. Als u door hiërarchie wilt scrollen, moet de selectieknop Selecteer merk of Selecteer object in merk zijn ingeschakeld. Het IfcProject op 0-niveau in het voorbeeld is het hoogste niveau.

In de onderstaande afbeelding kunt u een van de referentieobjecten op het derde niveau (IfcBuildingStorey) van hetzelfde referentiemodel zien.

Zoals u kunt zien, wordt het niveau 4 (Ifcwall) als een afzonderlijk onderdeel weergegeven. In dit geval is het een wand.

In het onderstaande voorbeeld is één van de referentieobjecten op het laagste niveau opgevraagd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende