Tekla PowerFab

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tekla PowerFab

U kunt de modelgegevens van uw Tekla Structures naar Tekla PowerFab exporteren als een gecomprimeerd pakket in de .pfxt or .zip-indeling. Het pakket bevat een XML-bestand met tekeningrevisies, stuklijsten en gebruikersattributen, evenals mappen met CNC-bestanden en tekeningbestanden.

Deze export is specifiek voor het importeren in Tekla PowerFab Production Control.

U kunt door middel van de functie Tekla Structures IFC-export IFC-bestanden maken om in Tekla PowerFab te combineren en te schatten. Zie In de IFC-indeling exporteren voor meer informatie over de IFC-export.

Model exporteren naar Tekla PowerFab

 1. In het menu Bestand selecteert u Exporteren > Tekla PowerFab.
  Het dialoogvenster Exporteren naar Tekla PowerFab wordt weergegeven.
 2. Op het tabblad Exporteren naar Tekla PowerFab kunt u vooraf gedefinieerde exportinstellingen laden door de exportinstellingen in de lijst te selecteren en Laad te selecteren.
 3. Selecteer op het tabblad Exporteren naar Tekla PowerFab Bestandsnaam automatisch genereren of voer het pad en de naam van het exportbestand in het vak Bestandsnaam Tekla PowerFab in. Selecteer de exportbestandindeling .pfxt of .zip. Het bestand .pfxt is een bestand in Tekla PowerFab Exchange-bestandsindeling.
 4. Selecteer in de sectie Exportinstellingen welke informatie u in het exportbestand wilt opnemen.
 5. Selecteer in het onderdeel Tekeningbestanden welke tekeningbestanden worden geëxporteerd en waar verschillende typen tekeningen worden opgeslagen.
 6. In de het onderdeel NC-bestanden selecteert u of en hoe u CNC-bestanden wilt exporteren.
 7. Klik op Tekla PowerFab exporteren.
  U kunt de gewijzigde exportinstellingen nu voor toekomstig gebruik opslaan door Opslaan, te selecteren of door de gewijzigde exportinstellingen een nieuwe naam te geven en Opslaan als te selecteren.

  Als er bestanden zijn verouderd of niet in de export worden gevonden, krijgt u waarschuwingsberichten te zien waarin u over deze bestanden wordt geïnformeerd.

 8. U kunt het volgende in het berichtvenster doen:
  • Als u ondanks de ontbrekende bestanden wilt doorgaan, klikt u op Ja.

  • Als u de export wilt annuleren, klikt u op Nee.

Er worden waarschuwingen en foutmeldingen weergegeven in het witte tekstvak onderaan in het dialoogvenster Exporteren naar Tekla PowerFab. Als de export is voltooid, wordt het pad naar het geëxporteerde bestand in dit tekstvenster weergegeven.

Vervolgens kan het exportbestand worden geïmporteerd naar Tekla PowerFab. Raadpleeg voor meer informatie de instructies in de Tekla PowerFab-producthandleiding.

Raadpleeg voor meer informatie over de import van Tekla PowerFab-bestanden in Tekla Structures het hoofdstuk "Tekla EPM XML importeren in Tekla Structures" in Tekla PowerFab Exchange.

Raadpleeg voor meer informatie over de exportinstellingen de volgende tabel.

Exportinstellingen voor Tekla PowerFab

Instelling

Beschrijving

Bestandsnaam Tekla PowerFab

Als de optie Bestandsnaam automatisch genereren niet is geselecteerd, kunt u een bestandsnaam invoeren. Selecteer .pfxt of .zip en klik op ... klikken om naar de map te bladeren waarin het bestand wordt opgeslagen.

Bestandsnaam automatisch genereren

Als de Bestandsnaam automatisch genereren-optie wordt geselecteerd, wordt het exportbestand opgeslagen in de Tekla PowerFab-map onder de map van het model. U kunt de bestandsextensie .pfxt of .zip selecteren.

De bestandsnaamindeling is <project number>_<number of the export>. Als een model bijvoorbeeld het projectnummer PROJ-NUM heeft, wordt de eerste export opgeslagen in TeklaStructuresModels\PowerFab-01\Tekla PowerFab\PROJ-NUM_1.pfxt.. De volgende export heeft hetzelfde pad behalve het nummer dat 2 is.

Merktekeningen exporteren

Selecteer welke merktekeninginformatie u in de export wilt opnemen:
 • Alle exporteert gegevens van alle merktekeningen in het model.

 • Geselecteerd in tekeningenlijst exporteert alleen gegevens van de merktekeningen die momenteel zijn geselecteerd in Documentmanager.

 • Geselecteerd vanuit model exporteert alleen gegevens van merktekeningen die momenteel zijn geselecteerd in het model.

Tekenbestanden worden niet opgenomen als u de optie Geen tekeningbestanden exporteren hebt geselecteerd.

BOM opnemen

Als deze optie wordt geselecteerd, wordt BOM-informatie in de export opgenomen.

Inclusief onderdeeltekeningen

Als deze optie wordt geselecteerd, wordt de informatie van onderdeeltekeningen in de export opgenomen. Tekenbestanden worden ook opgenomen als u de optie Geen tekeningbestanden exporteren niet hebt geselecteerd.

Inclusief overzichttekeningen

Als deze optie wordt geselecteerd, wordt de informatie over overzichttekeningen in de export opgenomen. Tekenbestanden worden ook opgenomen als u de optie Geen tekeningbestanden exporteren niet hebt geselecteerd.

Inclusief verzameltekeningen

Als deze optie wordt geselecteerd, wordt de verzameltekeninginformatie in de export opgenomen. Tekenbestanden worden ook opgenomen als u de optie Geen tekeningbestanden exporteren niet hebt geselecteerd.

Inclusief gebruikersattributen van tekeningen

Als deze optie wordt geselecteerd, worden de gebruikersattributen voor tekeningen in de export opgenomen.

Selecteer in de lijst aan de rechterzijde welke informatie wordt opgenomen:
 • Van lijst bevat informatie uit uw 450 TeklaPowerFab_Drawing_UserDefined_v1.rpt-lijst. De waarden voor Getekend door, Gecontroleerd door en Controledatum worden standaard opgenomen.

 • Van tekening (langzaam) bevat alle gebruikersattributen in tekeningen. Dit kan enige tijd duren.

 • Van beide (langzaam) bevat informatie uit zowel de 450 TeklaPowerFab_Part_UserDefined_v1.rpt-lijst als de tekening. Dit kan enige tijd duren.

Raadpleeg voor het aanpassen van de gebruikersattributen in het exportbestand de instructies voor het aanpassen van door de gebruiker gedefinieerde exportinformatie.

Inclusief gebruikersattributen van onderdelen

Als deze optie wordt geselecteerd, worden de gebruikersattributen voor onderdelen in de export opgenomen.

Selecteer in de lijst aan de rechterzijde welke informatie wordt opgenomen:
 • Van lijst bevat informatie uit uw 450 TeklaPowerFab_Part_UserDefined_v1.rpt-lijst. De door de gebruiker gedefinieerde velden 1-4 en opmerking worden standaard opgenomen.

 • Van model genereert onderdeelgegevens direct vanuit het model.

 • Van beide bevat informatie uit zowel de 450 TeklaPowerFab_Part_UserDefined_v1.rpt-lijst als het model.

Raadpleeg voor het aanpassen van de gebruikersattributen in het exportbestand de instructies voor het aanpassen van door de gebruiker gedefinieerde exportinformatie.

Inclusief bouten, moeren en ringen

Als deze optie wordt geselecteerd, wordt informatie over bouten, moeren en ringen in de export opgenomen.

Inclusief gebruikersattributen van bouten, moeren en ringen

Als deze optie wordt geselecteerd, worden de gebruikersattributen voor bouten, moeren en ringen in de export opgenomen.

Selecteer in de lijst aan de rechterzijde welke informatie wordt opgenomen:
 • Van lijst bevat informatie uit uw 450 TeklaPowerFab_BoltNutWasher_UserDefined_v1.rpt-lijst. De GUID, IsBoltNutWasher-waarde en opmerking worden standaard opgenomen.

 • Van model genereert de informatie over moeren, bouten en ringen rechtstreeks vanuit het model.

 • Van beide bevat informatie uit zowel de 450 TeklaPowerFab_BoltNutWasher_UserDefined_v1.rpt-lijst als het model.

Raadpleeg voor het aanpassen van de gebruikersattributen in het exportbestand de instructies voor het aanpassen van door de gebruiker gedefinieerde exportinformatie.

Inclusief deuvels

Als deze optie wordt geselecteerd, wordt de informatie over deuvels in de export opgenomen.

Inclusief gebruikersattributen

Als deze optie wordt geselecteerd, worden de gebruikersattributen voor deuvels in de export opgenomen.

Selecteer in de lijst aan de rechterzijde welke informatie wordt opgenomen:
 • Van lijst bevat informatie uit uw 450 TeklaPowerFab_Stud_UserDefined_v1.rpt-lijst. De GUID en opmerking van de deuvel worden standaard opgenomen.

 • Van model genereert informatie over deuvels direct vanuit het model.

 • Van beide bevat informatie over deuvels uit zowel de 450 TeklaPowerFab_Stud_UserDefined_v1.rpt-lijst als het model.

Raadpleeg voor het aanpassen van de gebruikersattributen in het exportbestand de instructies voor het aanpassen van door de gebruiker gedefinieerde exportinformatie.

Geen tekeningbestanden exporteren

Als deze optie wordt geselecteerd, worden er geen tekenbestanden in de export opgenomen.

Tekeningbestanden uit map gebruiken

Als deze optie wordt geselecteerd, worden tekenbestanden uit de hieronder gedefinieerde map in de export opgenomen.

Als u de map wilt wijzigen, klikt u op ... naast het tekstvak. Blader vervolgens naar de map en selecteer hem.

De namen van de tekeningbestanden moeten overeenkomen met het tekeningnummer, behalve de bestandsextensie. De juiste bestandsnaam voor tekening 200 zou bijvoorbeeld 200 zijn.

Merktekening submap

Onderdeeltekening submap

Overzichttekening submap

Verzameltekening submap

Het opslaan van tekeningtypen in verschillende mappen is optioneel. We raden u aan dat u dat doet als u verschillende typen tekeningen met dezelfde naam hebt. Als u verschillende tekeningtypen in verschillende mappen hebt, kan Tekla PowerFab de tekeningen eenvoudig in de juiste tekeninglogboeken plaatsen.

Als u de mappen wilt selecteren, klikt u op ... naast elk tekstvak. Blader vervolgens naar de map waarin het huidige tekeningtype moet worden opgeslagen en selecteer hem.

Geen NC-bestanden exporteren

Als deze optie wordt geselecteerd, worden CNC-bestanden niet in de export opgenomen.

NC-bestanden genereren - instellingen

Wanneer deze optie wordt geselecteerd, genereert Tekla Structures CNC-bestanden vanuit het huidige model.

De geëxporteerde CNC-bestanden worden UTF-8 gecodeerd.

Selecteer in de onderstaande lijst het bestand met de CNC-exportinstellingen dat u wilt gebruiken.

NC-bestanden van map gebruiken

Als deze optie wordt geselecteerd, worden de CNC-bestanden uit de hieronder ingestelde map in de export opgenomen.

Als u de map wilt wijzigen, klikt u op ... en bladert u naar de map.

De bestandsnamen moeten overeenkomen met het merk, met uitzondering van de bestandsextensie. De naam van het rechter CNC-bestand voor stuklabel w104 zou bijvoorbeeld zijn w104.

Gebruikersattributen aanpassen voor export

De gebruikersattributen voor de export zijn afkomstig uit de volgende lijsten die u kunt aanpassen om aan geven welke gegevens in de export worden opgenomen:
 • 450 TeklaPowerFab_Drawing_UserDefined_v1.rpt

 • 450 TeklaPowerFab_Part_UserDefined_v1.rpt

 • 450 TeklaPowerFab_Stud_UserDefined_v1.rpt

 • 450 TeklaPowerFab_BoltNutWasher_UserDefined_v1.rpt

Opmerking:
 • Wijzig geen van de andere lijsten die betrekking hebben op de Tekla PowerFab-plugin.

 • Bewaar altijd extra kopieën van de aangepaste lijsten in een aparte map.

 1. Open de omgevingsmap waarin de lijsten zijn opgeslagen.

  Bijvoorbeeld: C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2021.0 Daily\Environments\Steel\reports.

 2. Maak een kopie van de gewenste lijst en verplaats deze naar een andere map.
 3. Open de kopie in een teksteditor, zoals Microsoft Kladblok.
 4. Pas de kopie naar uw wensen aan.
  Opmerking:
  • Elk veld moet door een tabteken worden gescheiden.

  • De lijst moet een enkele-lijn header hebben die de naam van elk veld bevat. Deze veldnamen worden in het exportbestand opgenomen, zodat de gebruiker kan bepalen aan welke Tekla PowerFab-velden de gegevens moeten worden toegewezen.

  • Elke veldnaam kan slechts één keer worden gebruikt.

  • Elk veld in de lijst moet uit één lijn bestaan.

  • In de lijst 450 TeklaPowerFab_Part_UserDefined_v1.rpt moet het eerste veld de onderdeel-GUID zijn en de naam in de lijstheader voor het eerste veld moet GUID zijn.

  • In de lijst 450 TeklaPowerFab_Drawing_UserDefined_v1.rpt moet het eerste veld de tekening-ID zijn en de naam in de lijstheader voor het eerste veld moet ID zijn.

 5. Sla de kopie op.
 6. Verplaats de kopie naar de juiste map en overschrijf de bestaande lijst.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende