Het Tekla Structures-model naar Trimble Connect uploaden

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Het Tekla Structures-model naar Trimble Connect uploaden

U kunt het huidige Tekla Structures-model naar een Trimble Connect-projectmap als een alleen-lezen .tekla-bestand uploaden. Het .tekla-bestand kan vervolgens worden gebruikt als een licht referentiemodel met Tekla Structures of een willekeurig Trimble Connect product. De .tekla referentiemodellen vermelden en visualiseren modelobjecten, onderdelen, wapeningsstaven, bouten, merken en stramienen.

Voordat u uw model naar Trimble Connect uploadt, moet u met het volgende rekening houden:

 • Lassen en oppervlakten worden niet opgenomen in het .tekla referentiemodel.

 • Profielen worden geëxporteerd met een normale nauwkeurigheid, hoekafrondingen worden dus niet opgenomen.

 • Er zijn layers beschikbaar in .tekla-modellen. Tekla Structures-objecten zijn gegroepeerd in verschillende layers volgens een templateattribuut of gebruikersattribuut. U kunt layers bij het uploaden in .tekla opnemen.

 • Objectkleuren in het .tekla-referentiemodel kunnen anders zijn dan in het Tekla Structures-model.

 • Als u storten en storteenheden in het .tekla referentiemodel wilt opnemen in plaats van betonelementen en onderdelen van betonelementen, moet u stortbeheer inschakelen.

  Storten uitschakelen en betonelementen en onderdelen van betonelementen opnemen:

  1. Ga naar ...\Environments\common\system\UploadToConnect\.

  2. Kopieer het bestand conf.json naar de submap \attributes onder de modelmap.

  3. Open het bestand conf.json met een teksteditor.

  4. Wijzig "pours" : "model" in "pours" : "false".

  5. Sla het bestand conf.json op.

In de volgende afbeelding is de verbinding aan de rechterkant als IFC-referentiemodel geëxporteerd met behulp van Trimble Connector. De verbinding ziet er hetzelfde uit als in het Tekla Structures model.

De verbinding aan de linkerkant is geüpload naar Trimble Connect als een .tekla-referentiemodel. De kleuren zijn verschillend en de radii van profielen en lassen ontbreken.

Om het Tekla Structures model naar Trimble Connect te uploaden:

 1. Ga in het menu Bestand naar Instellingen > Variabelen.
 2. Zoek in het dialoogvenster Variabelen de optie XS_CONNECT_UPLOAD_MODEL_FOLDER.
 3. Voer een bestandspad naar de Trimble Connect-map in (of plak deze erin) waar u het Tekla Structures-model wilt uploaden.

  Het standaard bestandspad is Structural\Tekla models.

 4. Klik op OK om het mappad op te slaan.
 5. Definieer indien nodig welke templateattributen en gebruikersattributen met het model worden geüpload:
  1. Kopieer het bestand part.epr uit de \TeklaStructures\<version>\Environments\common\system\UploadToConnect map naar de \attributes map onder de huidige modelmap.
  2. Open het part.epr-bestand in een teksteditor, zoals Microsoft Kladblok.
  3. Definieer voor elk ondersteund objecttype de template en gebruikersattributen met de volgende syntaxis. Let wel dat als u layers wilt opnemen, u een lijn voor de layers in de volgende indeling moet toevoegen: "layer": ["TEMPLATE_FIELD"].
   {
   "part": ["PART_POS", "NAME", "USERDEFINED.USER_FIELD_1" ],
   "assembly": ["ASSEMBLY_POS", "USERDEFINED.PRELIM_ASSEM_MARK" ],
   "bolt":
       ["NAME","BOLT_STANDARD", "DIAMETER" ],
   "rebar": ["REBAR_POS", "NAME",
       "GRADE", "SIZE", "LENGTH", "WEIGHT" ]
   "layer": ["ASSEMBLY_POS"] 
   }

   U kunt de eenheden die voor attributen worden gebruikt niet wijzigen.

  4. Sla het bestand part.epr op.
 6. Ga naar het tabblad Trimble Connect en klik op Model uploaden.
 7. Als u het opslaan van het model en het uploaden van de volledige modelmap naar het gekoppelde Trimble Connect-project wilt bevestigen, klikt u op Opslaan en uploaden.

Het Tekla Structures-model wordt als een .tekla-bestand naar de door u gedefinieerde Trimble Connect-projectmap geüpload.

Er wordt een foutmelding weergegeven als het uploaden van het model naar Trimble Connect is mislukt. Raadpleeg in geval van uploadfouten het bestand PublishToTrimbleConnect.log dat u in de supmap /logs onder de modelmap kunt vinden.

Indien nodig kunt u later het bestand .tekla als een Connect-overlaymodel aan uw model koppelen.

Als u het model na het uploaden naar een andere map wilt verplaatsen, moet u dit handmatig doen in Trimble Connect.

Opmerking:

De knop Model uploaden uploadt geen gedeelde modellen naar Trimble Connect. In plaats daarvan kunt u de variabele XS_UPLOAD_SHARED_MODEL_TO_CONNECT gebruiken om te selecteren of en wanneer een gedeeld model naar een Trimble Connect-projectmap wordt geüpload.

Stel in het dialoogvenster Variabelen de waarde van XS_UPLOAD_SHARED_MODEL_TO_CONNECT op een van de volgende opties in:
 • BASELINE = Het gedeelde model wordt telkens wanneer een gebruiker een nieuwe basislijn maakt automatisch naar de ingestelde Trimble Connect-projectmap geüpload.

 • WRITEOUT = Het gedeelde model wordt na elke succesvolle afschrijving automatisch naar de ingestelde Trimble Connect-projectmap geüpload.

Als u het model niet naar een Trimble Connect-projectmap wilt uploaden, maakt u het veld Waarde leeg.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende