Referentiemodellen in Trimble Connector beheren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Referentiemodellen in Trimble Connector beheren

Referentiemodellen maken deel uit van het Tekla Structures-model en kunnen van Trimble Connect-projecten worden gedownload of ernaar worden geëxporteerd.

 • Als u referentiemodellen wilt gaan beheren, klikt u op het linttabblad Trimble Connect op Modellen.

Het dialoogvenster Trimble Connect - Modellen wordt geopend.U kunt referentiemodellen op het tabblad Referentiemodellen en overlaymodellen op het tabblad Overlay-modellen beheren.

Raadpleeg voor meer informatie over verschillen tussen referentiemodellen en overlaymodellen Moet ik referentiemodellen of overlay-modellen gebruiken?.

Referentiemodellen of updates van het referentiemodel uploaden

U kunt zowel nieuwe Tekla Structures-referentiemodellen als bijgewerkte versies van Tekla Structures-referentiemodellen naar gekoppelde Trimble Connect-projecten uploaden.

Nieuwe en bijgewerkte referentiemodellen worden op verschillende manieren gemarkeerd:

Pictogram of label

Betekenis

Het Tekla Structures-referentiemodel is niet naar een Trimble Connect-project geüpload.

De nieuwste versie van het Tekla Structures-referentiemodel is niet naar een Trimble Connect-project geüpload.

Het referentiemodel heeft dezelfde versie in Tekla Structures en Trimble Connect.
 1. Open het tabblad Referentiemodellen in het dialoogvenster Trimble Connect - Modellen.
 2. Als u een nieuw referentiemodel of een nieuwe versie van het referentiemodel naar het Trimble Connect-project wilt uploaden, klikt u op het pictogram .

Referentiemodellen of updates van het referentiemodel downloaden

U kunt nieuwe of bijgewerkte referentiemodellen van een Trimble Connect-project naar een Tekla Structures-model downloaden en erin invoegen.

De referentiemodellen en hun versies worden met verschillende pictogrammen gemarkeerd, afhankelijk of ze up-to-date zijn:

Pictogram Betekenis

Het referentiemodel is in het Trimble Connect-project bijgewerkt na de laatste keer dat het naar Tekla Structures is gedownload.

 • Klik op om de laatste versie van het model te downloaden.

De bijgewerkte versie van het referentiemodel is niet naar Tekla Structures gedownload.

 • Klik op om de versie in het Tekla Structures-model in te voegen.

De versie van het referentiemodel bestaat in de submap van het Tekla Structures-model, maar is niet in het Tekla Structures-model ingevoegd.

 • Klik op om de versie in het Tekla Structures-model in te voegen.

Het referentiemodel heeft dezelfde versie in Tekla Structures en Trimble Connect.
 1. Dubbelklik op het tabblad Referentiemodellen in het dialoogvenster Trimble Connect - Modellen op een map.

  Er wordt een lijst van referentiemodellen in die map weergegeven.

 2. Als u de versies van een referentiemodel wilt weergeven, klikt u op de pijl aan de linkerzijde van de naam van het referentiemodel.
 3. U kunt een van de volgende dingen doen:
  • Selecteer het referentiemodel dat u wilt downloaden en klik op .
  • Selecteer de bijgewerkte versie van het referentiemodel dat u wilt downloaden en klik op .

Het nieuwe referentiemodel of de bijgewerkte versie van het referentiemodel wordt naar een submap van het Tekla Structures-model gedownload en in het Tekla Structures-model ingevoegd.

Nieuwe mappen voor referentiemodellen maken

 1. Klik op het tabblad Referentiemodellen in het dialoogvenster Trimble Connect - Modellen .
 2. Dubbelklik in het dialoogvenster Mappen selecteren op het project om de mappen binnen het project weer te geven.

  Als een map submappen bevat, kunt u deze bekijken door op de map te dubbelklikken.

 3. Selecteer een of meer mappen waaruit u het referentiemodel wilt koppelen en klik op OK.

  U kunt ook een nieuwe map maken door een naam voor de map in te voeren en op Maken te klikken of een bestaande map uit de lijst verwijderen door de map aan te wijzen en op te klikken.

De geselecteerde mappen worden aan de lijst Mappen op het tabblad Referentiemodellen in het dialoogvenster Trimble Connect - Modellen toegevoegd.

Tekla Structures-modelobjecten als een .ifc-referentiemodel naar een Trimble Connect-project exporteren

U kunt een volledige weergave 2.0 van een .ifc-bestand van Tekla Structures-modelobjecten maken en deze naar een Trimble Connect-project exporteren. U kunt het bestand van geselecteerde modelobjecten of alle modelobjecten maken.

 1. U kunt het volgende doen:

  Taak

  Actie

  Selecteer naar welk project en folder Trimble Connect het .ifc referentiemodel is geëxporteerd

  1. In het menu Bestand selecteert u Exporteren > > .

   Het dialoogvenster Trimble Connect - IFC naar Trimble Connect exporteren wordt geopend.

  2. in de lijst boven in het dialoogvenster, het project Trimble Connect.

  3. In de lijst Map selecteert u een map in het geselecteerde project Trimble Connect.

  Exporteer het referentiemodel .ifc naar het gekoppelde project Trimble Connect

  1. Op het tabblad klikt u op Modellen.

  2. Op het tabblad Referentiemodellen in het dialoogvenster Trimble Connect - Modellen dubbelklikt u op de map waarin u het geëxporteerde referentiemodel wilt opslaan.

  3. Klik op om het exporteren te starten.

  Het dialoogvenster Trimble Connect - IFC naar Trimble Connect exporteren wordt geopend.

 2. In het vak Naam voert u een naam voor het geëxporteerde model of modelobjecten in.

  De naam van de export moet uniek zijn binnen het project.

 3. Selecteer welke modelobjecten u wilt exporteren:

  Te exporteren

  Actie

  Alle model objecten

  • In de lijst Exporteren selecteert u Alles.

  Geselecteerde model objecten

  1. In de lijst Exporteren selecteeert u Geselecteerd.

  2. Selecteer de objecten in het modelvenster.

   Om de gewenste objecten te selecteren, moet u ervoor zorgen dat u de juiste selectieknoppen hebt ingeschakeld.

  Gefilterde modelobjecten

  1. In de lijst Exporteren selecteert u Filter.

  2. U kunt het volgende doen:

   • In de lijst Filter selecteert u een bestaand filter.

   • Om een nieuw filter te maken, klikt u op naast de lijst Filter.

 4. Selecteer welke IFC-instellingen u wilt gebruiken:

  Taak

  Actie

  Bestaande IFC-exportinstellingen gebruiken

  • In de lijst IFC-exportinstellingen selecteert u het bestand Instellingen.

   Het instellingenbestand moet zich in de modelmap \attributes bevinden, zodat u het in de lijst IFC-exportinstellingen kunt selecteren.

  Nieuwe IFC-exportinstellingen maken en gebruiken

  • Klik op naast de lijst IFC-export instellingen.

  Het .ifc-bestand bevat geen merkgegevens, wat betekent dat u alleen hoofdonderdelen kunt exporteren. U kunt extra eigenschappensets toevoegen door een eigenschappenset op te slaan via Bestand > Exporteren > IFC. Gebruik de bestandsnaam ifc.xml.

  Als u geen instellingenbestand selecteert in de lijst IFC-exportinstellingen, weet Tekla Structures niet welke objecttypen u wilt exporteren. Daarom wordt alleen de oppervlaktegeometrie geëxporteerd.

 5. Klik op OK.

Wanneer het .ifc-model is geëxporteerd, kunt u het referentiemodel downloaden naar het Tekla Structures-model. Selecteer het referentiemodel in het dialoogvenster Trimble Connect - Modellen en klik op . Na een geslaagde export is het model gemarkeerd met .

Als het Tekla Structures-model een bijgewerkte versie van het geëxporteerde referentiemodel heeft, klikt u op om de bijgewerkte versie van het referentiemodel te exporteren.

Als u niet hebt gedefinieerd waar het .ifc-model in het dialoogvenster Naar IFC exporteren wordt gepositioneerd, wordt het geëxporteerde IFC-model ten opzichte van het -projectbasispunt in het 3D-aanzicht van Trimble Connect geplaatst. Als er geen projectbasispunt is gedefinieerd, wordt het model ten opzichte van de modeloorsprong geplaatst.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende