Installatiegroepen in de Layout Manager

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Installatiegroepen in de Layout Manager

U kunt in de Layout Manager groepen maken om layout-punten en -lijnen op een geschikte manier te organiseren.

Basispunten in de Layout Manager

U kunt basispunten in de Layout Manager gebruiken wanneer u de locatie van lay-outpunten definieert. U kunt de basispunten gebruiken die al in het model zijn gedefinieerd en u kunt in Bestand > Projecteigenschappen > Basispunten nieuwe basispunten definiëren. De Layout Manager gebruikt de coördinaten Locatie in het model die u voor basispunten definieert en de coördinaten Oostcoördinaat, Noordcoördinaat en Hoogtemaat.

Als u in Bestand > Projecteigenschappen > Basispunten basispunten toevoegt, wijzigt of verwijdert, moet u de Layout Manager vernieuwen om ervoor zorgen dat de basispuntengegevens in de Layout Manager up-to-date zijn.

 • De basispunten die u toevoegt worden in de lijst Lokaal coördinatensysteem groeperen voor de groepen in de Layout Manager weergegeven.
 • Als u een basispunt verwijdert die in de Layout Manager aan een groep is gekoppeld, maakt Tekla Structures dat basispunt opnieuw zodat deze nog steeds in de Layout Manager kan worden gebruikt.
 • Als u een basispunt wijzigt dat in de Layout Manager wordt gebruikt, geeft Tekla Structures een melding weer over het basispunt dat in de Layout Manager wordt gebruikt. U kunt de gewijzigde coördinaten in de Layout Manager gebruiken of u kunt selecteren dat u ze niet gebruikt. Als u selecteert dat u ze niet wilt gebruiken, zijn de coördinaten van het basispunt in Tekla Structures en in de Layout Manager verschillend.

Als u een bestaand model opent in een Tekla Structures-versie waar de Layout Manager de functionaliteit van het basispunt gebruikt, maakt de Layout Manager basispunten op basis van de groep lokale coördinatensystemen die zich niet op de modeloorsprong [(0,0,0) & no rotation] bevinden. De gemaakte basispunten worden in de Layout Manager aan de groepen toegevoegd en in de lijst Lokaal coördinatensysteem groeperen weergegeven. De basispunten worden ook weergegeven in de lijst met basispunten in Bestand > Projecteigenschappen > Basispunten. De beschrijvingstekst in het dialoogvenster Basispunt geeft aan dat het basispunt door de Layout Manager is gemaakt.

Een standaard coördinatensysteem voor groepen definiëren

U kunt een standaard basispunt definiëren om het standaard coördinatensysteem voor alle nieuwe groepen die u in de Layout Manager maakt, in te stellen. U kunt in de Layout Manager de groepen gebruiken om layout-punten en -lijnen op een geschikte manier te organiseren.

 1. Klik op het tabblad Beheren op Layout Manager.
 2. In de Layout Manager selecteert u Layout Manager-objectgroep om de beschikbare lijst Lokaal coördinatensysteem voor nieuwe groepen groeperen weer te geven.
 3. Selecteer in de lijst het te gebruiken basispunt, de modeloorsprong of het huidige werkvlak.

De basispunten die in het model zijn gedefinieerd, zijn beschikbaar in de lijst. Als u vanaf het openen van de Layout Manager nieuwe basispunten aan het model hebt toegevoegd, moet u de Layout Manager opnieuw openen of deze vernieuwen om de nieuwe basispunten in de lijst beschikbaar te maken.

U kunt de groepsstandaard van het coördinatensysteem op elk moment wijzigen door een andere optie in de lijst te selecteren. Het standaard coördinatensysteem is alleen van toepassing op nieuwe groepen. De bestaande groepen worden niet gewijzigd.

Nummeringsinstellingen voor groepen definiëren

U kunt definiëren dat alle groepen in de Layout Manager dezelfde nummeringsinstellingen hebben. Als u de instellingen wijzigt, worden de gewijzigde instellingen gebruikt in alle groepen die u na de wijziging maakt. De instellingen in de bestaande groepen worden niet gewijzigd.

 1. Klik op het tabblad Beheren op Layout Manager.
 2. Klik op om de instellingen te openen en klik vervolgens op Groep.
 3. Definieer de nummeringsinstellingen.
  1. Voer de prefix in het vak Prefix in.

   U kunt de prefix ook leeg laten om het opmaakpunt en de opmaaklijnnamen zonder een prefix te maken.

  2. Voer het startnummer in het vak Startnummer in.
  3. Voer de maximumlengte van het nummer in het vak Max. lengte nummer in.
  4. Voer een scheidingsteken voor het scheiden van het prefix en het nummer in het vak Scheidingsteken in: een verbindingsstreepje of een lege ruimte.
  5. Selecteer in de lijst Voorloopspaties vullen of een voorloopspatie vóór het nummer wordt opgevuld met nullen of niet, bijvoorbeeld PFX 00001 of PFX 1.
 4. Klik op OK.
 5. Als u de nummeringsinstellingen op de punten en lijnen in een groep wilt toepassen, klikt u met de rechtermuisknop op de groep en selecteert u Automatisch benoemen.
Opmerking:

U kunt de nummeringsinstellingen van een afzonderlijke groep wijzigen als u de standaardinstellingen niet wilt gebruiken. Selecteer de groep en wijzig de instellingen. Klik op Resetten als u de standaardinstellingen wilt terugzetten.

Een groep in de Layout Manager maken

 1. Klik op het tabblad Beheren op Layout Manager.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Layout Manager-objectgroep en selecteer Groep toevoegen.

  U wilt mogelijk meerdere groepen instellen zodat u de punten en lijnen in groepen kunt organiseren wanneer ze worden gemodelleerd. U kunt maximaal 255 groepen in de Layout Manager hebben.

 3. Klik indien nodig op de groep om de naam te wijzigen.

  Een groepnaam kan 18 tekens bevatten.

 4. Definieer de nummeringsinstellingen voor de groep.
 5. Selecteer Lokaal coördinatensysteem groeperen.

  De coördinaten worden direct toegepast als ze worden geselecteerd.

  Als u het standaard basispunt niet wilt gebruiken, kunt u een ander geschikt basispunt, de modeloorsprong of het huidige werkvlak selecteren.

Wanneer u een coördinatensysteem voor de groep hebt geselecteerd en er layout-punten aan hebt toegevoegd, kunt u de locatiecoördinaten van de punten in de Layout Manager weergeven. Selecteer het punt in de Layout Manager om de coördinaten van het punt in de Layout Manager weer te geven.

 • Locatie in het model geeft de puntlocatie in vergelijking tot de modeloorsprong weer.
 • Locatie in de groep geeft de puntlocatie in vergelijking tot het lokale coördinatensysteem van de groep weer.
 • Oost, Noord, Hoogte geeft de coördinaten weer die de corresponderende Z-, Y- en Z-coördinaten vertegenwoordigen.
Tip: Stel XS_IMPERIAL in op TRUE om imperiale eenheden in de Layout Manager weer te geven anders worden metrische eenheden gebruikt. U kunt de instelling voor de afstandsnauwkeurigheid voor imperiale eenheden in de instellingen van de Layout Manager wijzigen wanneer XS_IMPERIAL op TRUE is ingesteld.

Opmerking:

De Layout Manager geeft mogelijk een Niet toegewezen groep in de boomstructuur aan. De Niet toegewezen groep geeft layout-punten en layout-lijnen weer die onvoldoende groepsgegevens hebben. Zulke punten en lijnen zijn meestal gemaakt in een eerdere versie van de Layout Manager.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende