Referentie modelobjecten

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Referentie modelobjecten

Sommige typen referentiemodellen worden automatisch onderverdeeld in referentiemodelobjecten, die afzonderlijke onderdelen van geïmporteerde referentiemodellen zijn. U kunt voor elk referentiemodelobject apart gebruikersattributen definiëren en deze voor lijsten en de venster- en selectiefilters gebruiken. Ze kunnen ook naar een Tekla Structures-model worden verplaatst waaraan momenteel wordt gewerkt. De gegevens die in een referentiemodelobject zijn opgenomen, kunnen in de modeldatabase worden opgeslagen.

De referentie modelobjecten zijn alleen-lezen.

Of uw referentiemodel splitsen ondersteunt, hangt af van de bestandsindeling en de -structuur. .ifc-modellen worden altijd automatisch onderverdeeld en .dwg-bestanden die één van de volgende objecten bevatten worden ook automatisch onderverdeeld:

  • block table

  • polyface mesh

  • polygon mesh

  • proxy object (bijvoorbeeld ADT);

  • ACIS-objecten (3DSolid, Body, Region).

De bestandsindelingen .dgn, .prp, .skp, .step en .iges worden niet onderverdeeld.

Tip:

Als u een benodigd referentieobjectattribuut wilt vermelden, kunt u informatie over een referentieobject in het model opvragen om de eigenschapsnaam te bekijken en vervolgens die eigenschapsnaam in de Template Editor toe te voegen om in een referentieregel* te kunnen worden vermeld.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende