Configuratiebestanden van de eigenschappenset gebruikt in de IFC-export

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Configuratiebestanden van de eigenschappenset gebruikt in de IFC-export

Tekla Structures gebruikt configuratiebestanden voor het definiëren welke gebruikersattributen en templateattributen als eigenschappensets naar IFC-modellen worden geëxporteerd.

Vooraf gedefinieerde configuratiebestanden van de eigenschappenset

De vooraf gedefinieerde configuratiebestanden zijn alleen-lezen en ze worden gelezen vanuit ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Environments\Common\inp. De locatie kan afhankelijk van uw omgeving variëren.

IFC2x3:

 • IfcPropertySetConfigurations_CV2.xml (standaard eigenschappensets)/IfcPropertySetConfigurations_CV2_1.xml (eigenschappensets van eigenschappen) bevat de eigenschappensets voor ExporttypeVolledige weergave 2.0.

 • IfcPropertySetConfigurations_SG.xml (standaard eigenschappensets)/IfcPropertySetConfigurations_CV2_1.xml (minimale eigenschappensets) bevat de eigenschappensets voor ExporttypeOppervlaktegeometrie.

 • IfcPropertySetConfigurations_AISC.xml (standaard eigenschappensets)/IfcPropertySetConfigurations_AISC_1.xml (minimale eigenschappensets) bevat de eigenschappensets voor ExporttypeStaalfabricagevenster.

Het bestand IfcPropertySetConfigurations_CV1.xsd in dezelfde map is een schemabestand waarin de structuur van het XML-bestand wordt beschreven en dat wordt gebruikt om het XML-bestand te valideren. Dit bestand wordt gelezen wanneer de software wordt gestart.

Extra configuratiebestanden van de eigenschappenset

Wanneer u eigenschappensets voor IFC-export wilt configureren in XML-indeling, hebt u twee bestanden nodig:

 • IfcPropertySetConfigurations.xsd is een schemabestand waarin de structuur van het XML-bestand wordt beschreven en dat wordt gebruikt om het XML-bestand te valideren. Dit bestand wordt gelezen wanneer de software wordt gestart.

 • IfcPropertySetConfigurations.xml is het werkelijke configuratiebestand van de eigenschappenset.

We raden u aan om de extra eigenschappensets in het dialoogvenster Definities eigenschappenset te definiëren om ervoor te zorgen dat de XML-configuratiebestanden geldig zijn. De extra eigenschappensets die u maakt, worden standaard in de map \AdditionalPSets onder de modelmap opgeslagen. U kunt ook extra eigenschappensets uit de volgende mappen lezen:

 • XS_SYSTEM

 • XS_PROJECT

 • XS_FIRM

Als u de bovenstaande mappen gebruikt, moet u de bestanden in een map met de naam \AdditionalPSets onder de systeem-, project- of bedrijfsmap opslaan.

Inhoud van het configuratiebestand van de eigenschappenset

 • Een configuratiebestand bevat de structuur van eigenschappensets en de gegevensdefinities voor de eigenschappen in de eigenschappensets:

  • Templateattribuut of UDA-naam. Templateattributen worden uit content_attributes_global.lst gelezen en de gebruikersattributen uit de omgevingsdatabase.

  • Gegevenstype zoals String, Integer, Float, Timestamp, Boolean, Logical of planeanglemeasure.

  • Type eenheid, zoals lengte, gebied, volume of massa.

  • Verschaling van eenheidswaarden van UDA-waarden zonder eenheid. Conversiefactor wordt toegevoegd zodat waarden zonder eenheid kunnen worden geconverteerd om met de globale eenheden in de IFC-bestanden te corresponderen. Gebieds- en volume-eenheden hebben deze factoren nodig.

  • Als u wilt dat het optietype UDA-waarde hetzelfde is als in de gebruikersinterface, kunt u het type van Gebruikersattribuut naar stringtype Templateattribuut wijzigen in het dialoogvenster Definities eigenschappenset.

  • Mogelijkheid om standaardwaarden te gebruiken.

  • Mogelijkheid om de set die moet worden geëxporteerd te negeren als templateattributen of UDA geen waarde hebben.

 • Een configuratiebestand bevat eigenschappensets die voorwaarden aan IFC-entiteiten koppelt:

  • Hiërarchietype voor koppeling met IFC-entiteiten met niet alleen ondersteuning voor gebouwelementen, maar ook voor bouten, wapeningsstaven en merken.

  • De mogelijkheid om beperkende regels te gebruiken, zoals Equal, NotEqual, LessThan, GreaterThan, LessThanOrEqual en GreaterThanOrEqual voor getallen en Equal en NotEqual voor tekst.

   U moet uw configuratiebestand met de extra eigenschappenset met een geschikte editor wijzigen als u deze beperkende regels wilt toevoegen.

  • Er kan een willekeurig aantal koppelingsregels voor een eigenschappenset bestaan, maar slechts één eigenschappensetdefinitie voor elk ReferenceId.

  • U kunt verschillende eigenschappensets koppelen aan verschillende typen IFC-entiteiten. Een plaat kan bijvoorbeeld een andere set met eigenschappen hebben dan een ligger.

 • Als er geen waarde wordt gevonden voor een eigenschap in export, wordt de eigenschappenset in de export helemaal niet geschreven. Als u dit wilt voorkomen, voegt u optional=true voor die eigenschap in de eigenschappenset toe.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de inhoud van het bestand IfcPropertySetConfigurations_CV2.xml.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de inhoud van het bestand IfcPropertySetConfigurations.xml.

Was this helpful?
Vorige
Volgende