Overlay-modelversies beheren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Overlay-modelversies beheren

U kunt meerdere versies van dezelfde overlay-modellen in uw Trimble Connect-projecten hebben en de verschillen tussen deze versies in uw Tekla Structures-modellen weergeven. Op deze manier kunt u de voortgang van het project zien.

Opmerking:

U moet de nieuwe modelversies met dezelfde naam en in dezelfde map als vorige modelversies opslaan.

Overlay-modelversies maken

 1. Maak een nieuwe versie van het overlay-model.

  U kunt externe software gebruiken om overlaymodelversies te gebruiken, zoals ArchiCad or Autodesk Revit, om IFC-modelversies te maken, of het Tekla Structures-model te uploaden naar het Trimble Connect-project als een .tekla-bestand.

 2. U kunt het volgende doen:
  Uploaden Actie

  Een nieuwe modelversie in de .ifc-indeling

  U kunt het volgende doen:
  • Open in het dialoogvenster Trimble Connect - modellen de map waarin de vorige modelversie is opgeslagen en klik op naast de vorige modelversie.

  • Open in Trimble Connect for Browser de map waarin het oorspronkelijke model is opgeslagen en verplaats de nieuwe versie van het model naar de map.

  Een nieuwe modelversie in een andere indeling

  1. Selecteer in het dialoogvenster Trimble Connect - Modellen de map waarin de oorspronkelijke modelversie is opgeslagen.

  2. Klik op en selecteer Model koppelen.

  3. Blader naar de map waarin u de nieuwe modelversie hebt opgeslagen en selecteer de modelversie.

  De modelversie wordt aan de geselecteerde map toegevoegd.

 3. Als u de overlaymodelversies wilt zien, selecteert u het overlay-model en klikt u op Versies om het gedeelte Versies uit te vouwen.
 4. Selecteer welke versie van het model u wilt weergeven:
  Weergeven Actie

  De nieuwste versie van het model

  Wanneer de laatste versie van een overlay-model niet wordt weergegeven, verschijnt het symbool . Het symbool wordt weergegeven naast modellen waarvan de oude versies worden weergegeven en mappen waarin u de modellen hebt opgeslagen waarvan de oude versies worden weergegeven.

  • Klik op naast het model of de map waarin het model is opgeslagen.

  Een oudere versie van het model

  • Klik op naast de versie die u wilt zien.

Vergelijk de verschillen tussen .tekla- of .ifc overlaymodelversies

 1. Selecteer in de lijst met overlay-modellen een overlay-model dat ten minste twee versies in het gekoppelde Trimble Connect-project heeft.
 2. Klik onder in het tabblad Overlay-modellen op Versies.
 3. Voer in Versies de optie uit die aan uw wensen voldoet:

  Taak

  Actie

  De eigenschappen definiëren die moeten worden vergeleken

  1. Klik op ... in het deel Versies.

  2. In het dialoogvenster Vergelijkingssets dat wordt geopend, selecteert u de selectievakjes naast de eigenschappen die u wilt vergelijken.

   Alleen de geselecteerde eigenschappen worden gebruikt om de modelobjecten in de Wijzigingenlijst te vergelijken.

  3. Als u nieuwe eigenschappen wilt toevoegen, klikt u op + en typt u de eigenschapsnaam.

  4. Als u eigenschappen wilt verwijderen, klikt u op naast de eigenschappen.

  5. Als u de momenteel geselecteerde eigenschappen als een vergelijking voor toekomstig gebruik wilt opslaan, selecteert u een instellingenbestand in de lijst boven in het dialoogvenster Vergelijkingssets of maakt u een nieuw instellingenbestand door een nieuwe naam te typen.

  6. Klik op .

  7. Sluit het dialoogvenster Vergelijkingssets.

  Definiëren hoe nauwkeurig eigenschappen worden vergeleken

  1. Klik op in het deel Versies.

  2. Stel in het dialoogvenster Vergelijkingstoleranties eigenschappensets de minimumeenheden en -waarden in die als wijzigingen in de eigenschappen worden beschouwd.

  3. Als u de huidige toleranties voor toekomstig gebruik wilt opslaan, selecteert u een instellingenbestand in de lijst boven in het dialoogvenster Vergelijkingssets of maakt u een nieuw instellingenbestand door een nieuwe naam te typen.

  4. Klik op .

  5. Sluit het dialoogvenster Vergelijkingstoleranties eigenschappensets.

 4. In het gedeelte Versies geeft u twee versies van het model weer door op naast de modelversies te klikken.

  U kunt slechts twee versies van een overlay-model per keer vergelijken. Als u een derde modelversie zichtbaar instelt, wordt de oudste zichtbare versie automatisch verborgen en wordt de vergelijking bijgewerkt om de verschillen tussen de twee zichtbare versies weer te geven.

  De wijzigingen tussen de versies worden weergegeven met de volgende kleuren in het model:
  • Toevoegde objecten = groen
  • Gewijzigde objecten = geel
  • Verwijderde objecten = rood
  • Bestaande objecten die niet zijn gewijzigd = grijs

 5. Als u wilt weergeven welke eigenschappen van gewijzigde objecten zijn gewijzigd, klikt u op de corresponderende regel in de Wijzigingenlijst.

  De gewijzigde eigenschappen worden weergegeven in het zijvenster Eigenschapsdetails. Het zijvenster geeft de wijzigingen in objectrotatie of -locatie mogelijk niet weer.

De verschillen tussen de overlaymodelversies in andere indelingen vergelijken

Wanneer u overlaymodelversies in indelingen zoals .dgn of .dwg vergelijk, worden de wijzigingen weergegeven door de kleurcodering van de objecten in het overlay-model te coderen.

 1. Selecteer in de lijst met overlay-modellen een overlay-model dat ten minste twee versies in het gekoppelde Trimble Connect-project heeft.
 2. Klik onder in het tabblad Overlay-modellen op Versies.
 3. In het gedeelte Versies geeft u twee versies van het model weer door op naast de modelversies te klikken.

  U kunt slechts twee versies van een overlay-model per keer vergelijken. Als u een derde modelversie zichtbaar instelt, wordt de oudste zichtbare versie automatisch verborgen en wordt de vergelijking bijgewerkt om de verschillen tussen de twee zichtbare versies weer te geven.

De modelobjecten worden met een kleur gecodeerd volgens de wijzigingen die zijn aangebracht. De nieuwste versie van een object wordt in groen weergegeven, terwijl de vorige versie in rood wordt weergegeven. Als het object in beide versies hetzelfde is, wordt het object in geel of oranje weergegeven, afhankelijk van de rendering-optie.

U kunt schakelen tussen verschillende rendering-opties in het tabblad Venster zodat u de veranderingen en overlay-objecten beter kunt zien. Dezelfde structuur wordt hieronder weergegeven met twee verschillende opties voor het renderen.

Met de optie Componenten draadvenster:

Met de optie Gerenderde componenten:

Was this helpful?
Vorige
Volgende