Opmaakgegevens in de Layout Manager importeren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Opmaakgegevens in de Layout Manager importeren

U kunt met de Layout Manager opmaakgegevens van een meetinstrument zoals de Trimble® LM80 in uw model importeren om de 'as-built'-condities te controleren.

Opmaakgegevens importeren

U hebt bij het importeren twee mogelijkheden:

 • Kopieer het bestand dat de opmaakgegevens bevat vanaf het meetinstrument naar uw computer en importeer het bestand later naar de Layout Manager.
 • Importeer het bestand rechtstreeks in de Layout Manager. U kunt dit doen als u het meetinstrument via USB op uw computer aansluit of door een Bluetooth-verbinding te maken.
 1. Klik op het tabblad Beheren op Layout Manager.
 2. Klik in de Layout Manager op Importeren.
 3. Selecteer de juiste optie voor het importeren van een bestand.
  • Puntbestand (.txt) importeren om layout-punten te importeren.

   Puntbestanden (.txt) worden altijd in het tabblad Ontwerppunten geïmporteerd, ongeacht of ze wel of niet op de montageplaats zijn gemeten.

  • Taakbestand (.cnx) importeren om alle opmaakgegevens in een Trimble® LM80-taakbestand te importeren.

   Taakbestanden (.cnx) worden in het tabblad Gemeten punten geïmporteerd.

  • Veldkoppelingsbestand (.tfl) importeren om alle opmaakgegevens in een Trimble-veldkoppelingsbestand te importeren.

   Trimble-veldkoppelingsbestanden (.tfl) importeren zowel ontwerppunten die oorspronkelijk uit Tekla Structures zijn geëxporteerd als gemeten punten die op de bouwplaats zijn gemeten. In het importdialoogvenster wordt een ontwerppunt gemarkeerd als de puntnaam en daardoor het punt al bestaat. We raden u aan geen bestaand ontwerppunt te importeren. Schakel het selectievakje naast de markering uit om een bestaand punt van de import uit te sluiten .

 4. Selecteer het te importeren bestand.

  Als u een bestand selecteert, wordt een nieuwe groep met de naam zoals de bestandsnaam gemaakt. U kunt maximaal 255 groepen in de Layout Manager hebben.

 5. Selecteer de groep waarin de opmaakgegevens worden geïmporteerd of klik op Nieuw om een nieuwe groep te maken.

  Taakbestanden (.cnx) en Trimble-veldkoppelingsbestanden (.tfl) bevatten mogelijk opmaakpuntgroepen. Als er in deze bestanden groepen zijn, worden de groepen weergegeven in de lijst met groepen die u in de lijst Groep kunt selecteren.

 6. Controleer het groepscoördinatensysteem.

  Lokaal coördinatensysteem groeperen geeft de groepscoördinatenoptie weer die u hebt geselecteerd. U kunt de coördinaten wijzigen door een andere optie in de lijst te selecteren.

  Als u de groep selecteert die de importbestandsnaam bevat, wordt het standaard coördinatensysteem gebruikt voor groepen die in Layout Manager-objectgroep zijn gedefinieerd.

 7. Klik op Weergeven om de inhoud van het importbestand weer te geven.
 8. Definieer indien nodig de puntbestandkolommen in het dialoogvenster Tekstbestand - Toewijzing kolomkoppen en sla de wijzigingen op.
 9. Klik op OK om het dialoogvenster Tekstbestand - Toewijzing kolomkoppen te sluiten.

  De punten worden nu in het importdialoogvenster weergegeven.

 10. Klik op Importeren.

  De geïmporteerde punten worden in het model gemaakt en weergegeven in het dialoogvenster Layout Manager in de groep die u in het importdialoogvenster hebt geselecteerd.

Opmerking:

Ontwerppunten zijn layout-punten die in het Tekla Structures-model zijn gemaakt. Gemeten punten zijn layout-punten die op de bouwplaats gemeten zijn.

Puntbestandkolommen definiëren

U kunt layout-punten in uw model importeren in een puntbestand dat de opmaakpuntnamen en de puntcoördinaten weergeeft. Als het puntbestand geen header heeft of als de Layout Manager de header niet herkent, wordt het dialoogvenster Tekstbestand - Toewijzing kolomkoppen weergegeven wanneer u op Weergeven klikt om de bestandsinhoud in het importdialoogvenster weer te geven.

Voorbeeld van een puntbestand zonder een header:

In het dialoogvenster Tekstbestand - Toewijzing kolomkoppen wordt de inhoud van het puntbestand aan de onderzijde weergegeven en de kolomkoppen worden aan de bovenzijde weergegeven.

 1. Controleer of de inhoud van het puntbestand onder de juiste kolomkoppen wordt weergegeven:
  • Kolomnaam geeft de naam van het opmaakpunt weer.
  • X-kolom geeft de x-coördinaten weer.
  • Y-kolom geeft de y-coördinaten weer.
  • Z-kolom geeft de z-coördinaten weer.

 2. Wijzig indien nodig de kolommen bovenaan het dialoogvenster door de juiste kolom in de lijst te selecteren.
 3. Selecteer een maateenheid.
 4. Selecteer in de instelling Eerste lijn verwerken of de eerste regel in het puntbestand wel of niet een header is.
  • Ja betekent dat de eerste regel layout-puntgegevens bevat en dat het geen kopregel is.

  • Nee betekent dat de eerste regel een kopregel is.

 5. Klik op OK.

Gemeten punten in de Layout Manager

Gemeten punten zijn punten die op de bouwplaats met een meetinstrument worden gemeten en naar Tekla Structures worden geïmporteerd. U kunt de eigenschappen van de gemeten punten in de Layout Manager of in het dialoogvenster van de tool Layout-punt weergeven. Naast de algemene punteigenschappen zoals naam, diameter en vorm hebben de gemeten punten eigenschappen voor gemeten punten die niet in Tekla Structures kunnen worden gewijzigd.

Als u de eigenschappen van het gemeten punt wilt weergeven, selecteert u het punt in de Layout Manager of dubbelklikt u op het punt in het model.

De eigenschappen voor gemeten punten zijn als volgt:

Eigenschap

Beschrijving

Is markeringspunt

U kunt een gemeten punt in het Trimble® LM80-apparaat als gemarkeerd bestempelen als het afwijkt van de overeenkomstige lay-outpunten die in het model zijn gemaakt.

De eigenschap wordt weergegeven in het dialoogvenster van de tool Layout-punt.

Is veldpunt

Een veldpunt is op de bouwplaats gemeten en naar Tekla Structures geïmporteerd.

Is veldlijn is de overeenkomstige eigenschap voor layout-lijnen.

De eigenschap wordt weergegeven in het dialoogvenster van de tool Layout-punt.

HR

De hoogte van de staaf is de hoogte van het prisma op de paal. Het wordt gebruikt om de instrumenthoogte en daarmee de werkelijke hoogte van het gemeten punt te bepalen.

HA

De horizontale hoek is de hoek die is gemeten vanaf het vizier of de 0-hoek.

VA

De verticale hoek is het verschil in hoekmeting vanaf de horizontale positie van het bereik van het instrument.

SD

Hellingafstand is de werkelijke afstand ongeacht hoogtewijzigingen. Horizontale hoek is de afstand langs een horizontaal vlak.

PPM

Onderdelen per miljoen is een factor die wordt gebruikt om metingen te bepalen die rekening houden met de luchtcondities en hoe die van invloed zijn op de mogelijkheid van het licht om door de lucht een afstand af te leggen. Deze eigenschap is belangrijk bij de metingsberekeningen en nauwkeurigheid.

Benchmark-offset

De benchmark-offset is een meting die een benchmark definieert van waaruit hoogtemetingen worden berekend.

Was this helpful?
Vorige
Volgende