2D-, 3D DWG- of DXF-bestanden importeren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

2D-, 3D DWG- of DXF-bestanden importeren

In de DWG/DXF-import kunt u 2D- en 3D-objecten als onderdelen of referentielijnen (constructielijnen) converteren.

 1. Klik in het menu Bestand op Importeren > DWG/DXF.
 2. Voer de naam van het importbestand in.

  Klik op Bladeren... om naar het bestand te bladeren.

 3. Voer de offset vanuit X, Y en Z in.
 4. Voer de schaal in.
 5. Selecteer hoe de geïmporteerde onderdelen moeten worden weergegeven:
  • Referentielijnen geeft onderdelen in het model als constructielijnen weer.

  • Onderdelen geeft het volledige profiel van onderdelen in het oorspronkelijke model weer op basis van de profielgrootte die in de vakken Plaatprofiel en Liggerprofiel is gedefinieerd. U kunt alleen metrische profielen gebruiken met deze optie.

 6. Selecteer Gebruik 2D import als u een tweedimensionale weergave van het oorspronkelijke object wilt importeren.

  Dit is handig wanneer u de optie Referentielijnen hebt geselecteerd. Selecteer Gebruik 2D import niet als u het model in 3D wilt importeren.

 7. Klik op Importeren.

Tekla Structures importeert het bestand dat u hebt opgegeven. Als u de geïmporteerde onderdelen of referentielijnen moet verwijderen, selecteert u de onderdelen of de lijnen en drukt u op Delete.

Beperkingen

Bij het importeren van DWG-profielen, dient het volgende opgemerkt te worden:

 • Het profiel moet het enige object in het DWG-bestand zijn. Het bestand mag geen titels, blokken of andere afbeeldingen bevatten.

 • Het profiel moet een gesloten polylijn zijn.

 • Het genereren van polylijnen vanuit een ADSK 3D-model vereist het uitvoeren een aantal stappen om het profiel te reinigen.

 • Het profiel moet worden vergroot.

 • De DWG-/DXF-bestanden die met de DWG/DXF-tool zijn geïmporteerd, geven niet de oppervlakken van de geïmporteerde objecten weer, alleen de constructielijnen of de naar onderdeelprofielen geconverteerde lijnen die kunnen worden gebruikt om een model te maken. Als u oppervlakken van de objecten wilt weergeven, voegt u DWG- en DXF-bestanden als referentiemodellen in.

 • De importfunctionaliteit is niet in alle Tekla Structures-configuraties beschikbaar.

Was this helpful?
Vorige
Volgende