Tekla Structures-model en -tekeningen in een ander model importeren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tekla Structures-model en -tekeningen in een ander model importeren

U kunt het commando Model importeren gebruiken om een Tekla Structures-model en -tekeningen in een ander model te importeren. Als het geïmporteerde model later wordt bijgewerkt, kunt u het bijgewerkte model opnieuw importeren.

  • Het is niet mogelijk om een model of onderdelen ervan rechtstreeks in hetzelfde model te importeren (als de modelmap bijvoorbeeld in het bestandssysteem is gekopieerd en er vervolgens apart aan is gewerkt). U kunt dit omzeilen door het model bijvoorbeeld eerst in een nieuw leeg model te importeren of door het commando Opslaan als te gebruiken om een kopie van het model te maken.

  • Als u in een bestaand model importeert, moet u de mogelijke nummeringsconflicten oplossen door prefixen in de nummeringreeks toe te voegen.

  • Het importeren van modellen uit oudere Tekla Structures-versies is niet toegestaan. Wanneer u een oud model probeert te importeren, wordt de volgende melding weergegeven: 'Het importeren van modellen uit vorige versies wordt niet ondersteund. Sla het model eerst in de huidige versie op. U kunt geen eerdere versies van Tekla Structures gebruiken om het model te bewerken.' Klik op Openen voor upgrade om het model in de nieuwe versie te openen en op te slaan of klik op OK.

  • U kunt het commando Model importeren gebruiken als vervanging van de oude modeldumpimport. Importeer het model in een leeg Tekla Structures-model dat zonder een modeltemplate wordt gemaakt.

  1. Open het Tekla Structures-model waarin u het andere model wilt importeren.
  2. Ga naar Snel starten, begin met het invoeren van model importeren en selecteer het commando Model importeren in de lijst die verschijnt.
  3. Selecteer een modelmap om te importeren en klik op OK.

    De modelobjecten en de tekeningen worden geïmporteerd en de wijzigingen worden weergegeven met dezelfde lijst als in Tekla Model Sharing wordt gebruikt.

Bij standaardinstellingen wordt het attribuut Locked in de geïmporteerde objecten op Ja ingesteld. Vergrendelen wordt beheerd door de variabele XS_MODEL_IMPORT_LOCK_OBJECTS in de categorie Importeren van het dialoogvenster Variabelen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende