IFC-modellen als referentiemodellen invoegen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

IFC-modellen als referentiemodellen invoegen

U kunt IFC-modellen als referentiemodellen in Tekla Structures invoegen en eventueel de ingevoegde IFC-objecten rechtstreeks naar oorspronkelijke Tekla Structures-objecten converteren door de directe conversie te gebruiken of de geselecteerde IFC-referentieobjecten via conversiewijzigingsbeheer converteren. U kunt ingevoegde IFC-referentiemodellen bijvoorbeeld voor clash checks, lijsten en plannen gebruiken.

Een referentiemodel invoegen

 1. Open een Tekla Structures-model waarin u het IFC-referentiemodel wilt invoegen.

 2. Ga naar het menu Bestand en selecteer Importeren > Invoegen referentiemodel.

  Hiermee wordt de lijst Referentiemodellen en het dialoogvenster Model toevoegen geopend.

  U kunt ook de lijst Referentiemodellen openen door op de knop Referentiemodellen in het zijvenster te klikken en vervolgens op de knop Model toevoegen te klikken.

 3. Klik op de volgende koppeling en volg de instructies voor het invoegen van het referentiemodel: Een referentiemodel invoegen.

Ondersteunde IFC-schema's en IFC-applicaties

 • Tekla Structures ondersteunt de volgende IFC-schema's:

  • IFC2X3 (aanbevolen)

  • IFC4

 • Voor een lijst met applicaties/utilities die door hun ontwikkelaars zijn bedoeld om IFC-invoegfunctionaliteit en/of -exportfunctionaliteit te bieden, raadpleegt u Lijst met alle IFC-applicaties.

Certificering

 • De IFC2X3-functionaliteit van de IFC-invoeging heeft de IFC-certificering door buildingSMART internationaal verleend. Raadpleeg voor een lijst met IFC-gecertificeerde applicaties Gecertificeerde software.

Ondersteunde entiteiten

De invoeging van het IFC-referentiemodel in Tekla Structures ondersteunt alle subobjecten van de klasse IfcBuildingElement en subobjecten van de klasse IfcProduct, waaronder:

 • Architectonische entiteiten

 • Structurele entiteiten

 • Bouwservice-entiteiten

Ondersteunde indelingen

 • IFC- (.ifc) en ifcXML-indelingen (.ifcXML) worden ondersteund.

 • U kunt gecomprimeerde (.ifcZIP) of niet-gecomprimeerde invoegbestanden gebruiken.

 • IFC4 ondersteunt geen ifcXML.

Was this helpful?
Vorige
Volgende