IFC-export

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

IFC-export

U kunt Tekla Structures-modellen als IFC-modellen exporteren.

U kunt alle basisonderdelen in het Tekla Structures-model zoals liggers, kolommen, staven, platen, wanden, wapeningsstaven, storten en bouten met moeren en ringen exporteren.

Tekla Structures exporteert de modelobjecten op basis van de exportinstellingen die u inclusief de eigenschappensets definieert.

De IFC-exportfunctionaliteit in Tekla Structures ondersteunt de IFC2X3-, IFC4- en IFC4.3-schema´s: De IFC-export bevat de IFC-importfunctionaliteit die door buildingSMART international Gecertificeerde software is verleend.

Definities van gecertificeerde modelvensters:

  • IFC2x3 Volledige weergave 2.0
  • IFC4-referentievenster
  • IFC4.3 Brugweergave

IFC (.ifc) indelingen en ifcXML (.ifcXML) worden ondersteund, ifcXML alleen in IFC2x3. U kunt gecomprimeerde (.ifcZIP) of niet-gecomprimeerde importbestanden gebruiken.

Taak Klik voor meer informatie op de koppeling
Definieer de resulterende IFC-entiteiten voor de geëxporteerde Tekla Structures-modelobjecten en de IFC-exportinstellingen en exporteer vervolgens het Tekla Structures-model of een deel ervan het naar een IFC-bestand In de IFC-indeling exporteren
Controleren welke basishoeveelheidgegevens in de Quantity takeoff add-on view worden opgenomen IFC-basishoeveelheden in geëxporteerd IFC-model
De configuratiebestanden van de eigenschappenset bekijken Configuratiebestanden van de eigenschappenset gebruikt in de IFC-export
Extra eigenschappensets maken van templateattributen en gebruikersattributen, definities van eigenschappen voor de attributen definiëren en de eigenschappensets aan IFC-entiteiten koppelen die bij IFC-export moeten worden gebruikt Extra eigenschappensets voor IFC-export definiëren
Was this helpful?
Vorige
Volgende