IFC-basishoeveelheden in geëxporteerd IFC-model

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

IFC-basishoeveelheden in geëxporteerd IFC-model

Basishoeveelheden zijn hoeveelheiddefinities die onafhankelijk van een bepaalde meetmethode zijn en daarom internationaal van toepassing zijn. Basis hoeveelheden worden gedefinieerd als bruto- en nettowaarden en door meting met de correcte geometrische vormweergave van het element geleverd. Extra Quantity takeoff add-on view wordt in het geëxporteerde IFC-model opgenomen als u het selectievakje Basishoeveelheden in het dialoogvenster IFC exporteren inschakelt.

De Quantity takeoff add-on view bevat de volgende basishoeveelheidgegevens over de entiteiten in het geëxporteerde IFC-model:

Ligger

Kolom

Plaat

Wand

Breedte

X

X

Hoogte

X

Lengte

X

X

X

Netto oppervlakte

X

Oppervlakte buitenzijde

X

X

Bruto-oppervlakte

X

Nettovolume

X

X

X

X

Nettogewicht

X

X

X

X

Was this helpful?
Vorige
Volgende