Opmaakgegevens vanuit de Layout Manager exporteren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Opmaakgegevens vanuit de Layout Manager exporteren

U kunt de Layout Manager gebruiken om opmaakgegevens vanuit uw model naar een meetinstrument zoals Trimble® LM80 te exporteren.

Opmaakgegevens exporteren

U hebt bij het exporteren twee mogelijkheden:

 • Exporteer de opmaakgegevens vanuit de Layout Manager naar een bestand en verplaats het bestand later naar het meetinstrument.
 • Exporteer een bestand rechtstreeks naar een meetinstrument. U kunt dit doen als u het meetinstrument via USB op uw computer aansluit of door een Bluetooth-verbinding te maken.

Voordat u exporteert, kunt u de standaard exportinstellingen in de instellingen van de Layout Manager definiëren .

 1. Klik op het tabblad Beheren op Layout Manager.
 2. Controleer in de instellingen of de standaard exportinstellingen zijn zoals ze bedoeld zijn.
 3. Selecteer de groep die u wilt exporteren.

  De punten in de groep zijn geëxporteerd volgens het lokale coördinatensysteem van de groep. De lokale coördinaten van de punten worden in het exportdialoogvenster weergegeven.

 4. Klik op en selecteer het geschikte bestandstype voor het exporteren.
  • Puntbestand (.txt) exporteren om layout-punten te exporteren.

  • Taakbestand (.cnx) exporteren om alle opmaakgegevens in het model naar Trimble® LM80 te exporteren.

  • Veldkoppelingsbestand (.tfl) exporteren om alle opmaakgegevens in het model naar een Trimble-veldkoppelingsapparaat te exporteren.

  Behalve de Trimble-apparaten kunnen ook andere opmaakapparaten in de bestandstypen .txt en .cnx lezen.

  Opmerking:

  De opmaakpunten die u in het model maakt, zijn ontwerppunten die u naar een opmaakapparaat kunt exporteren om daar te gebruiken.

  De maximumlengte van de opmaakpuntennaam is 16 tekens als u de opmaakgegevens naar de indelingen .cnx en .tfl exporteert. Wanneer u naar een tekstbestand exporteert, is er geen beperking aan het aantal tekens in de naam. De maximumlengte van de beschrijving is 24 tekens.

 5. Selecteer de doelmap en voer een naam voor het exportbestand in.
 6. Selecteer het coördinatensysteem voor de export in de lijst Lokaal coördinatensysteem exporteren.
  • Als u één groep exporteert, geeft de lijst Lokaal coördinatensysteem exporteren het basispunt van de groep weer. U kunt de coördinaten wijzigen door een andere optie in de lijst te selecteren.
  • Als u meer dan één groep exporteert en groepen niet hetzelfde lokale coördinatensysteem hebben, geeft de lijst Lokaal coördinatensysteem exporteren de volgende tekst weer: Lokaal coördinatensysteem van groepen. Als u deze optie in de export gebruikt, gebruikt elke groep het basispunt dat ervoor is gedefinieerd.

   U kunt ook één basispunt voor alle groepen in de export gebruiken door het coördinatensysteem in de lijst Lokaal coördinatensysteem exporteren te selecteren.

 7. Selecteer indien nodig een tekening in het Mapbestand (.dxf).

  U kunt een opmaaktekening toevoegen bij het exporteren van een taakbestand (.cnx) en een Trimble-veldkoppelingsbestand (.tfl). U kunt de opmaaktekening gebruiken met de lay-outpuntgegevens in het meetinstrument. Als u er zeker van wilt zijn dat de tekening correct wordt geëxporteerd, moet u moet de tekeningschaal definiëren.

 8. Klik op Exporteren om te exporteren.

Standaard exportinstellingen definiëren

U kunt de standaard exportinstellingen voor elk exportbestandstype definiëren: puntbestand (.txt), Trimble LM80-taakbestand (.cnx) en Trimble-veldkoppelingsbestand (.tfl). De eenheden hangen af van de instellingen in het menu Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen.

 1. Klik op het tabblad Beheren op Layout Manager.
 2. Klik op om de instellingen te openen.
 3. Klik op Puntbestand om de exportinstellingen voor puntbestanden (.txt) te definiëren:
  1. Selecteer de eenheid.
  2. Selecteer het scheidingsteken.
  3. Definieer de volgorde van kolomkoppen in puntbestanden. Klik met de rechtermuisknop op een header in de lijst en selecteer Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen.
 4. Klik op Trimble-LM80 om de exportinstellingen Trimble® LM80-taakbestanden (.cnx) te definiëren voor:
  1. Selecteer Standaardmap.
  2. Selecteer de standaard Lengte-eenheid.

   U kunt selecteren of u in meters, feet-inches of survey feet wilt exporteren.

  3. Selecteer de Hoekeenheid van het vlak.

   De standaard hoekeenheid is Graden.

  4. Selecteer de Versie van het Trimble® LM80-apparaat.

   De standaardversie is V4. Zorg ervoor dat de instelling overeenkomt met de versie van uw meetinstrument.

 5. Klik op Trimble Field Link om de map van het Trimble-veldkoppelingsbestand (.tfl) te definiëren.
 6. Klik op OK.

De tekeningschaal definiëren

U kunt een tekening bij het exporteren van alle opmaakgegevens in een taakbestand of een veldkoppelingsbestand van Layout Manager opnemen door de tekening aan het vak Mapbestand (.dxf) in het exportdialoogvenster toe te voegen. De tekening wordt in de indeling .dxf of .dwg geëxporteerd. Als u er zeker van wilt zijn dat de tekening correct wordt geëxporteerd, moet u moet de tekeningschaal definiëren.

 1. Maak een overzichttekening van uw model.

  We raden u aan de tekening zo eenvoudig mogelijk te maken en alleen onderdelen en stramienen op te nemen om de tekening correct in een meetinstrument weer te geven. U wilt mogelijk een tekeningopmaak maken die vooral bedoeld is om bij het exporteren vanuit de Layout Manager te worden gebruikt.

 2. Open de tekening die u als tekeningopmaak gaat gebruiken.
 3. Dubbelklik op het kader van het tekeningaanzicht om de Aanzichteigenschappen te openen.
 4. Kopieer de tekeningschaal.
 5. Sluit de tekening.
 6. Klik op het tabblad Beheren in het modelvenster op Layout Manager.
 7. Klik op Tekeningschaalcalculator.
 8. Voer de tekeningschaal in het vak Noemer van schaal (bijvoorbeeld 48, 128) in.
 9. Klik op Berekenen.

  De tekeningschaal wordt in het vak Schaal weergegeven.

 10. Kopieer de tekeningschaal vanuit het vak Schaal en sluit het dialoogvenster Tekeningschaalcalculator.
 11. Klik in het menu Bestand op Exporteren > Tekeningen.

  Tekla Structures opent het dialoogvenster Documentmanager en het dialoogvenster Tekeningen exporteren als DWG/DXF.

 12. In het dialoogvenster Documentmanager selecteert u de tekening die u wilt exporteren.
 13. In de Tekeningen exporteren als DWG/DXF doet u het volgende:
  1. In Bestandslocatie selecteert u de exportmap.
  2. Schakel het selectievakje Tekening als snapshot naar CAD model space in.

   Het vak Schaal wordt weergegeven.

  3. Voer de tekeningschaal in het vak Schaal in.
 14. Klik op Exporteren.
Was this helpful?
Vorige
Volgende