In 3D DWG- of DXF-indeling exporteren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

In 3D DWG- of DXF-indeling exporteren

U kunt geselecteerde onderdelen of het gehele model als 3D DWG of DXF exporteren. U kunt de oudere export gebruiken om als 3D DWG of DXF te exporteren of de nieuwere export om als 3D DWG te exporteren.

3D DWG-bestanden exporteren

 • 3D DWG-export gebruikt Teigha-bibliotheken.
 • De oppervlakweergave van de onderdelen wordt geëxporteerd. Boutgaten worden niet in de export opgenomen.
 • U kunt objecten ten opzichte van de oorsprong van het model exporteren naar het basispunt dat u definieert of naar het werkvlak.
 • U kunt in layers exporteren op naam, fase of een templateattribuut of gebruikersattribuut.
 • Kleuren kunnen per klasse of per opgeslagen objectgroepweergave worden geëxporteerd.
 • U kunt alle objecten of geselecteerde objecten exporteren. U kunt de knoppen Selecteer object in merk en Selecteer object gebruiken voor het selecteren van de objecten die u wilt exporteren. U kunt geselecteerde onderdelen in een merk exporteren wanneer u de optie Objecten selecteren gebruikt en Selecteer object in merk en Selecteer object wanneer u de onderdelen selecteert. Als u geen onderdeel maar een merk selecteert, wordt het hoogste niveau van merkonderdelen in de export opgenomen.
 • Boutgaten worden niet geëxporteerd.
 • Stramienen worden niet geëxporteerd.

Kleurweergaven van objectgroepen maken

Als u kleurweergaven van de objectgroepen in de export wilt gebruiken, moet u eerst de objectgroepen maken, de kleuren voor de objectgroepen instellen en de weergave-instellingen opslaan. De instelling voor de doorzichtigheid wordt ook in de export opgenomen.

Basispunten maken

Als u objecten relatief ten opzichte van een basispunt wilt exporteren, moet u een basispunt in uw model maken.

 1. Open een Tekla Structures-model.
 2. Klik in het menu Bestand op Exporteren > 3D DWG.

 3. Voer in het vak Bestandsnaam de naam van het exportbestand in.
 4. Voer in het vak Map het mappad van de export in of blader naar de map.
 5. Selecteer in Locatie door een van de volgende opties:
  • Modeloorsprong exporteert het model relatief ten opzichte van 0,0,0.

  • Werkvlak exporteert het model relatief ten opzichte van het huidige werkvlakcoördinatensysteem.

  • Basispunt <naam van het basispunt> exporteert het model relatief ten opzichte van het basispunt door de coördinatensysteemwaarden Oostcoördinaat, Noordcoördinaat, Hoogtemaat, Hoek naar het noorden, Breedtegraad en Lengtegraad van de definitie van het basispunt te gebruiken.

 6. In de lijst Selectie selecteert u Alle objecten of Geselecteerde objecten. Als u geselecteerde objecten wilt exporteren, selecteert u de objecten met de juiste selectieknoppen:
  • Als u de selectieknoppen Onderdelen selecteren en Selecteer object inschakelt, worden alle geselecteerde onderdelen geëxporteerd.
  • Als u het merk- of de componentselectie inschakelt, wordt er niets geëxporteerd.
 7. Selecteer in Objectkleur of u objecten met objectklassekleuren of objectgroepkleuren wilt exporteren.
 8. In Layer-namen als selecteert u Naam of Fase in de lijst of voert u de template of de naam van het gebruikersattribuut in het vak in. U kunt fasen, onderdeelnamen, templateattributen of gebruikersattributen als layernamen voor geëxporteerde objecten gebruiken.
 9. Wanneer u klaar bent, klikt u op Exporteren om de objecten volgens de gedefinieerde instellingen te exporteren.

  Tekla Structures maakt het bestand <name>.dwg in de opgegeven map.

3D DWG- of DXF-bestanden exporteren (oude manier van exporteren)

U kunt het hele model of modelonderdelen exporteren als 3D DWG- of 3D DXF-bestanden. In Tekla Structures wordt een bestand model.dwg standaard in de huidige modelmap gemaakt. U kunt onderdelen, items en bouten als 3D DWG of DXF.

Beperkingen

De oude 3D DWG- en DXF-export heeft de volgende beperkingen:

 • Boutgaten worden niet geëxporteerd.

 • Getoogde liggers en polyprofielen worden als enkelvoudige, ononderbroken liggers geëxporteerd.

 • Het aantal segmenten in de getoogde liggers is zoals gedefinieerd voor de specifieke getoogde ligger.

 • Wapeningsstaven worden niet geëxporteerd.

 • Stramienen worden niet geëxporteerd.

Tip:

U kunt de kleurinstellingen definiëren voor onderdelen en andere modelobjecten. Zo kunt u de kleur beïnvloeden die de objecten in de geëxporteerde DWG/DXF-bestanden hebben.

 1. Open een Tekla Structures-model.
 2. Klik in het menu Bestand op Exporteren > 3D DWG/DXF.
 3. Accepteer in het dialoogvenster 3D DWG/DXF exporteren de standaardnaam van het exportbestand of voer een andere in.

  Als u een al bestaand bestand wilt exporteren, klikt u op de knop ... en bladert u naar het bestand.

 4. Selecteer of u de gegevens als DWG of DXF wilt exporteren.
 5. Selecteer in Exporteren als de weergave van de geëxporteerde objecten:
  • Oppervlakten exporteert onderdelen als vlakken.

   Als u 3D DWG- of DXF-bestanden als Oppervlakten exporteert, wordt meer geheugen gebruikt en kan het langer duren. Het eindresultaat is echter beter.

  • Lijnen exporteert onderdelen als lijnen die zich in het midden van de profieldoorsneden bevinden. Deze optie is geschikt voor het exporteren naar rekensoftware.

  • Hartlijnen exporteert onderdelen als onderdeelhartlijnen.

  • Referentielijnen exporteert onderdelen als referentielijnen die tussen de maakpunten zijn getekend. Deze optie is geschikt voor het exporteren naar rekensoftware.

   Als het model groot is of als u minder geheugen ter beschikking hebt, is de optie Referentielijnen sneller en krijgt u met deze optie een kleiner bestand.

 6. Selecteer Onderdeelnauwkeurigheid:
  • De opties zijn Hoog en Normaal . Hoog exporteert ook afwerkingen in profieldoorsneden.

 7. Selecteer Boutnauwkeurigheid:
  • Hoog exporteer hele boutsamenstellingen inclusief ringen.

  • Normaal exporteert alleen de bout en de moer.

  • Geen bouten exporteert geen bouten.

 8. Selecteer of Uitsnijdingen in de export moeten worden opgenomen.

  Ja exporteert uitsnijdingen.

 9. Selecteer of Binnencontouren moeten worden opgenomen.

  Ja omvat de binnencontouren.

 10. Selecteer in de lijst Exporteren wat er geëxporteerd moet worden:
  • Alle objecten exporteert het hele model.

  • Geselecteerde objecten exporteert de onderdelen die in het model zijn geselecteerd.

  Als u alleen onderdelen wilt selecteren die u in de export wilt opnemen, schakelt u de selectieknoppen Onderdelen selecteren en Selecteer object in. U kunt ook een selectiefilter maken dat alle onderdelen en objecten exporteert die u wilt. Componenten kunnen niet zomaar worden geïmporteerd, maar u moet de objecten in componenten selecteren om de opgenomen onderdelen te exporteren.

 11. Klik op Maak.

Tekla Structures maakt het exportbestand in de huidige modelmap. De ID van elk onderdeel wordt als een attribuut geëxporteerd en in het exportbestand voor elk onderdeel geschreven.

Was this helpful?
Vorige
Volgende