In de 3D DGN-indeling exporteren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

In de 3D DGN-indeling exporteren

U kunt geselecteerde onderdelen of het gehele model in de 3D DGN-indeling exporteren. U kunt de oudere v7.0-export of de nieuwere v8.0-export gebruiken.

In de 3D DGN v8-indeling exporteren

 • 3D DGN-export v8 gebruikt Teigha-bibliotheken.

 • De oppervlakweergave van de onderdelen wordt geëxporteerd. Boutgaten worden niet in de export opgenomen.

 • U kunt nu objecten ten opzichte van de oorsprong van het model exporteren naar het basispunt dat u definieert of ten opzichte van het werkvlak.

 • U kunt in layers exporteren op naam, fase of een templateattribuut of gebruikersattribuut.

 • Kleuren kunnen per klasse of per opgeslagen objectgroepweergave worden geëxporteerd.

 • U kunt alle objecten of geselecteerde objecten exporteren. U kunt de knoppen Selecteer object in merk en Selecteer object gebruiken voor het selecteren van de objecten die u wilt exporteren. U kunt geselecteerde onderdelen in een merk exporteren wanneer u de optie Objecten selecteren gebruikt en Selecteer object in merk en Selecteer object wanneer u de onderdelen selecteert. Als u geen onderdeel maar een merk selecteert, wordt het hoogste niveau van merkonderdelen in de export opgenomen.

Kleurweergaven van objectgroepen maken

Als u kleurweergaven van de objectgroepen in de export wilt gebruiken, moet u eerst de objectgroepen maken, de kleuren voor de objectgroepen instellen en de weergave-instellingen opslaan. De instelling voor de doorzichtigheid wordt niet in de export opgenomen.

Basispunten maken

Als u objecten relatief ten opzichte van een basispunt wilt exporteren, moet u een basispunt in uw model maken.

 1. Open een Tekla Structures-model.
 2. Klik in het menu Bestand op Exporteren > 3D DGN v8.

 3. Voer in het vak Bestandsnaam de naam van het exportbestand in.
 4. Voer in het vak Map het mappad van de export in of blader naar de map.
 5. Selecteer in Locatie door een van de volgende opties:
  • Modeloorsprong exporteert het model relatief ten opzichte van 0,0,0.

  • Werkvlak exporteert het model relatief ten opzichte van het huidige werkvlakcoördinatensysteem.

  • Basispunt <naam van het basispunt> exporteert het model relatief ten opzichte van het basispunt door de coördinatensysteemwaarden Oostcoördinaat, Noordcoördinaat, Hoogtemaat, Hoek naar het noorden, Breedtegraad en Lengtegraad van de definitie van het basispunt te gebruiken.

 6. In de lijst Selectie selecteert u Alle objecten of Geselecteerde objecten. Als u geselecteerde objecten wilt exporteren, selecteert u de objecten met de juiste selectieknoppen:
  • Als u de selectieknoppen Onderdelen selecteren en Selecteer object inschakelt, worden alle geselecteerde onderdelen geëxporteerd.
  • Als u het merk- of de componentselectie inschakelt, wordt er niets geëxporteerd.
 7. Selecteer in Objectkleur of u objecten met objectklassekleuren of objectgroepkleuren wilt exporteren.
 8. In Layer-namen als selecteert u Naam of Fase in de lijst of voert u de template of de naam van het gebruikersattribuut in het vak in. U kunt fasen, onderdeelnamen, templateattributen of gebruikersattributen als layernamen voor geëxporteerde objecten gebruiken.
 9. Wanneer u klaar bent, klikt u op Exporteren om de objecten volgens de gedefinieerde instellingen te exporteren.

  Tekla Structures maakt het bestand <name>.dgn in de opgegeven map.

In de 3D DGN V7-indeling exporteren

 • De 3D DGN v7-export ondersteunt alleen onderdelen.

 • In de 3D DGN V7-export kunt u alleen de modeloorsprong in de export gebruiken. Het wijzigen van het werkvlak heeft geen invloed op het exporteren.

 1. Open een Tekla Structures-model.
 2. Klik in het menu Bestand op Exporteren > 3D DGN.

  Het dialoogvenster 3D DGN-export wordt geopend.

 3. Voer in het vak Uitvoerbestand de naam van het exportbestand in.

  Als u een al bestaand bestand wilt vervangen, klikt u op de knop ... en bladert u naar het bestand.

 4. In de lijst Exporteren selecteert u Alle objecten of Geselecteerde objecten en selecteert u de te exporteren onderdelen.

  Het kan een goed idee zijn om minder belangrijke aansluitende onderdelen (bijvoorbeeld gebogen onderdelen van leuningen) uit te filteren als u deze niet in het DGN-model nodig hebt. Hierdoor wordt de bestandgrootte van de export verminderd.

 5. Klik op Maak.

  Tekla Structures maakt de <name>.dgn-map in de huidige modelmap.

Was this helpful?
Vorige
Volgende