Voorbeeld: Het gebruik van het basispunt in de Layout Manager

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Voorbeeld: Het gebruik van het basispunt in de Layout Manager

Dit voorbeeld geeft verschillende modelvensters weer die een layout-punt, controlepunt en civiele oorsprong in het model bevatten. De civiele oorsprong is het feitelijk punt of het fundamentele benchmark-punt van het nationale landmetingsnetwerk.

 1. Maak een controlepunt in Bestand > Projecteigenschappen > Basispunten.

 2. Maak een layout-punt door de tool Layout-punt te gebruiken en voeg het layout-punt aan het model toe.

  De onderstaande afbeelding geeft de puntlocaties in een 3D-modelvenster weer.

  • Het groene punt in de linkerbenedenhoek is de civiele oorsprong.

   De Oostcoördinaat en Noordcoördinaat verschillen hier in schaal.

  • Het blauwe punt is het controlepunt, dat wil zeggen het basispunt dat u hebt gemaakt.
  • De rode kegel is het layout-punt in de afbeelding omkaderd met een geel vierkant.
  • Het groene vak is de modeloorsprong op het stramiensnijpunt A-1.
 3. Voeg in Layout Manager het layout-punt aan een groep toe. Selecteer het basispunt dat u hebt gemaakt (Controlepunt 1) om als Lokaal coördinatensysteem groeperen van de groep te worden gebruikt.

 4. Controleer de coördinaten van het layout-punt.
  • Locatie in het model: de afstand tot de modeloorsprong.
  • Locatie in de groep: de afstand naar het basispunt dat voor de layout-puntgroep wordt geselecteerd.
  • Oost, Noord, Hoogte: de afstand naar de civiele oorsprong.

  De onderstaande afbeeldingen geven verschillende vensters en metingen van de punten in het model weer.

  Montageaanzicht

  Bovenaanzicht

  Ingezoomd bovenaanzicht

 5. Exporteer het layout-punt.

  De X-, Y- en Z-coördinaten in het exportdialoogvenster zijn de coördinaten Oost, Noord, Hoogte (X, Y, Z) die u in punteigenschappen in de Layout Manager kunt weergeven. Deze coördinaten worden geëxporteerd.

Was this helpful?
Vorige
Volgende