DGN-bestanden invoegen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

DGN-bestanden invoegen

U kunt DGN-bestanden als referentiemodellen in Tekla Structures invoegen.

U kunt DGN-referentiemodelobjecten op verschillende referentiemodellayers weergeven volgens de niveau-instellingen in het DGN-bestand. U kunt DGN-modellen voor clash checks gebruiken. Referentiemodellen van Tekla Structures ondersteunen het invoegen van de DGN-indelingen V7 en V8.

Een DGN-bestand kan een of meerdere DGN-modellen bevatten. Een DGN-model kan een van de volgende drie typen zijn: een rekenmodel, een extrusiemodel of een sheetmodel. Rekenmodellen zijn erg handig in Tekla Structures omdat deze de juiste structurele gegevens bevatten.

Als er in een DGN-bestand veel modeltypen beschikbaar zijn, selecteert Tekla Structures het ingevoegde modeltype in deze volgorde:

  1. Een actief model wordt ingevoegd als het een rekenmodel is.

  2. Een standaard model wordt ingevoegd als het een rekenmodel is.

  3. Als DGN-bestanden rekenmodellen bevatten, wordt het eerste model ingevoegd.

  4. Als het DGN-bestand geen rekenmodellen bevat, wordt - ongeacht het modeltype - het eerste model ingevoegd.

Het invoegen van het DGN-referentiemodel ondersteunt geen gebruikersattributen of wijzigingsbeheer.

Om een DGN-bestand in te voegen, opent u het Tekla Structures-model waarin u het DGN-referentiemodel wilt invoegen en klikt u op de knop Referentiemodellen in het zijvenster .

Voor het voltooien van het invoegen, volgt u de instructies in Een referentiemodel invoegen.

DGN-objecten die in referentiemodellen worden ondersteund

Tekla Structures kan de volgende DGN-objecten in referentiemodellen weergeven:

Object

Typenr.

Beschrijving

Cel

2

Een verzameling gegroepeerde entiteiten met een gemeenschappelijk(e) invoegpunt/oorsprong, schaal en oriëntatie in 2D/3D-ruimte.

Lijn

3

Lijnenreeks

4

Een reeks onderling verbonden lijnen.

Vorm

6

Zoals een lijnenreeks maar gesloten (eerste punt = laatste punt).

Tekstknooppunt

7

Een paragraaf/tekstblok met meerdere lijnen.

Bocht

11

Een parametrische spline curve.

Complexe keten

12

Een ketenverzameling van andere entiteiten (lijnen, lijnenreeksen, bogen, curven of b-spline curven).

Complexe vorm

14

Zoals een complexe keten maar gesloten (eerste punt = laatste punt).

Ellips

15

Boog

16

Tekst

17

Ondersteunt TrueType-lettertypen en tekststijlen (vet, onderstreept, cursief, enzovoort).

3D-oppervlakte

18

Zoals een 3D-solid maar niet aan de uiteinden afgedopt.

3D-solid

19

De solid die is gemaakt door uit een grensentiteit te projecteren of te roteren (lijn, lijnenreeks, curve, boog of ellips).

Kegel

23

Feitelijk een afgekapte kegel die door twee parallelle cirkels zijn beschreven. Als de radius van beide cirkels hetzelfde is, wordt er een cilinder gemaakt.

B-spline oppervlakten

24

Zie de beschrijving van b-spline curven die ook hier van toepassing is. Er worden extra gegevens geleverd door oppervlaktegrensentiteiten (type 25).

B-spline curve

27

Kan rationeel/niet-rationeel, uniform/niet-uniform of open/gesloten zijn. Entiteittype 27 levert header-gegevens en extra gegevens worden geleverd door paalentiteiten (type 21), knoopentiteiten (type 26) en wegingsfactorentiteiten (type 28).

Gedeelde-celdefinitie

34

Vergelijkbaar met een DWG-blokdefinitie. Definieert in feite een set gegroepeerde entiteiten.

Gedeelde-celexemplaar

35

Vergelijkbaar met een DWG-blokexemplaar. Er kunnen talloze celexemplaren op/in verschillende locaties, schalen en oriëntaties worden gemaakt op basis van de bepaalde celdefinitie.

Meerdere lijnen

36

Een set parallelle lijnen die kunnen worden verbonden (met of zonder zichtbare naden op de verbindingen) en meerdere typen einddoppen (rond, vierkant enzovoort).

Net

105

Ondersteunt netten met geïndexeerde 'face loops', vierhoekige lijst, vierhoekig stramien, driehoekig stramien en driehoekige lijst.

Smart solid

-

Smart solids (solids die zijn gemaakt van opgenomen Parasolid/ACIS-gegevens) kunnen in Tekla Structures worden geïmporteerd als draadvensteromtrekken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende