Extra eigenschappensets voor IFC-export definiëren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Extra eigenschappensets voor IFC-export definiëren

U kunt extra eigenschappensets van templateattributen en gebruikersattributen maken, eigenschappen voor de attributen definiëren en de Tekla Structures-eigenschappensets aan IFC-entiteiten voor de IFC-export koppelen. Tekla Structures slaat de extra eigenschappensets in configuratiebestanden op. U kunt meerdere configuratiebestanden op meerdere locaties bewaren. Wanneer Tekla Structures een IFC-bestand exporteert, worden de vooraf gedefinieerde eigenschappensets en de extra eigenschappensets ingelezen.

Opmerking:

Als u extra eigenschappensets in een Tekla Structures eerdere versie dan Tekla Structures 2022 hebt gemaakt, zijn alleen de eigenschappensets die overeenkomen met de IFC-objecttypen die in de Structurele entiteittype-categorie zijn gevonden, beschikbaar in Tekla Structures-2022 of later. Eigenschappensets die overeenkomen met objecttypen die zich in andere entiteitstypen-categorieën bevinden, (zoals IfcCovering in Common) moeten opnieuw worden gemaakt.

Een nieuw configuratiebestand van de eigenschappenset toevoegen

 1. Klink in het menu Bestand op Exporteren > IFC of IFC4.
 2. Selecteer <nieuw> in de lijst Extra eigenschapsets en klik op de bewerkingsknop .
  Als u een van de vooraf gedefinieerde configuratiebestanden naar de modelmap hebt gekopieerd, opent u die.
 3. Voer in het dialoogvenster Definities eigenschappenset een naam in voor het nieuwe configuratiebestand in het vak Naam configuratie eigenschappenset.
 4. Als u een nieuwe eigenschappenset wilt toevoegen, klikt u onder Eigenschappenset op de toevoegknop .

  Als u een bestaand configuratiebestand gebruikt, kunt u ook een van de eigenschappensets in de lijst Eigenschappenset.

  U kunt verschillende eigenschappensets in één configuratiebestand maken. U kunt bijvoorbeeld zwaartepunten en start- en eindpunten op het onderdeelniveau en planningsgegevens op het merkniveau toevoegen.

  U kunt ook de naam en beschrijving van de eigenschappenset bewerken of een bestaande eigenschappenset verwijderen. Klik hiervoor respectievelijk op en .

 5. Typ in het weergegeven dialoogvenster een naam en een beschrijving voor de eigenschappenset en klik op Maken.
  De naam van de eigenschappenset kan willekeurige tekst bevatten, inclusief spaties. De maximumlengte van de eigenschappensetnaam is 255 tekens. De naam mag niet met de prefix "Pset_" beginnen, omdat deze prefix voor de standaard BuildingSMART-eigenschappensets is gereserveerd.
 6. Selecteer de gewenste categorie entiteittypen in de lijst Entiteiten.
  Structureel is de standaardcategorie. Wanneer u de categorie selecteert, worden de gerelateerde IFC-entiteiten in de lijst Entiteittypen selecteren.
 7. Selecteer een entiteittype in de lijst Entiteittypen selecteren door het selectievakje in te schakelen.

  Als u dit doet, geeft de lijst Attributen selecteren de attributen weer die voor het geselecteerde entiteittype beschikbaar zijn.

 8. Voeg de gewenste attributen in de lijst Attributen selecteren toe door de selectievakjes naast de attribuutnamen in te schakelen.

  Het attribuut wordt aan de rechterzijde aan de Lijst met alle geselecteerde eigenschappen toegevoegd. Deze lijst geeft weer welke attributen worden geëxporteerd en in welke indeling:

  • U kunt nieuwe attributen toevoegen door een attribuutnaam in het vak Attribuut in het gebied Eigenschap maken/wijzigen in te voeren en op de knop Toevoegen te klikken.
  • U kunt attributen in de lijst wijzigen en verwijderen door de attributen in de lijst te selecteren en op Wijzigen of Verwijderen te klikken.
 9. Definieer onder Eigenschap maken/wijzigen de attribuuteigenschappen:
  • Selecteer Eigenschapstype voor het geselecteerde attribuut.

   Selecteer hier altijd Template-attribuut voor die gebruikersattributen waarvan de naam meer dan 19 tekens bevat. Selecteer bijvoorbeeld Template-attribuut voor ASSEMBLY.USERDEFINED.PLANS_STATUS.

  • Voer de naam van het geselecteerde attribuut in het naamvak Naam of wijzig deze.
  • Selecteer het Type van het attribuut. Het Type kan een van de volgende zijn: Tekstregel (reeks van tekens), Booleaans (niet waar of waar), Geheel getal (cijfers zonder een breuk), Meting, Werkelijk (cijfers met decimalen) of Tijdstempel.
  • Als het type van het gebruikersattribuut Meting is, geldt het volgende:
   • U kunt het Meettype selecteren: Lengte, Gebied, Volume, Massa, Positieve lengte of Aantal.
   • U kunt de Conversie-factor en de Nauwkeurigheid selecteren.

    Met door de gebruiker gedefinieerde nauwkeurigheid kunt u de IFC-bestandsgrootte beter optimaliseren.

 10. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

1) De entiteitsgroepen waar Tekla Structures-attributen naar het geëxporteerde IFC-bestand worden geschreven

2) De templateattributen of de gebruikersattributen die u voor de geselecteerde entiteit wilt exporteren

3) Lijst die de geselecteerde attributen weergeeft

4) De eigenschappen die u voor de attributen kunt definiëren

Tip:

Let erop dat u het juiste Type selecteert bij het definiëren van eigenschappensets vanuit UDA´s. Als de UDA-eigenschappen bijvoorbeeld normale tekst zijn, selecteert u String. Als uw UDA-eigenschappen hele getallen zijn, selecteert u Integer. Als het verkeerde Type wordt geselecteerd, mislukt de export van de eigenschappenset. U kunt een tekenreekswaarde voor een gebruikersattribuut krijgen, zodat u de prefix USERDEFINED. aan het gebruikersattribuut toevoegt, het eigenschapstype wijzigt in template-attribuut en het type naar String.

Voorbeeld:

Tekla Structures modelobjecten en corresponderende IFC-entiteiten

Object

IFC

Tekla Structures standaard objecten

Balk

IfcBeam, (IfcMember)

Boutgat

IfcMechanicalFastener

FC2x3-staalfabricagevenster: IfcOpeningElement

Bouten, moeren en ringen

IfcMechanicalFastener

Windverbanden, coupplaten

IfcBeam, IfcPlate, (IfcMember*)

Kolom

IfcColumn, (IfcMember), (IfcPile)

Willekeurige plaat

IfcPlate

Funderingen

IfcFooting

Paneel

IfcWall

Stortobject, stortnaad

IfcBuildingElementProxy

Anker staafuiteinde en koppelmofwapening

IfcMechanicalFastener, (IfcTendonAnchor)

Wapeningsstaaf

IfcReinforcingBar

Wapeningsnetten

IfcReinforcingMesh

Plaat

IfcSlab

Stalen merk/betonelement/storteenheid

IfcElementAssembly

Stalen item/betonitem

IFC2x3: IfcBuildingElementProxy

IFC4: IfcDiscreteAccessory

Oppervlakte

IfcCovering

Las

IfcFastener

Algemene constructieobjecten

Chimney

IfcColumn, IfcBeam, IfcWall, (IfcChimney*)

Paal

IfcColumn, IfcBeam, (IfcPile*)

Purlin, rafter

IfcBeam, IfcColumn, (IfcMember*)

Leuning

IfcColumn, IfcBeam, (IfcRailing)

Dakpaneel

IfcBeam, (IfcRoof*)

Merken

Tekla Structures-merken IfcFacilityPart (IfcBridgePartTypeEnum*)**

Ingesloten voorspanning ankermerk

IfcElementAssembly, (IfcTendonAnchor*)

Vloermerk

IfcElementAssembly, (IfcSlab*)

Leuning

IfcElementAssembly, (IfcRailing *)

Verloop

IfcElementAssembly, (IfcRamp*)

Dak

IfcElementAssembly, (IfcRoof*)

Trap

IfcElementAssembly, (IfcStair*)

Wandmerk

IfcElementAssembly, (IfcWall *)

Staafmerk

IfcElementAssembly

Subonderdeelmerk (aangelast onderdeel)

Geëxporteerd volgens de entiteit die voor het corresponderende subonderdeel in deze tabel is aangegeven. Om als IfcDiscreteAccessory te exporteren, stelt u de variabele XS_IFC2X3_EXPORT_SECONDARY_AS_DISCRETEACCESSORY in op TRUE in een .ini-bestand in, bijvoorbeeld in teklastructures.ini.

Opmerking:
 • Als de entiteit in de bovenstaande tabel niet tussen haakjes staat, wordt het object automatisch als dit entiteittype geëxporteerd. Als een entiteit tussen haakjes staat, wordt het object niet automatisch als dit entiteittype geëxporteerd, maar kunt u de entiteit voor het object in het deel IFC export selecteren.
 • * Als een entiteit tussen haakjes is gemarkeerd met een asterisk (*), wordt het aanbevolen.
 • **IfcBridgePartTypeEnum heet IfcBridgePart in de IFC entiteit-lijst in het eigenschappenpaneel.
 • De entiteiten IfcBuildingElementPart en IfcBuildingElement kunnen ook worden gebruikt. IfcBuildingElement komt overeen met liggers, kolommen enzovoort maar niet met merken.
 • Polyprofielen worden altijd als B-rep geëxporteerd.
Was this helpful?
Vorige
Volgende