Een opmaaklijn maken

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Een opmaaklijn maken

Gebruik de tool Layout-lijn in de database Applicaties en componenten om layout-lijnen te maken. Layout-lijnen worden tussen layout-punten gemaakt.

Zorg er voordat u begint voor dat u de selectieknop Componenten selecteren hebt ingeschakeld. Maak layout-punten in uw model.

 1. Dubbelklik in de database Applicaties en componenten op de tool Layout-lijn.
 2. Definieer de eigenschappen van de lay-outlijn:
  1. Voer een naam en een korte beschrijving voor de opmaaklijn in.

   Als u geen naam invoert, voegt Layout Manager een nummer als de naam toe.

  2. Voer de diameter van de layout-lijn in het vak Grootte in.

   Layout Manager gebruikt de XS_IMPERIAL variabele om de eenheden te bepalen. Gebruik XS_IMPERIAL to TRUE om de Engelse maateenheden te gebruiken.

  3. Selecteer een kleur voor de opmaaklijn.
  4. Selecteer een groep in de lijst of maak een nieuwe groep door een naam in te voeren.

  Is veldlijn geeft weer of een lijn een veldlijn is die op de bouwplaats is gemeten en in Tekla Structures is geïmporteerd.

 3. Wijs het eerste opmaakpunt aan.
 4. Wijs het tweede opmaakpunt aan.

  Het begin- en eindpunt kunnen zich niet op dezelfde locatie bevinden.

  De opmaaklijn wordt gemaakt.

 5. Klik op het tabblad Beheren op Layout Manager.
 6. Klik op Verversen om de toegevoegde lijn weer te geven.
Tip:

U kunt ook een lay-outlijn aan een groep in de Layout Manager toevoegen. Selecteer eerst een groep en selecteer vervolgens de lijn in het model. Klik met de rechtermuisknop op een groep en selecteer Selectie toevoegen. Klik op Verversen om de lijn weer te geven.

Tip:

Als u op een lay-outlijn in het model wilt inzoomen, klikt u met de rechtermuisknop op de lijn in de Layout Manager en selecteert u Zoom selectie.

Als u een lay-outlijn in de Layout Manager wilt markeren, klikt u op in de Layout Manager en selecteert u Geselecteerd modelpunt laten oplichten. Selecteer Regenereren om de markering te verwijderen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende