Een vergelijkingsset voor wijzigingsdetectie in referentiemodellen definiëren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Een vergelijkingsset voor wijzigingsdetectie in referentiemodellen definiëren

Wijzigingsdetectie in Tekla Structures vergelijkt verschillende versies van het referentiemodel op basis van een vergelijkingsset die u informeert of Tekla Structures een wijziging in een eigenschap als een wijziging beschouwd of niet. U kunt de set standard voor eigenschapsvergelijking gebruiken of een eigen vergelijkingsset definiëren.

Wanneer de wijzigingsdetectie is ingeschakeld, geeft de wijzigingenlijst geeft in het referentiemodel alle verwijderde, gewijzigde, nieuwe en niet-gewijzigde objecten weer. De lijst met eigenschapsdetails bevat alleen de eigenschappen die door de huidige vergelijkingsset met voorwaarden moet worden vergeleken.

Wanneer u een vergelijkingsbestand opslaat, worden zowel het bestand standard als een aangepast vergelijkingssetbestand naar de map \attributes onder de modelmap opgeslagen. Het bestand standard kan alleen uit de modelmap worden verwijderd als het in een andere locatie bestaat. Als het opslaan of verwijderen van het standaardbestand niet lukt, krijgt u een foutbericht.

Een nieuwe vergelijkingsset maken

 1. Open twee versies van hetzelfde referentiemodel.
 2. Klik in Wijzigingsdetectie op de knop Vergelijkingssets... om het dialoogvenster Vergelijkingssets te openen.
 3. Voer een naam voor de vergelijkingsset in.

 4. Voeg een nieuwe vergelijkingsvoorwaarde toe door op de knop Regel toevoegen te klikken en de eigenschapsnaam in te voeren of te kopiëren en te plakken.
  • U kunt bij wijzigingsdetectie eigenschapsnamen rechtstreeks uit de lijst met eigenschapsdetails kopiëren en plakken.
  • Als meer eigenschappen binnen één voorwaarde wilt opnemen, gebruik een sterretje (*), bijvoorbeeld:

   X* (alles wat met X begint)

   *X (alles wat op X eindigt)

  • Als u slechts één eigenschap van een eigenschappenset wilt vergelijken, schakelt u het selectievakje Eigenschappensets uit en maakt u een aparte voorwaarde voor die eigenschap. Als u alle eigenschappensets en niet één eigenschap wilt vergelijken, schakelt u het selectievakje Eigenschappensets in, maakt u een voorwaarde voor die eigenschap en laat u zijn selectievakje leeg.
  • Vergelijkingsvoorwaarden zijn hoofdlettergevoelig.
  • Alle voorwaarden in vergelijkingsset beïnvloeden de vergelijking als de versie van het referentiemodel een overeenkomstige eigenschap heeft.

 5. Voeg op dezelfde manier als in stap 2 en 3 meer voorwaarden toe.
 6. Als u een voorwaarde wilt verwijderen, selecteert u de voorwaarde en klikt u op de knop Regel verwijderen .
  U kunt geen vaste vergelijkingsvoorwaarden zoals Geometrie, Locatie, Rotatie, Materialen, Profielen, Producten, Algemene attributen of Eigenschappensets verwijderen, maar u kunt die van de vergelijking uitsluiten door de selectievakjes ernaast leeg te laten.
 7. Zorg ervoor dat u het selectievakje naast alle vergelijkingsvoorwaarden die u in de vergelijkingsset wilt opnemen, hebt ingeschakeld. Als u geen voorwaarden wilt opnemen, schakelt u het selectievakje uit.

  Tip:

  U kunt ook attributen uitsluiten die al in een eigenschappenset zijn opgenomen door een aparte rij voor dat specifieke attribuut toe te voegen en er vervolgens voor te zorgen dat u geen vinkje in het selectievakje naast dat specifieke attribuut toevoegt.

 8. Klik op de knop Opslaan .
 9. Sluit het dialoogvenster van de vergelijkingsset door op de knop Sluiten te klikken.
  Als u uw wijzigingen niet hebt opgeslagen, wordt u gevraagd of u de wijzigingen wilt bewaren wanneer u het dialoogvenster sluit.
 10. Klik op de knop Aanzicht bijwerken.

Eigenschappen in vergelijkingsset

Een vergelijkingsset kan de volgende typen eigenschappen bevatten:
 • Vrije eigenschappen in een eigenschappenset, zoals BaseQuantities.NetVolume
 • Vaste eigenschappen die altijd in het vergelijkingssetbestand bestaan maar van de vergelijking kunnen worden uitgesloten

De vaste eigenschappen worden hieronder weergegeven:

 
Eigenschapstype Beschrijving
Geometrie Objectmaatlijnen
Locatie De coördinaten van het object in het model
Rotatie De rotatiecoördinaten van het object
Materiaal Materiaalnaam en -kwaliteit
Profiel Profielnaam
Product

IfcProduct-parameters die per objecttype kunnen variëren. Sommige eigenschappen zijn optioneel.

Hieronder ziet u voorbeelden van producteigenschappen voor IfcColumn:

Volledige naam applicatie

Applicatie-identificeerder

Wijzigingshandeling

Creatiedatum

Beschrijving

Familienaam

Gegeven naam

Is ingesteld als laatste wijzigingsdatum

Laatste wijzigingsdatum

Tussennamen

Naam

Objecttype

Organisatiebeschrijving

Organisatienamen

Organisatiestructuur

Structuur

Status

Versie

Algemene attributen

Hieronder ziet u voorbeelden van algemene attributen voor IfcColumn:

Extern gebruik

Brandwerendheid

Momentlasten

Referentie

COLUMNTYPE->GUID

GUID

Eigenschappensets

Wat er aan IFC-eigenschappen is toegevoegd.

Hieronder ziet u voorbeelden van eigenschappen van eigenschappensets voor IfcColumn:

BaseQuantities.Length [mm]

BaseQuantities.NetWeight [kg]

BaseQuantities.NetVolume [mm³]

BaseQuantities.OuterSurfaceArea [m²]

Tekla Common.Bottom elevation

Tekla Common.Class

Tekla Common.Phase

Tekla Common.Preliminary mark

Tekla Common.Top elevation

Tekla Quantity.Area per tons [m²]

Tekla Quantity.Gross footprint area [m²]

Tekla Quantity.Height [mm]

Tekla Quantity.Length [mm]

Tekla Quantity.Net surface area [m²]

Tekla Quantity.Weight [kg]

Tekla Quantity.Width [mm]

Tekla Quantity.Volume [mm³]

Vergelijkingstoleranties van eigenschappen definiëren

In de vergelijking van de referentiemodelversie kunt u de tolerantie-instellingen van de eigenschapsvergelijking wijzigen om relevante wijzigingen eenvoudiger te krijgen. U hebt twee versies van hetzelfde IFC-model nodig.

De gewijzigde rij wordt lichtgeel weergegeven als de tolerantie groter is dan het verschil.

 1. Open twee versies van hetzelfde referentiemodel.
 2. Open in het paneel Referentiemodellen het gedeelte Wijzigingsdetectie en schakel de wijzigingsdetectie in.
 3. Klik op de knop Vergelijkingstolerantie eigenschappensets .
 4. Wijzig de toleranties door de waarden te wijzigen.

 5. Pas de wijzigingen toe door het dialoogvenster te sluiten en op Aanzicht bijwerken te klikken.

  De gewijzigde rij wordt lichtgeel weergegeven.

  U kunt de toleranties ook in het dialoogvenster Vergelijkingstolerantie eigenschappensets opslaan.

Was this helpful?
Vorige
Volgende