BVBS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

BVBS

U kunt wapeningsgeometrie in de BVBS-indeling (Bundesvereinigung Bausoftware) exporteren. Het resultaat is een tekstbestand in de ASCII-indeling met de bestandsextensie .abs.

De ondersteunde versie van de BVBS-indeling is 2.0 uit 2000.

Tekla Structures-versies van 2021 en hoger ondersteunen BVBS-3,0 van 2018. De syntaxis van de bestandsindeling van BVBS-3.0 volgt overigens de bestandsindeling van BVBS-2.0 maar er is ondersteuning voor koppelmoffen en threadgegevens toegevoegd.

U kunt gebogen wapeningsstaven, wapeningsstaafgroepen en wapeningsnetten exporteren die rechthoekig, polygonaal, niet-gebogen of gebogen kunnen zijn en mogelijk uitsnijdingen bevatten. Het exporteren van haken wordt ook ondersteund.

Wapeningsstaven die buigingen met twee of meer variabele radiuswaarden hebben, worden volledig conform de BVBS-specificatie geëxporteerd zodat het radiuselement en de beenelementen apart worden weggeschreven. Als dit compatibiliteitsproblemen binnen uw eigen omgeving en andere tools die de BVBS-bestanden gebruiken veroorzaakt, kunt u nog terug naar de oudere manier van exporteren door de variabele XS_BVBS_EXPORT_ARC_COMPATIBLE_TO_OLDER_METHOD in te stellen op TRUE in een .ini-bestand, bijvoorbeeld in user.ini.

Raadpleeg de Beste praktijk voor BVBS-export om het best mogelijke exportresultaat te waarborgen.

In de BVBS-indeling exporteren

 1. Zorg ervoor dat de nummering up-to-date is.
 2. Ga naar de eigenschappen van de betonelementen en wapening die u van plan bent te exporteren en bewerk indien nodig de gebruikersattributen op het tabblad BVBS. De gebruikersattributen zijn omgevingspecifiek.
 3. Selecteer de betonelementen met de gewenste wapeningsinhoud of selecteer de wapening.
 4. Klik in het menu Bestand op Exporteren > BVBS.

  Het dialoogvenster BVBS exporteren wordt weergegeven.

 5. Definieer de BVBS-exportinstellingen:
  1. Op het tabblad Parameters:
   • selecteer welke wapening moet worden geëxporteerd

   • definieer hoe en waar het BVBS-bestand of de-bestanden moeten worden geëxporteerd en neem de revisie in de bestandsnaam op.
   • selecteer welke BVBS-elementen moeten worden geëxporteerd
   • definieer klassenummers voor liggers

   U kunt de opgeslagen selectiefilters gebruiken om wapeningsstaven of netten die met het geselecteerde filter overeenkomen uit te sluiten.

  2. Op het tabblad Data inhoud:
   • definieer hoe tekeninggegevens moeten worden geëxporteerd

   • geef de positiebron van de wapening

   • geef het projectnummer

   • selecteer of u het persoonlijk gegevensblok wilt exporteren en selecteer de gegevensitems voor dit extra blok

  3. Op het tabblad Geavanceerd:
   • staaflengten voor 2D-gebogen staven afronden

   • definieer welke buigradius wordt gebruikt om de booglengte te berekenen

   • maak netten uit staven en geef een UDA-naam voor groeperen

   • neem gedetailleerde gegevens van netstaven in de export op

   • exporteer aflopende wapeningsstaafgroepen als meerdere afzonderlijke wapeningsstaafitems

   • de volgorde van de items in het uitvoerbestand definiëren

   • de export van gegevens van wapeningskoppelingen definiëren

   • definieer of u enkelvoudige staven of staafgroepen op basis van hun positienummer met het totale aantal staven wilt combineren of elke enkelvoudige staaf of staafgroep afzonderlijk wilt behandelen

   De BVBS-export gebruikt in twee gevallen booggeometrie:

   • Voor cirkelvormige staven zoals spiralen of hoepels.

   • Wanneer een gebogen staaf meer dan één buigradius heeft, worden de bochten met de grotere straal als boogsegmenten geëxporteerd.

  4. Selecteer op tabblad Controleren of u extra controles voor de wapeningsstaven wilt uitvoeren.
  5. Definieer op het tabblad Gebruikersattributen de te gebruiken UDA-velden en de inhoud die in gebruikersattributen van wapening, onderdelen, betonelementen en stortobjecten moeten worden geschreven.
 6. Klik op Exporteren.
Het BVBS-bestand of de BVBS-bestanden met .abs-indeling worden naar de map geëxporteerd die in het gebied Uitvoerbestand staat aangegeven. U kunt de exportlijst controleren door op de lijstkoppeling te klikken die aan de onderzijde van het dialoogvenster verschijnt.

BVBS-exportinstellingen

Gebruik het dialoogvenster BVBS exporteren om de BVBS-exportinstellingen te definiëren.

Tabblad Parameters

Optie

Beschrijving

Te exporteren modelobjecten

Selecteer welke wapeningsstaven of -netten worden geëxporteerd.

 • Wapening van alle betonelementen in het model: Exporteert wapeningsstaven of -netten naar alle betonelementen in het model. Als er betonelementen zijn die geen wapeningsstaven of -netten hebben, worden er geen lege bestanden gemaakt.

 • Wapening van geselecteerde betonelementen: Exporteert wapeningsstaven of -netten naar de betonelementen die u in het model hebt geselecteerd.

 • Alleen geselecteerde wapening: Exporteert de wapeningsstaven of -netten die u in het model of de tekening hebt geselecteerd. Deze optie exporteert ook geselecteerde staafmerken. Wanneer u deze optie selecteert, kunt u slechts naar één enkel bestand exporteren.

 • Wapening van geselecteerde betonelementen (totalen van alle posities): Exporteert wapeningsstaven of -netten naar alle betonelementen die dezelfde betonelementpositie als elk van de geselecteerde betonelementposities hebben.

  Als een betonelement bijvoorbeeld met de betonelementpositie W-120 wordt geselecteerd, worden de wapeningsstaven of -netten in alle betonelementen met positie W-120 geëxporteerd hoewel ze niet allemaal zijn geselecteerd.

 • Wapening van geselecteerde storten: Exporteert een set wapening in de geselecteerde stort. Selecteer de stort in het stortvenster. Zorg ervoor dat u het commando Storteenheden berekenen hebt gebruikt om de staven in de stort op te nemen.

Wapening op basis van filter uitsluiten

Sluit wapeningsstaven of -netten uit door een van de selectiefilters te selecteren. De wapeningsstaven of -netten die met het filter overeenkomen, worden uitgesloten.

Uitvoerbestand - Eén bestand

Exporteer alle BVBS-informatie naar één .abs-bestand. Voer de bestandsnaam in het vak in of klik op de knop ... om naar het bestand te bladeren. Als u geen pad invoert, wordt het bestand in de modelmap opgeslagen.

Uitvoerbestand - Eén bestand per betonelement

Exporteer elke wapeningsinhoud van een betonelement naar zijn eigen bestand.

De bestanden worden gemaakt onder de map die u in het vak Mapnaam definieert of u kunt met de knop ... naar de map bladeren.

Gebruik de lijst Template voor naamgeving bestand om te selecteren hoe de gemaakte bestanden automatisch een naam krijgen. U kunt meerdere merktemplate-eigenschappen in de bestandsnaam gebruiken. Voer de template-eigenschappen in het vak in en scheid deze met spaties. De combinatie wordt gescheiden door onderstrepingstekens in de geëxporteerde bestandsnaam.

Voeg revisie aan de bestandsnaam toe

Selecteer om revisie in de bestandsnaam op te nemen.

Selecteer een van de volgende opties om het in de naam van het uitvoerbestand op te nemen:

 • Revisielabel: REVISION.MARK, standaardwaarde

 • Revisienummer: REVISION.NUMBER

 • Rev. <Revisielabel>: hetzelfde als Revisielabel maar de tekst Rev. komt eerst

 • Rev. <Revisienummer>: hetzelfde als Revisienummer maar de tekst Rev. komt eerst

Te exporteren BVBS-elementen

Selecteer welke itemtypen worden geëxporteerd. De opties zijn:
 • 2D-wapeningsstaven (BF2D)

 • 3D-wapeningsstaven (BF3D)

 • Spiraalwapening op spoelen (BFWE)

 • Wapeningsnetten (BFMA)

 • Tralieliggers (BFGT)

  Als u Tralieliggers (BFGT) selecteert, voert u de klassenummers in die in het model voor de tralieliggers in het vak Klassenummers voor ligger worden gebruikt. De tralieligger kan twee of drie koordestaven en een of twee diagonale zigzagstaven bevatten. De lengte van de tralieligger en andere attributen worden van de belangrijkste regel (doorgaans bovenregel) overgenomen.

  Dergelijke tralieliggers moeten worden gemodelleerd met een aparte klasse van andere wapening om ervoor te zorgen dat andere staven niet door de functie worden verwerkt.

  Supportliggers worden automatisch herkend door de GIRDER_TOP_GUID UDA die is toegevoegd door de modelleringscomponenten voor supportliggers. Als de Tralieliggers (BFGT)-optie niet is ingeschakeld, worden, tenzij dit is uitgesloten, supportliggers als normale wapeningsstaven geëxporteerd.

Klassenummers voor ligger

Voer het klasseattribuut in voor het herkennen van tralieliggers. De klasse moet voor alle staven binnen een ligger hetzelfde zijn.

Tabblad Data inhoud

Optie Beschrijving

Bron tekeningnaam

Elke rij/staaf heeft in een BVBS-bestand een gegevensveld voor Drawing number of the respective drawing (tekeningnaam) en Index of the respective drawing (tekeningrevisie). Met de optie Bron tekeningnaam kunt u definiëren hoe de waarden voor deze gegevensvelden worden ingesteld.

Betonelement

Tekeningnaam

Tekeninglabel

Tekeningtitel1

Tekeningtitel2

Tekeningtitel3

Vaste tekst: Als u dit selecteert, voert u de tekst Door de gebruiker gedefinieerde tekeningnaam in.

Wapenings-UDA

Wapeningstemplate

Betonelement template

Merktemplate

Door de optie Vaste tekst te selecteren, kunt u de waarden in het dialoogvenster invoeren en dezelfde ('vaste') waarden worden voor elke geëxporteerde staaf geschreven.

Als een van de andere opties wordt geselecteerd, worden de tekeningnaam en -revisie van het betonelement of de betontekening van de staaf gebruikt.

Als u de optie Merktemplate gebruikt en er is een staafmerk, wordt het staafmerk altijd uitgelezen. Anders wordt het betonelement gelezen.

De optie Merktemplate neemt gegevens van het dichtstbijzijnde merkhiërarchieniveau en de Betonelementtemplate van het bovenste betonelement.

Het hangt van het ontvangende systeem van het BVBS-bestand af hoe belangrijk en voor welk doel deze gegevens zijn. Vanuit het Tekla Structures-perspectief is het gebruik van dit gegevensveld niet verplicht.

Door de gebruiker gedefinieerde tekeningnaam

Voer een tekstreeks in die voor de tekening in de export moet worden gebruikt.

Deze optie is alleen beschikbaar als u de optie Vaste tekst in Bron tekeningnaam hebt geselecteerd.

Rev.

Tekeningrevisie (index).

Deze optie is alleen beschikbaar als u de optie Vaste tekst in Bron tekeningnaam hebt geselecteerd.

Positie bron

Definieer de bron van de positie. De opties zijn Wapeningspositie, Wapenings-UDA, Wapeningstemplate en Vaste tekst.

Door de gebruiker gedefinieerde wapeningspositie

Definieer het positienummer van het wapenings-UDA. Het geëxporteerde item met hetzelfde positienummer maar een ander UDA-positienummer wordt naar verschillende regels geëxporteerd.
Projectnummer

Definieer het projectnummer. De opties zijn:

Projecteigenschappen: De export haalt de projectnummergegevens op uit de projecteigenschappen die in Tekla Structures zijn ingesteld.

Projecteigenschappen UDA: De export gebruikt de UDA-naam die in het vak Door de gebruiker gedefinieerd projectnummer is ingevoerd.

Vaste tekst: De export gebruikt de tekst die in het vak Door de gebruiker gedefinieerd projectnummer is ingevoerd.

Door de gebruiker gedefinieerd projectnummer

Definieer het projectnummer van het UDA of een tekststring die als projectnummer moet worden gebruikt.

Persoonlijk gegevensblok

Bij Persoonlijk gegevensblok kunt u definiëren of het persoonlijk gegevensblok wordt geëxporteerd (Persoonlijk gegevensblok exporteren) en de gegevensitems voor dit extra blok selecteren. De volgende gegevenstypen zijn beschikbaar:

- Wapeningslijsteigenschap (geheel getal, zwevend of tekst)

- Gebruikersattribuut (geheel getal, zwevend of tekst)

- Open API-objecteigenschap

- Merklijsteigenschap (geheel getal, zwevend of tekst)

Klik op de knop Nieuw... om nieuwe vooraf gedefinieerde persoonlijke gegevensvelden aan de lijst toe te voegen. Voer gegevens over het gegevensitem in.

 • Naam in lijst

  De tekst die in de lijst Persoonlijk gegevensblok wordt weergegeven.

 • Veld-ID (één kleine letter)

  De veldcode die de afzonderlijke gegevensvelden in het persoonlijk gegevensblok scheidt. Dit kan elke kleine letter zijn. Het is meestal handig om voor elk gegevensitem een andere waarde te gebruiken, maar dat is niet verplicht. Het ontvangende systeem kan mogelijk ook alleen bepaalde gegevensvelden lezen.

 • Naam eigenschap of UDA

  De waarde definieert welke gegevens uit het wapeningsobject worden opgevraagd. Een niet-bestaande eigenschap niet wordt geëxporteerd.

 • Gegevenstype eigenschap

  De waarde moet met de werkelijke geselecteerde eigenschap overeenkomen. De opties zijn:

  • Lijsteigenschap wapening Integer/Lijsteigenschap wapening Zweven/Lijsteigenschap wapening Tekst

  • Gebruikersattribuut: Integer/Gebruikersattribuut: Float/Gebruikersattribuut: tekst

  • Object API-objecteigenschap

  • Merkenlijsteigenschap Integer/Merkenlijsteigenschap Zwevend/Merkenlijsteigenschap Tekst

U kunt ook gegevensvelden bewerken en verwijderen en hun volgorde wijzigen.

Tabblad Geavanceerd

Optie

Beschrijving

Rond

Lengten afronden op

Beenlengten afronden op

Rond staaflengten voor 2D-gebogen staven af. Net- en 3D-staven worden niet beïnvloed.

Als u lengten wilt afronden, selecteert u eerst een optie voor de instelling Rond. De opties zijn:

Ja - Gebruikt de dichtstbijzijnde afrondingswaarde.

Omhoog - Rond de lengten naar boven af.

Omlaag - Rond de lengten naar beneden af.

Voor de Rondopties Omhoogen Omlaag is er een voorlopige tolerantie voor kleine lengte verschillen tot 0,2 mm voordat u de afronding uitvoert. Dit zorgt ervoor dat waarden erg dicht bij exacte verhoging niet worden afgerond wanneer dat niet nodig is.

Lengten afronden op rondt de totale lengte van de staaf in het corresponderende BVBS-veld in het header-blok af en de beschikbare waarden zijn 1 (standaard), 5, 10 en 25.

Beenlengten afronden op rondt de beenlengten in het geometrieblok af en de beschikbare waarden zijn 1 (standaard), 5 en 10.

Boogradius gebogen been

Deze instelling definieert welke buigradius wordt gebruikt om de booglengte te berekenen: Buigradius naar de hartlijn (Hartlijn) van de staaf (wat de standaard voor de meeste interfaces is) of naar de binnenrand (Binnenrand) van de staaf. Als u Binnenrand selecteert, wordt de buigradius met de helft van de nominale diameter van de staaf ingekort.

De BVBS-export gebruikt in twee gevallen booggeometrie:

 • Voor cirkelvormige staven zoals spiralen of hoepels.

 • Wanneer een gebogen staaf meer dan één buigradius heeft, worden de bochten met de grotere straal als boogsegmenten geëxporteerd.

Probeer netten van staven te maken

Selecteer of de export probeert automatisch netten van een enkelvoudige wapeningsstaaf of van een groep wapeningsstaven te vormen en deze als een net in plaats van aparte 2D-staven te exporteren. De opties zijn:

Ja, groepeer staven op klasse

Ja, groepeer staven op naam

Ja, groepeer staven op kwaliteit

Ja, groepeer staven op gebruikersattribuut

Ja, staafmerken groeperen

Als er een net moet worden gevormd, moeten de wapeningsstaven tot hetzelfde onderdeel behoren, recht zijn, zich op hetzelfde vlak bevinden en dezelfde filterattribuutwaarden hebben.

Alle groepeermethoden kunnen staafmerken verwerken.

UDA-naam voor groeperen

Als u de waarde Ja, groepeer staven op gebruikersattribuut voor Probeer netten van staven te maken hebt geselecteerd, voert u de UDA-naam voor het groeperen in.

Exporteren van gegevens vlechtstaaf (@X..@Y..)

Met deze instelling kunt u definiëren of de gedetailleerde gegevens over vlechtstaven in geëxporteerde gegevens van het net worden opgenomen. De juiste optie is afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van het ontvangende systeem. De gegevens zijn nodig als deze bijvoorbeeld voor de fabricage van netten worden gebruikt.

 • Alleen zelfdefinieerbare en uitgesneden netten uit de database: Gedetailleerde staafgegevens worden alleen opgenomen voor aangepaste netten en databasenetten die aanvullende uitsnijdingen, openingen of schuine randen hebben.

 • Alle netten: Gedetailleerde staafgegevens worden voor alle netten geschreven.

 • Geen netten: Gedetailleerde staafgegevens worden niet geen van de netten geschreven.

Tapse staven exporteren als afzonderlijke items

Een getrapte groep wordt standaard als één enkele string geëxporteerd waarbij de traplengte in een bepaald gegevensblok wordt gedefinieerd.

Als u de waarde Ja voor Exporteren van gegevens vlechtstaaf (@X..@Y..) selecteert, worden alle aflopende wapeningsstaafgroepen als meerdere afzonderlijke wapeningsstaafitems geëxporteerd, zelfs als ze een regelmatige afstand hebben en ook als één enkel getrapt wapeningsstaafitem kan worden geëxporteerd.

Als alle aflopende staven in de groep dezelfde geometrie en lengte hebben, worden ze binnen één enkele BVBS-string als een reguliere groep geëxporteerd, ongeacht deze instelling.

Items sorteren

Gebruik deze instelling om de volgorde van de items in de uitvoerbestanden te definiëren. De opties zijn:

Geen sortering

Op diameter, kleinere maat eerst

Op diameter, grotere maat eerst

Op positienummer

Koppelmof

U kunt koppelings- en draadgegevens exporteren.

Stel Wapening exporteren koppelmofgegevens in om Ja koppelmof- of threadgegevens te exporteren.

Voer de gebruikersattributen voor de verbindingsmethode, product/leverancier en productcode voor het staaf start- en staaf uiteinde afzonderlijk in, METHOD_START, PRODUCT_START, CODE_START en METHOD_END, PRODUCT_END en CODE_END, bijvoorbeeld.

De gebruikersattributen is afhankelijk van de creatietool en kan afwijken van de voorbeelden. De UDA die de methode weergeeft, moet van het type INTEGER zijn en de gebruikersattributen die het product en de code vertegenwoordigt, moet van het type teken STRING zijn.

Enkelvoudige staaf en staafgroepen

Selecteer een van de volgende opties:

 • Ja: Enkelvoudige staven of staafgroepen worden door hun positienummer met het totale aantal staven gecombineerd. Dit is de standaardoptie.

 • Nee: Elke enkelvoudige staaf of staafgroep wordt afzonderlijk behandeld en geëxporteerd. Dit leidt tot een groter BVBS-bestand maar het voordeel is dat elke enkelvoudige staaf en staafgroep door zijn eigen GUID kan worden geïdentificeerd en verwerkt en het BVBS-bestand geeft de modelobjecten of de met IFC geëxporteerde wapeningsstaven weer.

Tabblad Controleren

Optie

Beschrijving

Wapening controleren

Selecteer of u extra controles voor het volgende wilt uitvoeren:

Wapeningsdiameters (gescheiden door spaties)

Minimale snijlengte van wapeningsstaven

Maximale snijlengte van de wapeningsstaven

Minimale beenlengte voor rechte doorsneden tussen de bochten

Maximum gewicht van afzonderlijke staven

Als u het selectievakje Wapening controleren inschakelt en de waarden van de geëxporteerde wapeningsstaaf kleiner dan het minimum of groter dan het maximum zijn, wordt er een waarschuwing naar het exportlogboekbestand geschreven.

De vermelding in het logboekbestand bevat de ID van de wapeningsstaaf. U kunt de wapeningsstaaf in het model vinden door de juiste regel in het logboekbestand te selecteren. De wapeningsstaaf wordt toch normaal geëxporteerd en alleen de extra waarschuwing wordt gegeven.

Wanneer controle wordt geactiveerd, wordt de lengte van tralieliggers ook gecontroleerd. Er wordt een waarschuwing in het logboekbestand toegevoegd als de controle mislukt. De lengte van de belangrijkste regel definieert de geëxporteerde lengte van de tralieligger.

Tabblad Gebruikersattributen

Op dit tabblad kunt u de te gebruiken UDA-velden (UDA) en de inhoud definiëren die in gebruikersattributen (UDA-inhoud) van wapening, onderdelen, betonelementen en stortobjecten moet worden geschreven. U kunt gebruikersattributen een tag geven op basis van releasecode, releasestatus, releasedatum en vrijgegeven door informatie. U kunt ook selecteren of bestaande gebruikersattributen worden gecontroleerd en worden behandeld door de instelling Bestaande gebruikersattributen controleren te gebruiken. De opties zijn Nee, Export voorkomen, Naar logboek schrijven, Naar logboek schrijven en overschrijven en Alleen overschrijven.

Bestandsbeschrijving van BVBS-export (.abs)

De inhoud van het BVBS-exportbestand .abs wordt hieronder beschreven. Het voorbeeld van de gegevensstructuur geeft hier een 2D-staaf weer die recht is of op maximaal één vlak is gebogen. Gedeelte H is het header-gedeelte (identificatie en algemene informatie) en gedeelte G is het geometriegedeelte (productiegeometrie).

Raadpleeg voor een gedetailleerde BVBS-interfacebeschrijving -BVBS--Richtlinie Datenaustausch von Bewehrungsdaten op de officiële site van de BVBS-organisatie.

(1) BVBS-element (producttype)

(2) Projectnummer

(3) Tekeningnummer (in dit voorbeeld positienummer van betonelement)

(4) Revisie nummer van de tekening (in dit voorbeeld niet in gebruik)

(5) Staafpositienummer

(6) Lengte enkelvoudige staaf

(7) Producthoeveelheid

(8) Gewicht enkelvoudige staaf

(9) Staafdiameter

(10) Materiaalkwaliteit

(11) Buigdiameter (een rechte staaf)

(12) Staaflayer (niet in gebruik bij BVBS-export)

(13) Tredeverloop voor een aflopende staafreeks als aflopend groeperen in exportinstellingen is ingeschakeld (niet aflopend in dit voorbeeld)

(14) Beenlengte (slechts één been in dit voorbeeld)

(15) Buighoek na het been

(16) Controlesom voor correcte gegevensoverdracht. De controlesom is een sombewerking op basis van de geconverteerde numerieke waarden van de ASCII-tekens op een BVBS-rij.

Berekening wapeningsstaaflengte in BVBS-export

De totale lengte van de wapeningsstaaf wordt berekend volgens de BVBS-specificatie. De lengte is ook afhankelijk van de zethoek. Lengten L1 en L2 worden geëxporteerd.

Er wordt algemeen onderscheid gemaakt tussen bochten (met standaarddiameter van doorn 4 *ds) en bogen (met specificatie van hoek en radius). Bochten worden gemarkeerd met het symbool voor de buigpennen in de afbeelding. Zie de huidige versie van EN ISO 3766 voor een verdere uitleg over segmentlengten.

Als u de variabele XS_​USE_​USER_​DEFINED_​REBAR_​LENGTH_​AND_​WEIGHT hebt ingesteld op TRUE, dan wordt de door de gebruiker gedefinieerde lengtewaarde geëxporteerd als totale lengte van de wapeningsstaaf.

Merk op dat de specificaties van de BVBS-indeling definiëren dat de totale lengte van de staaf wordt genegeerd als de gegevens feitelijke geometrische gegevens bevatten. Enkele ander software-applicaties kunnen nog steeds de waarden van de totale lengte in het BVBS-bestand gebruiken voor het berekenen van hoeveelheden. De geëxporteerde totale lengte in Tekla Structures is dezelfde lengte als weergegeven in lijsten.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende