Tekla Structures verwijderen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tekla Structures verwijderen

Wanneer u een versie van Tekla Structures of gerelateerde componenten niet meer nodig hebt, kunt u deze verwijderen om ruimte op de computer te besparen.

Voordat u de installatie van Tekla Structures ongedaan maakt, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren, afhankelijk van uw licentietype:

 • Als u een online licentie hebt, meldt u zich af bij Tekla Structures. Hierdoor worden licenties uitgegeven.

 • Als u een kantoorlicentie hebt, meldt u zich af bij Tekla Structures, deactiveert u de licentie en verwijdert u de kantoorlicentieserver. Volg de onderstaande instructies.

Tekla Structures verwijderen

Verwijder de Tekla Structures-software en -omgevingen in het Configuratiescherm van Windows.

U kunt meerdere Tekla Structures-versies op uw computer hebben. Als u een nieuwe versie installeert en gaat gebruiken, hoeft u de oudere versies niet te verwijderen.

Wanneer u een Tekla Structures-versie niet meer gebruikt, kunt u deze verwijderen zonder andere geïnstalleerde Tekla Structures-versies te beïnvloeden.

 1. Ga naar Configuratiescherm > Programma's > Programma's en onderdelen van Windows.
 2. Selecteer een component, klik op Installatie ongedaan maken en volg op de meldingen. Volg deze volgorde:
  1. Verwijder de Service Packs.
  2. Verwijder de Tekla Structures-omgevingen.

   De installatie van de .tsep-pakketten van de omgeving worden verwijderd en de omgevingsbestanden worden verwijderd.

   Als u een omgeving van een Tekla Structures-softwareversie die u nog gebruikt verwijdert, wordt de verwijderde omgeving niet meer in het instellingendialoogvenster van Tekla Structures weergegeven.

   Voor meer informatie, raadpleegt u Installing .tsep packages.

  3. Verwijder de belangrijkste Tekla Structures-software.
  4. Verwijder indien geïnstalleerd het offline Help-pakket.
  5. Verwijder indien nodig de extra bestanden of extensies die aan Tekla Structures zijn gerelateerd handmatig uit de installatiemappen.
 3. Als u geen enkele versie van Tekla Structures meer op de computer wilt uitvoeren, verwijder u de componenten die niet versiespecifiek zijn.
  1. De Tekla Warehouse Service en de inhoudscomponenten.
  2. Als u een kantoorlicentie hebt: De Tekla License Borrow Tool.

   Geef een geleende kantoorlicentie terug voordat u de License Borrow Tool verwijdert.

  3. De Tekla License Administration Tool.
  4. Als u een kantoorlicentie hebt: Voor het verwijderen van een Tekla-licentieserver raadpleegt u de onderstaande instructies.

Deactiveer licenties en de verwijder de kantoorlicentieserver

Volg de onderstaande instructies wanneer u de kantoorlicentieverleningsserver permanent van deze computer wilt verwijderen. Als u naar een nieuwe versie op dezelfde computer bijwerkt, raadpleegt u in plaats daarvan De Tekla-kantoorlicentieserver bijwerken.

 1. Zorg ervoor dat alle geleende licenties zijn teruggegeven.
 2. Start de app Tekla License Administration Tool met beheerdersrechten. Deze tool wordt samen met de Tekla-licentieserver geïnstalleerd en u kunt deze vinden via het menu Starten van Windows op de computer waarop uw licentieserver wordt gehost.
 3. Ga in het dialoogvenster Tekla License Administration Tool naar het tabblad Statistisch en zorg ervoor dat niemand de licenties gebruikt.
  Note:

  Voordat u licenties deactiveert, moet u ervoor zorgen dat de licenties niet in gebruik of geleend zijn. De geleende licenties moeten worden teruggegeven voordat ze kunnen worden gedeactiveerd.

 4. Als u de automatische servermeldingen (de optie Server informeren in de Tekla License Administration Tool) niet hebt ingeschakeld, moet u de licentieserver handmatig in LMTOOLS stoppen:
  1. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Licensing > LMTOOLS via het menu Start of het Startscherm. Start de LMTOOLS met beheerdersrechten.
  2. Zorg er op het tabblad Service/License File voor dat Configuration using services en Tekla Licensing Service zijn ingeschakeld.
  3. Ga naar het tabblad Start/Stop/Reread en klik op Stop Server.
 5. Ga in de Tekla License Administration Tool naar het tabblad Licenties.

  Het gebied Geactiveerde Licenties geeft de geactiveerde licenties weer.

 6. Vink het selectievakje Deactiveren aan om de licentie die u wilt deactiveren, te selecteren.

  Als u meer dan één licentie van hetzelfde type in één keer hebt geactiveerd, kunt u die licenties niet één voor één deactiveren, maar u moet alle licenties in één keer deactiveren.

 7. De knop Deactiveren wordt geactiveerd. Klik erop.
 8. Ga naar de Windows-module Services en stop de Tekla Licensing Service.

  U kunt de module vinden via het menu Zoeken in Windows.

 9. Ga naar Configuratiescherm > Programma's > Programma's en onderdelen van Windows.
 10. Selecteer de Tekla-licentieserver en klik op Installatie ongedaan maken.

  Als het verwijderen van de installatie van de licentieserver mislukt, verwijdert u de licentieserver handmatig.

Een kantoorlicentieserver handmatig verwijderen

Een automatische installatie van de Tekla-licentieserver kan gewoonlijk via het Configuratiescherm worden verwijderd.

Als de automatische verwijdering niet kan worden uitgevoerd zoals in het geval van handmatige installatie, moet u de licentieserver handmatig verwijderen.

Voordat u de licentieserver gaat deinstalleren, moet u FlexNet-licentieservices en andere licentieservices stoppen.

Om een kantoorlicentieserver handmatig te verwijderen:

 1. Zorg ervoor dat alle geleende licenties zijn teruggegeven.
 2. Deactiveer uw licenties. Raadpleeg voor meer informatie de deactiveringsstappen in Deactiveren van licenties en het verwijderen van de kantoorlicentieserver.
 3. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Licensing > LMTOOLS via het menu Start of het Startscherm.
 4. Ga naar het tabblad Service/License File, selecteer Configuration using Services en zorg ervoor dat Tekla Licensing Service in de lijst wordt geselecteerd.
 5. Ga naar het tabblad Start/Stop/Opnieuw lezen en klik op Stop Server om de licentieserver te stoppen.
 6. Ga naar het tabblad Config Services, zorg ervoor dat Tekla Licensing Service in het vak Service name wordt weergegeven en klik vervolgens op Remove Service.
 7. Voer het volgende opdracht in de opdrachtprompt in: uninstallanchorservice.exe
 8. Verwijder de Tekla-licentieserver via het Configuratiescherm om het verwijderen te voltooien.
De Tekla-licentieserver wordt verwijderd.
Was this helpful?
Vorige
Volgende