Werkruimte instellen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Werkruimte instellen

Controleer voordat met modelleren begint of uw Tekla Structures-werkruimte correct is ingesteld.

  1. Definieer de eenheden en decimalen die u gaat gebruiken.
  2. Wijzig het stramien zodat deze aan uw wensen voldoet. Maak indien nodig een modulair stramien.
  3. Maak enkele vensters om het model vanuit verschillende hoeken te bekijken.
  4. Pas de grootte van het werkgebied aan uw project aan.
  5. Raak vertrouwd met het coördinatensysteem. Verplaats het werkvlak overeenkomstig als u schuine structuren modelleert.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende