Coördinatensysteem

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Coördinatensysteem

Tekla Structures gebruikt twee coördinatensystemen: de algemene en het lokale coördinatensysteem. Het lokale coördinatensysteem staat ook bekend als het werkvlak.

Globaal coördinaten systeem

Het groene kubussymbool vertegenwoordigt het globale coördinatensysteem en ligt op de globale oorsprong (x=0, y=0, z=0). Het globale coördinatensysteem is statisch en kan niet worden gewijzigd.

Plaats het model niet ver van de oorsprong af. Als u modelobjecten ver van de oorsprong af maakt, kan het snappen naar punten in de modelvensters onnauwkeurig worden. Hoe verder u van de oorsprong af modelleert hoe minder nauwkeurig alle berekeningen worden.

Als u een ander coördinatensysteem moet gebruiken om referentiemodellen in te voegen of IFC-modellen te exporteren, kunt u basispunten gebruiken. Wanneer u basispunten gebruikt, kunt u de coördinaten klein houden en het model waar nodig vinden.

Lokaal coördinatensysteem (werkvlak)

Het werkvlak vertegenwoordigt het lokale coördinatensysteem. De meeste commando's die afhankelijk zijn van het coördinatensysteem, gebruiken de coördinaten van het werkvlak. Voor het maken van punten, positioneren van onderdelen en kopiëren maakt u bijvoorbeeld altijd gebruik van het coördinatensysteem van het werkvlak. Het coördinatensymbool dat zich in de rechterbenedenhoek van het modelvenster bevindt, volgt het werkvlak.

Het werkvlak is modelspecifiek, dus is het in alle vensters hetzelfde. Het rode pijlsymbool van het werkvlak geeft het xy-vlak aan. De z-richting volgt de rechterhandregel.

U kunt het lokale coördinatensysteem wijzigen door het werkvlak te verplaatsen. Het werkvlak heeft ook een eigen rood stramien dat kan worden gebruikt om onderdelen te positioneren. U kunt dit stramien indien nodig weergeven of verbergen.

Als u wilt controleren welk werkvlak of basispunt u momenteel in het model in gebruik hebt, gebruikt de werkbalk van de werkvlakverwerker.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende