Tekeningen lijst

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tekeningen lijst

Alle tekeningen in een Tekla Structures-model worden weergegeven in het dialoogvenster Tekeningenlijst. U kunt tekeningen zoeken, sorteren, selecteren en weergeven op basis van diverse criteria en u kunt de tekeningen openen die in de lijst worden weergegeven. U kunt snapshots van de tekeningen maken, de tekeningonderdelen in het model opzoeken en bekijken of een onderdeel in een van de tekeningen is opgenomen.

De Documentmanager is standaard in plaats van de Tekeningenlijst ingeschakeld. Alle commando's en knoppen die de Tekeningenlijst in eerdere versies van Tekla Structures zouden hebben gestart, starten vanaf versie 2018i de Documentmanager. Als u de oude Tekeningenlijst in plaats daarvan wilt inschakelen, stelt u de variabele XS_USE_OLD_DRAWING_LIST_DIALOG in op TRUE in de categorie Tekeningeigenschappen van het dialoogvenster Variabelen. Als u dat doet, wordt de Documentmanager uitgeschakeld.

Voor meer informatie over Documentmanager raadpleegt u Documentmanager.

Raadpleeg voor meer informatie over het uitgeven, bevriezen, vergrendelen en reviseren van tekeningen Tekeningen beheren.

Tekeningenlijst

Als u het dialoogvenster Tekeningenlijst wilt openen, kunt het volgende doen:

 • Klik in het model op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Documentmanager (Ctrl + L).

 • Klik in een geopende tekening op de werkbalk Tekening op Documentmanager (Ctrl + O).

 • Voer documentmanager in Snel starten in. U kunt ook drawing list invoeren.

 • U kunt ook de snelkoppeling aanpassen. U kunt het in het dialoogvenster Sneltoetsen vinden door document manager of drawing list te zoeken.

Wat in de Tekeningenlijst wordt weergegeven

Optie

Beschrijving

Voor meer informatie
Issue, Gereed voor vrijgeven, Lock, Bevriezen, Tekeningendatabase en Up to date

Deze kolommen bevatten vlaggen die de tekeningstatus aangeven.

Tekeningen beheren

Wijzigingen

Tekstuele informatie over de wijzigingen in de tekening. Als de tekening bijvoorbeeld is gekloond, staat er Gekloond in deze kolom.

Gemaakt

De creatiedatum van de tekening.

Gewijzigd

De laatste wijzigingsdatums van de tekening.

Revisie

Het revisienummer of revisielabel van de tekening.

Tekla Structures geeft standaard revisienummers weer. Als u echter revisielabels wilt weergeven, stelt u de variabele XS_SHOW_REVISION_MARK_ON_DRAWING_LIST in op TRUE.

Tekeningen reviseren

Type

De tekeningtypen worden geïdentificeerd door de volgende letters:

 • W voor onderdeeltekeningen.

 • A voor merktekeningen.

 • C voor betontekeningen.

 • G voor overzichttekeningen.

 • M voor verzameltekeningen.

U (onbekend) betekent dat er een fout is opgetreden en dat u de tekening moet verwijderen.

Tekeningtypen

Grootte

Het papierformaat dat de tekening gebruikt.

Label

In een onderdeeltekeninglabel is de onderdeelpositie en in een merktekening de merkpositie het punt van waar de tekening is gemaakt. U kunt tekeninglabels niet wijzigen.

Labels bevatten ook het sheetnummer, als het niet nul (0) is.

U kunt ervoor kiezen het label van betontekeningen in Tekla Structures te baseren op het positienummer of de ID (GUID) van het betonelement.

XS_SHOW_REVISION_MARK_ON_DRAWING_LIST

Naam

De naam die aan de tekening is gegeven in het dialoogvenster met tekeningeigenschappen.

De naam van tekeningen wijzigen

Titel 1, Titel 2 en Titel 3

Extra tekeningtitels die in het dialoogvenster met tekeningeigenschappen zijn toegevoegd.

Titels geven aan tekeningen

Gereed voor vrijgeven door

Geeft aan wie de tekening als gereed voor uitgeven heeft gemarkeerd.

Tekeningen gereed voor uitgeven markeren

Gelockt door

De kolom Tekeningenlijst geeft weer wie de tekening heeft vergrendeld. Als u bij uw Trimble Identity bent ingelogd, wordt uw accountnaam weergegeven. Anders wordt uw gebruikersnaam weergegeven.

Tekeningen vergrendelen

Gebruikersattributen

U kunt maximaal 20 gebruikersattributen in de Tekeningenlijst weergeven. Deze gebruikersattributen moeten in het dialoogvenster Gebruikersattributen aan tekeningeigenschappen worden toegevoegd. Als u een gebruikersattribuut in tekeningenlijsten wilt opnemen, moet voor het gebruikersattribuut de optie special_flag zijn ingesteld op yes in het bestand objects.inp.

Gebruikersattributen in tekeningen

Statusvlaggen van tekeningen

In Tekla Structures worden bepaalde symbolen gebruikt die vlaggen worden genoemd. Hiermee wordt de status van de tekeningen aangegeven. De kolommen Issue, Gereed voor vrijgeven Lock, Bevriezen Tekeningendatabase en Up to date bevatten de vlaggen en de mogelijk aanvullende gegevens worden in de kolom Wijzigingen weergegeven. Als een tekening geen vlagsymbool heeft, is deze up-to-date.

Statusgegevens van tekeningen lezen

In de onderstaande tabel wordt de betekenis van de statusvlaggen uitgelegd en wordt informatie over de status van een tekening in de Tekeningenlijst gegeven.

Vlag

Kolom waar deze wordt weergegeven

Informatie in de kolom Wijzigingen

Beschrijving

Up to date

Onderdelen gewijzigd

De onderdelen in de tekening zijn gewijzigd. Er zijn bijvoorbeeld onderdelen toegevoegd of verwijderd, of er zijn onderdeeleigenschappen gewijzigd.

Aantal toegenomen of

Aantal afgenomen

De werkelijke tekening is up-to-date maar het aantal identieke onderdelen is gewijzigd.

Up to date

Alle onderdelen verwijderd

Alle aan de tekening gerelateerde onderdelen zijn verwijderd.

Lock

De tekening is vergrendeld en u kunt deze niet openen voor bewerking.

Bevriezen

De tekening is bevroren. Wijzigingen die zijn aangebracht in de modelobjecten waaraan tekeningobjecten zijn gekoppeld, zijn niet meer beschikbaar in de tekening.

Tekeningendatabase

De tekening is als hoofdtekening aan de Tekeningendatabase toegevoegd.

Gereed voor vrijgeven

Tekening bijgewerkt

De tekening is gemarkeerd als gereed voor uitgeven. U kunt in de nieuwe kolom Gereed voor vrijgeven door controleren wie de tekening heeft gemarkeerd.

Up to date

Gelinkte tekening gewijzigd

U hebt een gekoppelde tekening in deze tekening en de gekoppelde tekening is gewijzigd.

Up to date Gekopieerd venster gewijzigd Een gekopieerde tekening is gewijzigd.
Up to date Tekening bijgewerkt Een bevroren tekening is bijgewerkt.
Up to date Tekening bijgewerkt De tekening die als gereed voor uitgeven is gemarkeerd, is gewijzigd.

Up to date

Gekloond

De tekening is een gekloonde tekening.

De vlag verdwijnt wanneer u de tekening opslaat en sluit.

Issue

De tekening is uitgegeven. U kunt bijvoorbeeld tekeningen die naar een locatie zijn verzonden opnieuw uitgeven.

Issue

Tekeningen met Issue gewijzigd

De uitgegeven tekening is bewerkt of op een andere manier gewijzigd.

Inhoud van de tekeningenlijst filteren

Als u de inhoud in de Tekeningenlijst wilt filteren, doet u het volgende:

Taak

Actie

Een vooraf gedefinieerde set met tekeningen weergeven

Selecteer een set tekeningen in de lijst of selecteer op tekeningen status-type.

Opgeslagen zoekresultaten worden ook in deze lijst weergegeven.

Alle tekeningen weergeven

Klik op Alles weergeven.

De inhoud van de huidige lijst omkeren

Klik op Inverteer.

Met deze functie kunt u het tegenovergestelde van de huidige inhoud weergeven.

Als u bijvoorbeeld heeft geselecteerd dat Gelockte tekeningen moeten worden weergegeven en u op Inverteer klikt, worden alle tekeningen behalve de vergrendelde tekeningen weergegeven.

Alleen geselecteerde tekeningen weergeven

Selecteer de tekeningen en klik op Geselect. tek..

Alleen tekeningen weergeven die up-to-date zijn

Klik op Up to date.

Tekeningen weergeven die moeten worden bijgewerkt

 1. Klik op Up to date.

 2. Klik op Inverteer.

Hiermee worden alleen de tekeningen weergegeven die aan objecten zijn gekoppeld die u in het model hebt geselecteerd.

 1. Selecteer objecten in het model.

 2. Klik op Op onderdelen.

Hiermee kunt u gemakkelijk bepalen welke tekeningen aan een specifiek onderdeel, merk of betonelement zijn gekoppeld. Dit werkt ook voor objecten in overzichttekeningen.

De lijst op kolomnaam sorteren

Klik op de kolomnaam.

Naar tekeningen zoeken en de resultaten opslaan

U kunt in de Tekeningenlijst naar tekeningen zoeken.

Zoeken naar tekeningen en de resultaten opslaan doet u als volgt:

 1. Voer in de Tekeningenlijst de zoekcriteria in Geef zoek criteria op in.

 2. U kunt indien nodig de zoekopdracht beperken zodat alleen gegevens in een bepaalde kolom worden doorzocht door in de lijst Zoeken in een kolom te selecteren.

 3. U kunt indien nodig ook de zoekopdracht beperken tot de momenteel zichtbare tekeningen door Alleen zoeken in de nu zichtbare tekeningen te selecteren.

 4. Klik op Zoeken.

 5. Klik op Bewaren om de zoekresultaten op te slaan.

 6. Voer in het dialoogvenster Bewaar zoekresultaat een naam voor het zoekresultaat in en klik op OK.

De zoekresultaten worden opgeslagen in de map DrawingListSearches die in de modelmap wordt gemaakt.

U kunt de opgeslagen zoekresultaten naar uw omgevings-, bedrijfs- of projectmap verplaatsen. Als u de zoekresultaten hebt opgeslagen, zijn deze zichtbaar in de vooraf gedefinieerde lijst met tekeningsets in het dialoogvenster Tekeningenlijst.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld wilt u alle betontekeningen zoeken die aan Dean Detailer zijn toegewezen:

 1. Selecteer in de tekeningsets Betontekeningen. Alleen betontekeningen worden in de lijst weergegeven.
 2. Voer in Geef zoek criteria op Dean Detailer in.
 3. Selecteer Toegewezen aan in de lijst Zoeken in.
 4. Klik op Zoeken.

Tekeningen in de Tekeningenlijst selecteren

Met de Tekeningenlijst kunt u een of meerdere tekeningen tegelijk selecteren. Het is handig om meerdere tekeningen te selecteren als u bijvoorbeeld verschillende tekeningen tegelijk wilt vergrendelen of bevriezen of meerdere tekeningen wilt afdrukken.

U selecteert als volgt tekeningen in de Tekeningenlijst:

Taak

Actie

Eén tekening selecteren

Klik op de tekening in de lijst.

Verschillende opeenvolgende tekeningen selecteren

Klik op de eerste tekening, houd Shift ingedrukt en klik op de laatste tekening.

Verschillende niet-opeenvolgende tekeningen selecteren

Klik op de eerste tekening, houd Ctrl ingedrukt en klik op de andere tekeningen die u wilt selecteren.

Alle tekeningen in de lijst selecteren

Druk op Ctrl+A.

Controleren of onderdelen tekeningen hebben

Met de Tekeningenlijst kunt u onderdelen identificeren in het model dat gekoppelde tekeningen heeft.

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat alleen de selectieknop Onderdelen selecteren op de werkbalk Selecteren actief is. Anders kan het selecteren van objecten in grote modellen veel tijd kosten.

 1. Open een modelvenster waarin alle onderdelen duidelijk zichtbaar zijn.
 2. Druk in de Tekeningenlijst op Ctrl + A om alle tekeningen te selecteren.
 3. Als u de onderdelen die tekeningen hebben wilt markeren, klikt u op de knop Objecten selecteren.

  Dit werkt ook in overzichttekeningen.

  Als u de gevonden onderdelen beter wilt zien, klikt u met de rechtermuisknop op het model en selecteert u Alleen geselecteerde weergeven om alleen de onderdelen weer te geven die het commando Objecten selecteren heeft gevonden en alle andere te verbergen.

 4. Als u de vorige stap hebt voltooid, kunt u de onderdelen markeren waarvan geen tekeningen zijn gemaakt door Ctrl ingedrukt te houden en het gehele model te selecteren (houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep helemaal van links naar rechts).

De Tekeningenlijst openen wanneer een tekening is geopend

U kunt het volgende doen:

 • Dubbelklik op de tekening.
 • Klik met de rechtermuisknop in de lijst en selecteer Openen.
 • Selecteer een tekening in de lijst en klik op de knop Openen aan de onderzijde.

Wanneer u een tekening opent, wordt een berichtvenster weergegeven dat de voortgang en wat gebeurt weergeeft en er wordt een snapshot van de tekening weergegeven. U kunt op Annuleren klikken om het openen te annuleren.

Snapshots van tekeningen maken en weergeven

Met snapshots kunt u een snelle blik op willekeurige tekeningen werpen zonder de tekening te openen. Gebruik deze tool als u alleen maar wilt controleren en geen tekening wilt bewerken, of meerdere tekeningen wilt bekijken terwijl u degene die u zoekt probeert te vinden, bijvoorbeeld een bepaalde tekeningrevisie. U kunt snapshots van alle soorten tekeningen maken.

Er wordt standaard een snapshot gemaakt als u een tekening opent en opslaat. De snapshot geeft de situatie weer van het moment dat de tekening voor het laatst werd opgeslagen, dus nieuwere wijzigingen aan het model worden niet in de snapshot weergegeven.

Als u wijzigingen in de tekening hebt aangebracht en deze sluit door de knop Sluiten in de rechterbovenhoek te selecteren, wordt er een berichtvenster weergegeven waarin u kunt selecteren of u de tekening wilt opslaan en ook of u een snapshot van de tekening wilt maken wanneer de tekening wordt opgeslagen.

 1. Selecteer een tekening en open deze vanuit de Tekeningenlijst.
 2. Sla de tekening op door naar het menu Bestand te gaan en op Tekening opslaan te klikken.

  De snapshot wordt opgeslagen in de map ..\<model>\drawings\Snapshots.

 3. Selecteer dezelfde tekening in de Tekeningenlijst.
 4. Klik op de knop Snapshots onder aan de Tekeningenlijst om de snapshot weer te geven.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een snapshot.

Als u een tekening hebt geselecteerd die geen snapshot heeft en op Snapshots klikt, wordt er een instructievenster weergegeven waarin u wordt gevraagd de tekening te openen en op te slaan om de snapshot te maken.

Als u automatisch een snapshot van een tekening wilt maken wanneer de tekening wordt gemaakt, stelt u XS_DRAWING_CREATE_SNAPSHOT_ON_DRAWING_CREATION in op TRUE in de categorie Tekeningeigenschappen in het dialoogvenster Variabelen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende