Modellaseigenschappen in tekeningen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Modellaseigenschappen in tekeningen

U kunt selecteren welke modellassen zichtbaar zijn in tekeningen en tekeningaanzichten, en de laskleur en het lijntype instellen.

Ga naar laseigenschappen:

  • Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen, selecteer het tekeningtype en ga naar laseigenschappen.
  • Dubbelklik in een geopende overzichttekening op het kader van het tekeningvenster en klik op Las in de optiestructuur.
  • Dubbelklik in een geopende tekening op de tekeningachtergrond en ga naar laseigenschappen.
  • Dubbelklik in een geopende tekening op een las.
  • Voer in Snel starten, voer laseigenschappen in en selecteer Tekening laseigenschappen in de lijst.

In de volgende tabel worden alle lasinstellingen weergegeven voor alle eigenschappenniveaus (tekening, venster, object). Niet alle laseigenschappen bevatten alle hieronder weergegeven instellingen.

Instelling Beschrijving
Tabblad Inhoud - Zichtbaarheid
Lassen

Lassen in submerken

Onzichtbaar geeft geen lassen in het geselecteerde aanzicht/de geselecteerde tekening weer.

Montagelas geeft alleen montagelassen in het aanzicht/de tekening weer.

Werkplaatslas geeft alleen werkplaatslassen in het aanzicht/de tekening weer.

Beide zichtbaar geeft zowel montagelassen als werkplaatslassen in het aanzicht/de tekening weer.

Minimum lasgrootte

Voer een lasgroottelimiet in om lassen van die grootte en kleiner uit de tekening te filteren. Dit is handig als u alleen niet-specifieke lassen in een tekening wilt weergeven.

Als u wilt instellen of de lasgrootte een exacte of minimumwaarde is, gebruikt u de variabele XS_WELD_FILTER_TYPE.

Gebruik de variabele XS_OMITTED_WELD_TYPE om een standaardlastype uit te filteren.

Tabblad Inhoud: Weergave
Weergave

Selecteer Pad of Solid.

U kunt ook selecteren of u Verborgen lijnen of Eigen verborgen lijnen wilt weergeven.

Solid lassen worden in de volgende gevallen in tekeningen weergegeven:

  • Solid lassen worden in tekeningen weergegeven voor die lastypen die werkelijke solid ondersteuning hebben. Lassen die geen echte solid ondersteuning hebben, worden in het model weergegeven met een hexagonale tijdelijke aanduiding en in tekeningen worden solid lassen niet weergegeven.

  • Lassen die door de gebruiker gedefinieerde lasdoorsneden hebben, worden ook ondersteund.

Tabblad Uiterlijk: Zichtbare lijnen
Kleur Stelt de kleur van de laslijnen in.
Type Stelt het type van de laslijnen in.
Tabblad Uiterlijk: Verborgen lijnen
Kleur Stelt de kleur van de verborgen lijnen in.
Type Stelt het type van de verborgen lijnen in.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende