Onderdeeltekening, eigenschappen van merk- en betontekeningen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Onderdeeltekening, eigenschappen van merk- en betontekeningen

Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen en selecteer het tekeningtype. U kunt de eigenschappen na het maken van de tekening wijzigen door op de tekeningachtergrond te dubbelklikken.

De opties in het eigenschappendialoogvenster van onderdeel-, merk- en betontekeningen worden hieronder beschreven.

Optie Beschrijving Voor meer informatie
Naam

Definieer de naam van de tekening die in de Documentmanager wordt weergegeven en in tekening- en lijsttemplates kan worden opgenomen.

De maximumlengte van de tekeningnaam is 32 tekens.

Tekeningnamen en -titels wijzigen
Genereren Betontekening

Deze instelling is alleen beschikbaar voor betontekeningen.

Op betonelementpositie: Van elk betonelement wordt een tekening gemaakt. Als er meerdere identieke betonelementen zijn, geldt één van die merken als uitgangspunt voor de tekening. Deze methode is voor het maken van prefab-betontekeningen het meest gangbaar.

Op basis van ID-nummer: Elk onderdeel in het model heeft een unieke GUID. U kunt tekeningen maken door de GUID's van betonelementen te gebruiken. De GUID bepaalt dan het nummer van de tekening. U kunt meerdere tekeningen van identieke betonelementen maken.

Titel 1, Titel 2, Titel 3

Definieer de titels die in de Documentmanager worden weergegeven en in tekening- en lijsttemplates kunnen worden opgenomen.

Tekeningnamen en -titels wijzigen

Sheet nummer Wordt gebruikt om meerdere tekeningen van hetzelfde onderdeel als meerdere tekeningsheets te maken. Het aantal sheets is niet beperkt.

Meerdere tekeningsheets van hetzelfde onderdeel maken

Opmaak Selecteer de tekeningopmaak en definieer tekeningformaten, automatische verschaling, projectietype, aanzichtuitlijning en uitbreidingsinstellingen van onderdelen. U kunt ook selecteren of u verborgen objecten in templates wilt weergeven.

Tekeningopmaak definiëren

Tekeningformaat en tekeningaanzichtschaal definiëren

Maken aanzicht

Definieer de te maken tekeningaanzichten. Vanaf hier kunt u doorgaan met wijzigen van de aanzichteigenschappen voor elk aanzicht.

Hier kunt u ook Algemene instellingen definiëren voor alle vensters:

  • Lasmerk zichtbaar regelt de zichtbaarheid van modellaslabels in merktekeningen. De opties zijn:

    • In één aanzicht: Tekla Structures vindt automatisch de meest relevante weergave voor het weergeven van de modellaslabels. Elk laslabel wordt in een tekening slechts in één aanzicht weergegeven.

    • In alle vensters: Tekla Structures voegt de laslabels toe in alle tekeningaanzichten die het onderdeel met de las bevatten.

  • Met Boutdiameter negeren worden bouten met een standaarddiameter uit tekeningen uitgefilterd, wat betekent dat Tekla Structures geen boutlabels van de gedefinieerde boutdiameter in tekeningen toont. Deze instelling is beschikbaar in onderdeel- en merktekeningen.

  • Minimum lasgrootte filtert lassen en laslabels met de gedefinieerde lasgrootte en kleiner uit de tekening. Deze instelling is beschikbaar in onderdeel- en merktekeningen.

Aanzichteigenschappen in tekeningen

Definieert de aanzichten die moeten worden gemaakt

Doorsnede Definieer doorsnede-eigenschappen.

Eigenschappen doorsnede

Detailvenster Definieer het startnummer of de letter van het detailvenster en detailsymboollabel.

Detaillabeleigenschappen wijzigen

Gebruikersattributen

Voeg aangepaste gegevens zoals informatie betreffende de workflow en opmerkingen aan een tekening toe. Deze gegevens kunnen in de Documentmanager worden weergegeven en u kunt ze in de lijst- en tekeningtemplates en labels, en als knoppen bij het aanpassen van namen van afdrukbestanden gebruiken.

De gebruikersattributen en de tabbladen die in dit dialoogvenster worden weergegeven, zijn in het bestand objects.inp gedefinieerd.

De beschikbaarheid van de verschillende gebruikersattributen is afhankelijk van uw omgeving, rol en configuratie.

Gebruikersattributen in tekeningen
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende