Aanzichteigenschappen in tekeningen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Aanzichteigenschappen in tekeningen

Gebruik het dialoogvenster Aanzichteigenschappen om de tekeningaanzichteigenschappen weer te geven en te wijzigen.

De onderstaande tabel beschrijft alle eigenschappen op aanzichtniveau voor alle tekeningtypen.

Optie Beschrijving

Het tabblad Aanzichten wordt weergegeven wanneer Maken aanzicht in de optiestructuur in tekeningeigenschappen wordt geselecteerd:

Aanzichttype aan/uit

Definieert de hoofdaanzichten, doorsneden en 3D-aanzichten die u wilt maken.
 • Als u Uit selecteert, maakt Tekla Structures het aanzicht niet, maar worden de onderdelen in de beschikbare aanzichten bemaat. Als u alle vier de hoofdaanzichten uitschakelt, maakt Tekla Structures wel een vooraanzicht.

 • Als u Aanselecteert, maakt Tekla Structures altijd het aanzicht, zelfs als het niet nodig is om de maatlijnen weer te geven. Voor doorsneden wordt in Tekla Structures één extra doorsnede gemaakt waarin het midden van het hoofdonderdeel wordt weergegeven. Voor eindaanzichten wordt in Tekla Structures een eindaanzicht gemaakt van één uiteinde van het hoofdonderdeel.

 • Als u Auto selecteert, maakt Tekla Structures het aanzicht als het nodig is om de maatlijnen weer te geven. Voor doorsneden wordt in Tekla Structures het benodigde aantal aanzichten gemaakt om alle maatlijnen weer te geven. Als maatlijnen aan het uiteinde zijn voorzien, wordt voor eindaanzichten in Tekla Structures ook een ander eindaanzicht gemaakt van het andere uiteinde van het hoofdonderdeel.

Vensterlabel

Geeft het vensterlabel weer dat in aanzichteigenschappen is ingesteld. Als het label in aanzichteigenschappen is gedefinieerd, kunt u het hier wijzigen. U kunt het label van de hoofdaanzichten altijd wijzigen.

Aanzichteigenschappen

Geeft de huidige aanzichteigenschappen voor het geselecteerde aanzicht weer. U kunt een ander bestand met aanzichteigenschappen uit de lijst selecteren en de aanzichteigenschappen wijzigen door te klikken op Aanzichteigenschappen.

Let wel dat als u Auto in de aan/uit als methode maken hebt ingesteld Tekla Structures de standaardeigenschappen gebruik, ook als u hier een ander bestand met eigenschappen definieert.

Het tabblad Attributen wordt weergegeven wanneer Maken aanzicht in de optiestructuur in tekeningeigenschappen wordt geselecteerd:

Coördinatensysteem

Stelt het coördinatensysteem van de tekeningaanzichten in. De opties zijn: lokaal, model, georiënteerd, horizontale schoor, verticale schoor en vast.

Voor meer informatie, raadpleegt u Het coördinatensysteem wijzigen.

Roteer coördinatensysteemRondom X,Rondom Y en Rondom Z

Roteert het aanzicht rond de x-, y- of z-as van de onderdelen aan de hand van de ingevoerde waarden.

Voor meer informatie, raadpleegt u Onderdelen in tekeningaanzichten roteren.

Openvouwen

Als Ja wordt geselecteerd, worden de vouwlijnen in de tekening weergegeven en bemaat.

Voor meer informatie, raadpleegt u Polyprofielen in tekeningen uitslaan.

Niet gedeformeerd

Als Ja wordt geselecteerd, wordt de vervorming van vervormde onderdelen opgeheven en wordt de ontwikkelde (niet-vervormde) vorm van de vervormde onderdelen in tekeningen weergegeven.

Voor meer informatie, raadpleegt u De vervorming van vervormde onderdelen in tekeningen opheffen.

De tekening opnieuw maken

AlsJa wordt geselecteerd, wordt de tekening opnieuw gemaakt.

De tabbladen Attributen 1 en Attributen 2 in aanzichteigenschappen (Attributen en de tabbladen Inkorten in overzichttekeningen):

Schaal

Stelt de schaal van het aanzicht in.

Geprojecteerde vlak

Toont lastdragende delen van de structuur, zoals kolommen en liggers van een benedenverdieping.

Als Ja wordt geselecteerd, worden de structuren met een ononderbroken lijn weergegeven en als Nee wordt geselecteerd, worden ze met een stippellijn weergegeven.

Rotatie rond \n (in 3D-vensters)

De kijkhoek van 3D-aanzichten wijzigen. Voer de waarden voor de hoeken in de y- en x-richting in. De rotatie in een tekeningaanzicht is rond de lokale as. De waarde 0,0 voor beiden komt overeen met het vooraanzicht.

Grootte

Als Aanpassen aan onderdelen wordt geselecteerd, maakt Tekla Structures de inhoud van het tekeningaanzichtkader passend, zonder overbodige ruimte open te laten.

Als Definieer als afstanden wordt geselecteerd, wordt de grootte van het aanzicht langs de x- en y-assen gedefinieerd. De dieptevakken definiëren de diepte van het aanzicht relatief naar en loodrecht op het kijkvlak.

Aanzicht vergroting voor aansluitende onderdelen

Stelt de afstand in van het tekeningaanzicht voor de weergave van aansluitende onderdelen.

Voor meer informatie, raadpleegt u Aansluitende onderdelen in tekeningen weergeven.

Plaats

Stel de plaatsing voor het tekeningaanzicht in op Vast of Vrij:

 • Vast: handhaaft de aanzichten tijdens updates op dezelfde locatie.

 • Vrij: Laat Tekla Structures tijdens updates een geschikte plaats voor het aanzicht zoeken.

Voor meer informatie, raadpleegt u Automatische vrije of vaste plaatsing voor tekeningaanzichten definiëren.

Niet gedeformeerd

Bij Ja wordt de ontwikkelde (niet vervormde) vorm van gedeformeerde onderdelen in tekeningaanzichten weergegeven.

Voor meer informatie, raadpleegt u De vervorming van vervormde onderdelen in tekeningen opheffen.

Inkorten

Als onderdelen heel lang zijn en geen details bevatten, kunt u ze inkorten:

 • Onderdelen inkorten: Ja schakelt inkorten in. U kunt ook selecteren of u Alleen in de x-richting of Alleen in de y-richting wilt uitsnijden.

 • Min. lengte voor onderbreken definieert de minimale lengte van het weer te geven ingekorte onderdeel.

 • Breedte van onderbreking definieert de afstand tussen de uitgesneden onderdelen.

 • Onderbreken schuine onderdelen: Met Ja worden schuine onderdelen uitgesneden.

Voor meer informatie, raadpleegt u Onderdelen in tekeningaanzichten inkorten.

Toon openings-symbool

Als Ja wordt geselecteerd, worden symbolen in openingen en uitsparingen weergegeven.

Voor meer informatie, raadpleegt u Onderdeelopeningen en uitsparingen in tekeningen weergeven.

Locatie door

Selecteer de modeloorsprong, het basispunt van het project of een willekeurig door een basispunt gedefinieerd coördinatensysteem. Locatie door gebruikt het projectbasispunt als de standaardwaarde.

 • Basispuntgegevens kunnen worden gebruikt om het coördinatensysteem voor het aanzicht in te stellen. Het basispunt kan in plaats van een gegevensoffset worden gebruikt.
 • Als het basispunt is ingesteld, geven de niveauattributen en templateattributen in labels waarden in het specifieke door basispunten gedefinieerde coördinatensysteem.
 • Als u het projectbasispunt Z of de verdiepingswaarde wijzigt, wordt de niveauwaarde overeenkomstig gewijzigd wanneer een tekening wordt geopend.
 • Deze instelling is van invloed op peilmaten en attributen die eindigen op _BASEPOINT.

Feitelijk punt voor peilmaat

Als Gespecificeerd wordt geselecteerd, wordt de ingevoerde waarde gebruikt.

Als Kijkvlak wordt geselecteerd, worden de referentiepunten ten opzichte van het kijkvlak gemeten.

Voor meer informatie, raadpleegt u Hoogtematen toevoegen.

Storten in tekening weergeven

Ja geeft storten in tekeningen weer. Raadpleeg voor meer informatie Stortobjecten, stortlabels en stortnaden in tekeningen weergeven.

Maatvoeringswijze in deze doorsnede

Kloont afzonderlijk de maatvoering voor alleen het geselecteerde aanzicht. Deze optie beïnvloedt het maken van de maatvoering tijdens het klonen of het opnieuw bematen van bestaande tekeningen.

Zie Alleen maatlijnen in geselecteerde vensters klonen voor meer informatie.

Tabblad Labels:

Tekst

Definieert de tekst van het aanzichtlabel. Voer tekst in de velden A1-A5 in of klik op de knoppen … en selecteer de inhoud en het uiterlijk van het label.

Voor meer informatie over aanzichtlabels, raadpleegt u Aanzichtlabels en vensterlabels definiëren

Symbool

Definieert een symbool dat in het aanzichtlabel moet worden gebruikt en de kleur, grootte en lijnlengte van het symbool.

Label positie

Definieert de horizontale en verticale positie van het aanzichtlabel:

 • Voor Verticaal, selecteert u Boven of Onder.

 • : Selecteer een van de volgende opties voor Horizontaal:

  Links uitgelijnd ten opzichte van aanzichtkader

  Midden uitgelijnd ten opzichte van aanzichtkader

  Rechts uitgelijnd ten opzichte van aanzichtkader

  Links uitgelijnd ten opzichte van zichtbaarheidsvenster

  Midden uitgelijnd ten opzichte van zichtbaarheidsvenster

  Rechts uitgelijnd ten opzichte van zichtbaarheidsvenster

Richting vensterlabels

Toont of verbergt de richtinglabels voor aanzichten en definieert de hoogte van het label.

Andere opties in de optiestructuur met aanzichteigenschappen:

Bemating

Definieer maatlijneninstellingen op aanzichtniveau voor elke aanzicht afzonderlijk.

Voor meer informatie over bematingsinstellingen, raadpleegt u Eigenschappen maatvoeringsvoorwaarden en Automatische maatlijnen op aanzichtniveau toevoegen.

Filter

Definieer tekeningaanzichtfilters.

Voor meer informatie, raadpleegt u Maak filters.

Aansl. onderdeelfilter

Definieer tekeningaanzichtfilters voor aansluitende onderdelen.

Voor meer informatie, raadpleegt u Maak filters.

Beveiliging

Definieer beveiligde gebieden om te voorkomen dat daar tekst, labels of maatlijnen worden geplaatst.

Raadpleeg voor meer informatie Gebieden in een tekening beveiligen.

Labels

Definieer labeleigenschappen op aanzichtniveau.

Raadpleeg voor meer informatie Labeleigenschappen - de tabbladen Inhoud, Algemeen, Samenvoegen en Uiterlijk.

Objecten

Definieer eigenschappen op aanzichtniveau voor de volgende objecten:

Onderdelen en aansluitende onderdelen

Bouten

Oppervlakte

Lassen

Wapening en aansluitende wapening

Referentieobjecten

Raster

Stortobjecten en stortnaden

Ankerplan (alleen overzichttekeningen)
Als ankerplan weergeven Als Ja wordt geselecteerd, wordt de overzichttekening als een ankerplan weergegeven.

Voor meer informatie, raadpleegt u Ankerplannen met opgeslagen instellingen maken.

Schaal venster vergroot onderdeel

Definieert de schaal die in vergrote onderdeelaanzichten wordt gebruikt.

Detailvensters maken

Als Ja wordt geselecteerd, worden aparte detailvensters gemaakt.

Als u Nee, Tekla Structures afmetingen van de ankerbouten in het vergrote venster selecteert, zal Tekla Structures gelijksoortige detailvensters groeperen, zodat gelijksoortige details slechts één keer worden getekend.

Schaal detailvenster

Definieert de schaal die in de detailvensters van de ankerplannen wordt gebruikt.

Was this helpful?
Vorige
Volgende