Eigenschappen van oppervlakten in tekeningen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eigenschappen van oppervlakten in tekeningen

Gebruik de instellingen in de oppervlakte-eigenschappen om de tekeningeigenschappen van de oppervlakten te controleren of te wijzigen.

Naar oppervlakte-eigenschappen gaan:

  • Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen, selecteer het tekeningtype en ga naar oppervlakte-eigenschappen.
  • Dubbelklik in een geopende tekening op het kader van het tekening venster en selecteer Oppervlakte in de optiestructuur.
  • Dubbelklik in een geopende tekening op de tekeningachtergrond en ga naar oppervlakte-eigenschappen.
  • Dubbelklik op de oppervlakte in een geopende tekening.
  • Ga in een geopende tekening naar Snel starten, voer oppervlakte in en selecteer Tekeningoppervlakte-eigenschappen in de lijst.

In de volgende tabel ziet u alle oppervlakte-eigenschappen op alle eigenschappenniveaus (tekening, venster, object).

Instelling

Beschrijving

Zichtbaarheid

Zichtbaar toont de oppervlakte in de tekening.

Onzichtbaar geeft de oppervlakte niet in de tekening weer.

Weergave

Definieert de weergavestijl van de oppervlakte. De beschikbare opties zijn Solid, Exact, Uitslag, Symbool, Omtrek en HB.

Toon patroon

Definieert of het arceerpatroon wordt getoond.

Verborgen lijnen

Definieert of verborgen lijnen van aangelaste en aansluitende onderdelen worden getoond.

Eigen verborgen lijnen

Definieert of verborgen lijnen in hoofdonderdelen worden getoond.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende