Eigenschappen van arceerpatronen voor oppervlakten (surfacing.htc)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eigenschappen van arceerpatronen voor oppervlakten (surfacing.htc)

U kunt de eigenschappen van de arceerpatronen voor elk type oppervlakte apart wijzigen.

De eigenschappen van de arceerpatronen worden gedefinieerd in het bestand surfacing.htc dat zich standaard in ..\Tekla Structures\<versie>\environments\common\system bevindt. Behalve dit bestand is het oppervlaktecodebestand product_finishes.dat nodig. Het bevindt zich in dezelfde map.

Als u uw eigen arceerpatronen voor oppervlakten in uw bedrijf maakt, kunt u surfacing.htc en product_finishes.dat opslaan in de bedrijfsmap die door de variabele XS_FIRM wordt gedefinieerd.

Opmerking:

Opmerking:

Als u een schemabestand wijzigt, moet u het model opnieuw openen om de wijzigingen toe te passen.

De syntaxis van het bestand surfacing.htc is:

Surfacing Type, Surfacing Code, Hatch name, Scale, [Color], [Automatic Scaling and Rotation]

Voorbeeld:

1,MF,ANSI31,0.7

1,SMF,ANSI32,0.7

1,WT,ANSI33,0.7

1,HT,ANSI34,0.7

1,LSB,AR-SAND,0.7

2,SM1,CROSS,1.0

2,SM2,CHECKERED,1.0

3,TS3,FBBRICKC,1.0

4,FP,ANSI31,1.0

4,UP,ANSI32,1.0

Optie

Beschrijving

Surface treatment type

  • 1 = beton afwerking

  • 2 = oppervlakte

  • 3 = oppervlakte patroon

  • 4 = staal afwerking

Surface treatment code

Dit is de afkorting die wordt gebruikt in tekeningen en lijsten, bijvoorbeeld MF voor Magnesium Float. Het bestand product_finishes.dat bevat een volledige lijst met alle oppervlaktecodes.

Hatch name

U kunt de namen van arceerpatronen en de bijbehorende arceerpatronen controleren door naar het tabblad Vullen in de onderdeeleigenschappen te gaan, een arceerpatroon in de lijst Type te selecteren en op de knop ... naast de lijst te klikken. Het geselecteerde arceerpatroon is met een rood kader gemarkeerd.

Scale

Schaal is een numerieke waarde die Tekla Structures gebruikt om arceringen te schalen.

Color (optioneel)

0=zwart (standaardwaarde)

1=wit

2=rood

3=groen

4=blauw

5=cyaan

6=geel

7=magenta

120=speciaal (gebruik deze kleur voor grijstinten)

De arceerkleur definieert de lijndikte voor de printer. Als u geen kleur voor een arcering in het bestand surfacing.htc definieert, gebruikt Tekla Structures de kleur die op het tabblad Uiterlijk in de oppervlakte-eigenschappen is gedefinieerd. De kleur en het type van Zichtbare lijnen worden voor de voorkant van de oppervlakte gebruikt en die van Verborgen lijnen voor de achterkant.

Automatic Scaling and Rotation (optioneel)

1=waar

0=onwaar (standaardwaarde)

Was this helpful?
Vorige
Volgende