Bematingseigenschappen - tabblad Submerken (geïntegreerde maatvoering)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Bematingseigenschappen - tabblad Submerken (geïntegreerde maatvoering)

Gebruik het tabblad Submerken van het dialoogvenster Merk - bematingseigenschappen om weer te geven welke maatlijnen voor submerken kunnen worden gemaakt en gewijzigd en hoe dat voor submerken geldt.

De inhoud van het dialoogvenster varieert afhankelijk van het tekeningtype. Niet alle opties die hieronder worden beschreven, zijn beschikbaar voor alle tekeningtypen. Dit dialoogvenster wordt weergegeven als u bematingstype Geïntegreerde maatlijnen bij bemating gebruikt.

Optie

Beschrijving

Maatvoeren onderdelen in submerken

Definieert of onderdelen van een sub-merk moeten worden bemaat.

Ja maakt maatlijnen voor onderdelen in submerken.

Nee maakt geen maatlijnen voor onderdelen in submerken.

Maatvoeren submerk positie van

Definieert vanaf welke sub-merk positie de sub-merken moeten worden bemaat.

Geen maakt geen maatlijnen voor de positie van het submerk.

Bout maakt maatlijnen voor de positie van het submerk ten opzichte van de bouten. Als er geen bouten in het submerk worden gebruikt, is het niet mogelijk de positie ten opzichte van bouten te bematen. Tekla Structures maakt dan maatlijnen voor de positie van het submerk ten opzichte van het referentiepunt.

Extremen punten bemaat de positie van het submerk ten opzichte van het omkaderde gebied van het submerk.

Referentiepunt maakt maatlijnen voor de positie van het submerk ten opzichte van het referentiepunt.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende