Modellaslabeleigenschappen in tekeningen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Modellaslabeleigenschappen in tekeningen

U kunt selecteren welke modellaslabels in tekeningen zichtbaar zijn en de inhoud definiëren die in laslabels wordt weergegeven. In merktekeningen kunt u de zichtbaarheid van lassen in submerken definiëren.

Met de opties in Laslabel of Laslabeleigenschappen stelt u de zichtbaarheid en content van modellassen in.

Eigenschappen onderdeel- en merktekeningen van het laslabel

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen en selecteer het tekeningtype.

 2. Klik in de optiestructuur aan de linkerzijde op Maken aanzicht, selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Aanzichteigenschappen.
 3. Klik in de optiestructuur op Laslabel.

Laslabeleigenschappen van overzichttekeningen

 1. Klik op Tekeningen & Lijsten > Tekening­eigenschappen > Overzichttekening.
 2. Klik op Laslabel.

Laslabeleigenschappen op objectniveau

 • Dubbelklik op een modellaslabel in een tekening of ga naar Snel starten en voer voor het laslabel en selecteer Laslabeleigenschappen in de weergegeven lijst.

In de volgende tabel ziet u alle labelinstellingen voor modellassen op alle eigenschappenniveaus (tekening, venster, object). Niet alle niveaus bevatten alle hieronder weergegeven instellingen.

Optie

Beschrijving

Lasnummer

Ja geeft het lasnummer weer.

Tekla Structures wijst een nummer toe wanneer de las wordt gemaakt. U kunt selecteren of het lasnummer moet worden weergegeven of verborgen.

Lassen

Lassen in submerken (merktekeningen)

Geen geeft geen lassen in de tekening weer.

Montage geeft alleen montagelassen in de tekening weer.

Werkplaats geeft alleen werkplaatslassen in de tekening weer.

Beide geeft zowel montagelassen als werkplaatslassen in de tekening weer.

Lassen in verborgen onderdelen

Selecteer hoe de laslabels voor lassen in verborgen onderdelen moeten worden weergegeven:

 • Geen: Als het onderdeel wordt verborgen, wordt het laslabel niet getekend.
 • Montage: Als het onderdeel wordt verborgen, worden alleen laslabels voor montagelassen getekend.
 • Werkplaats: Als het onderdeel wordt verborgen, worden alleen laslabels voor werkplaatslassen getekend.
 • Beide: Laslabels worden altijd voor verborgen onderdelen getekend.

Minimum lasgrootte

Voer een lasgroottelimiet in om lassen van die grootte of kleiner uit de tekening te filteren. Dit is handig als u alleen niet-specifieke lassen in een tekening wilt weergeven.

Om in te stellen of limiet voor de lasgrootte een exacte of minimumwaarde is, gebruikt u de variabele XS_WELD_FILTER_TYPE.

Om standaardlastypen uit te filteren, gebruikt u de variabele XS_OMITTED_WELD_TYPES

Boven lijn, Onder lijn en Andere

Als er geen vinkje in de kolom Zichtbaar naast de volgende eigenschappen wordt weergegeven, worden de eigenschappen niet in het laslabel weergegeven. Deze instellingen worden apart voor boven lijn en onder lijn ingesteld:

Prefix

Grootte

Type

Hoek

Contour

Afwerking

Lengte

Steek

Effectieve lashoogte

Lasopening

Referentietekst

Rand/rondom

Werkpl./Mont.

Deze instellingen zijn gemeenschappelijk voor boven lijn en onder lijn. Als er geen vinkje in de kolom Zichtbaar naast deze eigenschappen wordt weergegeven, worden ze niet in het laslabel weergegeven.

Het maximum aantal tekens dat kan worden weergegeven voor Referentietekst is 80, inclusief één teken voor elke regel tekst. Deze beperking komt van de modellas.

Plaats...

Plaatsing:

 • vrij stelt Tekla Structures in staat om te zoeken naar de eerste geschikte locatie voor het label, de maatlijn, de las of een ander toegevoegde object. Als vast wordt geselecteerd, hebt u de mogelijkheid om het label, de maatlijn, de las of een ander toegevoegd object op elke locatie te plaatsen.

 • Wanneer u de optie vastgebruikt, blijft het toegevoegde object waar het is, zelfs als u de tekening bijwerkt, terwijl bij het selecteren van de optie vrij, Tekla Structures probeert om de optimale plaats voor het toegevoegde object te vinden.

Zoekstap is de lege marge die u rond het label wilt laten.

Kwadrant definieert de gebieden waarin Tekla Structures naar ruimte zoekt voor het plaatsen van het label.

Minimale afstand is de minimumafstand van het label tot het onderdeel.

Merk op dat als u een hoge waarde voor Zoekstap en Minimale afstand gebruikt, de labelplaatsing mogelijk niet correct werkt.

Kleur

Stelt de kleur van de tekst in.

Hoogte

Stelt de hoogte van de tekst in.

Lettertype

Stelt het lettertype van de tekst in. Klik op Selecteren... om meer opties weer te geven.

Type

Stelt het type van de lijn in.

Kleur

Stelt de kleur van de lijn in.

Achtergrondmasker

Selecteer Ondoorzichtig om het onderdeel van de tekening te verbergen dat door het label wordt bedekt.

Selecteer Doorzichtig om het onderdeel van de tekening weer te geven dat door het label worden bedekt, zodat het lijnenwerk bijvoorbeeld zichtbaar is.

Was this helpful?
Vorige
Volgende